Agenda Lidmaatschap
Over het internet Standaarden
Publicaties Beleid
Over ISOC.nl Voor de pers
Internet Society: Het internet voor iedereen
Word lid van ISOC 

ISOC Awards

Algemeen | Achtergrond | Welke awards zijn er | Reglement | Iemand nomineren

Categoriën

Er zijn vijf ISOC Awards, respectievelijk op het gebied van beste maatschappelijke internetinitiatief, beste overheidsinitiatief op het gebied van internet, Veiligheid en Privacy, beste zakelijke internetinitiatief en internet en de kunsten .

De uitreiking van 2012 vindt plaats op 22 november 2012 tijdens de jubileumbijeenkomst in het kader van vijftien jaar Internet Society Nederland.

Meer info over het awardsevenement

Beste maatschappelijke internetinitiatief

De winnaar van deze award is een persoon of organisatie die in de afgelopen vijf jaar, gebruikmakend van de nieuwe mogelijkheden die internet te bieden heeft, in daad heeft bijgedragen aan een betere (Nederlandse) samenleving.

Jury

 • Gerard van Oortmerssen
 • Jak Boumans
 • Jaap van Till
 • Arjan van Dijk
 • Marleen Stikker
 • Margot Nijkamp-Diesfeldt

Vanuit bestuur ISOC.nl:

 • Frank Kresin

Genomineerden

 • 1%Club
  Verbindt ideeën in ontwikkelingslanden met mensen, geld en kennis over de hele wereld.
 • RIPE Atlas project
  Het meest grootschalige internetmeetwerk aller tijden
 • Stichting de Clinic
  Online rechtswinkel met gratis juridisch advies omtrent Media, Technologie en Recht.
 • Hack de Overheid
  Nieuwe diensten op basis van open overheidsdata
 • Internet Protection Lab
  Biedt veilige alternatieven voor internetverbindingen onder moeilijke omstandigheden.
 • Zegelgezond
  Verbetert de kwaliteit van de informatieverstrekking over ziekte en gezondheid.

Juryrapport

De jury was zeer content met de zes genomineerden. Alle zes voldoen ze ruimschoots aan de criteria voor deze award en demonstreren dat er in Nederland veel goede initiatieven zijn die de geweldige potentie van het internet gebruiken om te werken aan een betere wereld.

De 1%Club mobiliseert vrijwilligers om met tijd, kennis en/of geld bij te dragen aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Een solide doel als het gaat om werken aan een betere wereld.

Het RIPE Atlas project heeft een hoog innovatief gehalte. De in Nederland gevestigde RIPE organisatie vervult een belangrijke rol in het functioneren van het internet en verdient meer publieke bekendheid.

De Stichting de Clinic voorziet in een duidelijke maatschappelijke behoefte aan gratis juridisch advies op internet gebied.

Hack de Overheid koppelt overheidsdata aan ontwikkelaars en schept zo mogelijkheden om maatschappelijke waarde te creeren.

Zegelgezond helpt mensen om in de overvloed van websites relevante en betrouwbare informatie op het gebied van ziekte en gezondheid te vinden.

De keuze van de jury voor het beste maatschappelijke internetinitiatief is gevallen op het Internet Protection Lab dat overal ter wereld concrete en gerichte steun geeft aan journalisten, bloggers en activisten die bedreigd worden. Door het bieden van internetverbindingen, expertise en beveiligde webhosting wort hun werk veiliger en effectiever gemaakt. Het Internet Protection Lab gebruikt internet technologie en de basiswaarden van een vrij en open internet om vrijheid van meningsuiting mogelijk te maken in moeilijke omstandigheden. Het is een belangrijk maar ook moedig initiatief, hulp bieden aan activisten in landen met een repressief regime is niet zonder risico. Ook wil de jury nog een compliment geven voor de goede website. De award is daarom zeer verdiend.

Cartoon ISOC.nl-awards 2012 Internet Protection Lab

Beste overheidsinitiatief op het gebied van internet

Vernieuwing van de samenleving en de overheid zelf met behulp van internet vraagt creativiteit en inzet.. Wat is het meest succesvolle of veelbelovende internetgerelateerde initiatief vanuit de overheid - locaal, nationaal of in Europese context - in de afgelopen vijf jaar?

Jury

 • Josien Pieterse
 • Willem Kossen
 • Kees Verhoeven
 • Peter Lievense
 • Willem Jan de Waal
 • Joeri van den Steenhoven

Vanuit bestuur ISOC.nl:

 • Mieke van Heesewijk

Genomineerden

Juryrapport

De jury wil het belang benadrukken van het uitreiken van de Internet Society Award aan een overheidsinitiatief. De overheid heeft 2 moeilijke maar belangrijke taken wanneer het gaat om ICT: Ten eerste moet de overheid er net als andere organisaties voor zorgen dat ze voldoet aan de eisen van deze tijd - en dit kan niet zonder ICT. Zeker in de huidige tijd is de uitdaging: tegen minder kosten betere diensten leveren. Hier zijn veel mensen bij de overheid dag en nacht mee bezig. En zij mogen best eens in de schijnwerpers staan. Want dat is behoorlijk ingewikkeld. De dynamiek binnen de overheid is totaal anders is dan de dynamiek in het bedrijfsleven. Bij de overheid gaat het over democratische processen en om de organisatie van publieke voorzieningen. Je hebt te maken met complexe structuren, veel en vaak tegenstrijdige belangen en als er iets mis gaat valt het hele land over je heen. Ten tweede moet de overheid de publieke infrastructuur van Nederland ontwikkelen en beheren. Buiten spoorwegen, wegen en rivieren is het internet een belangrijk onderdeel van deze infrastructuur gaan uitmaken. Hoe kan de overheid zorgen dat onze ICT-infrastructuur bijdraagt aan een sterke samenleving waar iedereen van profiteert. Dat is een strategische uitdaging waarvoor de overheid onmisbaar is.

Met deze blik heeft de jury naar de genomineerde overheidsiniitiatieven gekeken. 2 initiatieven krijgen van de jury een eervolle vermelding omdat ze een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het beantwoorden van deze twee strategische uitdagingen. Ze stimuleren een beter functioneren van publieke voorzieningen en bieden maximaal kansen bieden aan mensen binnen de overhead en een nieuwe generatie om zich optimaal te ontwikkelen. Het gaat hierbij om:

Pleio - Plein Overheid, de open source samenwerkomgeving voor de publieke zaak, en Wikiwijs, lesmateriaal maken en delen onder open licenties.

Beide initiatieven nemen bestuurlijke barierres weg en zijn hierdoor vernieuwend. Pleio op het gebied van interne kennisuitwisseling (intranet) of om samen te werken met mensen van buiten de organisatie en Wikiwijs vervult een uitgesproken behoefte om via één plek toegang te hebben tot digitale leermiddelen die 'open' zijn.

Maar de jury heeft besloten de Internet Society Award 2012 toe te kennen aan het nieuwe wetsartikel over netneutraliteit dat aanbieders van internettoegang voortaan verbiedt om bepaalde websites, diensten of toepassingen te blokkeren of belemmeren. De wet op netneutraliteit zorgt dat internetaanbieders verschillende soorten internetverkeer gelijk (neutraal) behandelen. Dit past in de ogen van de jury bij de fundamentele uitgangspunten hoe het internet bedoeld is, vrij en open.

Het is een initiatief dat uniek is, gedurfd en een grote impact heeft. Uniek omdat Nederland het eerste land in Europa is dat netneutraliteit wettelijk borgt. Gedurfd omdat Nederland in tegenstelling tot veel andere landen en de Europese Commissie niet langer een “wait and see approach” volgen maar een duidelijke streep trekken wat wel en niet is toegestaan in het belemmeren van internetverkeer door aanbieders van internettoegang.

Het heeft een grote impact omdat het:

 1. borgt dat ontwikkelaars van innovatieve internetdiensten zonder belemmering hun diensten kunnen blijven ontwikkelen en aanbieden over een open en vrij toegankelijk internet. Juist het gebruik van deze internetdiensten en toepassingen vormen de meerwaarde voor onze economie en maatschappij.
 2. consumenten zelf kunnen bepalen welke internetdiensten of toepassingen zij over hun internettoegang gebruiken, zonder afhankelijk te zijn van de toestemming van een aanbieder van internettoegang.

Dit initiatief grijpt terug op een eeuwenoude Nederlandse traditie. Sinds de begintijd van de boekdrukkunst was Nederland altijd al een vrijplaats voor nieuwe ideeen. Met deze wet biedt de Nederlandse overheid die ruimte ook voor het internet. Bovendien is dit initiatief in de ogen van de jury absoluut voorwaardelijk voor de toekomst van internet. Daarom is de wet op netneutraliteit de terechte winnaar als beste overheidsinitiatief van de afgelopen vijf jaar. We hopen dat deze prijs een stimulans is deze vrijheid te blijven waarborgen, en te proberen de rest van Europa te overtuigen om te volgen.

Cartoon ISOC.nl-awards 2012 Netneutraliteit

Veiligheid en privacy

Het internet is een belangrijk platform voor maatschappelijke interactie voor de samenleving geworden, en speelt ook in de communicatie met overheid, bedrijfsleven en priveomgeving een niet meer weg te denken rol. Vertrouwelijkheid is daarbij vaak van groot belang. Welke persoon, bedrijf of organisatie leverde een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en privacy van internetgebruikers?

Jury

 • Ronald Prins
 • Simon Hania
 • Peter van Eijk
 • Sander Steffann
 • Fred van Noord

Vanuit bestuur ISOC.nl:

 • Dick Kalkman

Genomineerden

 • Bits of Freedom
  Uit de as herrezen digitale burgerrechtenorganisatie met een helder eigen geluid.
 • NLnet Labs - DNSSEC-Trigger
  De eerste tool die het gebruik van DNSSEC naar eindgebruikers brengt.
 • Palea (Mark Bergman)
  Een unieke in Nederland ontwikkeld open source-raamwerk om lekken in je netwerk te ontdekken.
 • Tiqr
  Een hoogwaardige open source authenticatie-oplossing voor smartphones en webtoepassingen.
 • Unhosted
  Unhosted is een nieuw paradigma voor internettoepassingen dat het mogelijk maakt om cloudsoftware en cloudstorage van elkaar te scheiden.
 • Lektober
  Journalistieke guerilla-actie om internetbeveiliging op de kaart te zetten

Juryrapport

Dames en Heren geachte aanwezigen.

Als voorzitter van de jury voor de ISOC.nl award veiligheid en privacy 2012 is het mij een eer en genoegen u te mogen berichten over ons besluit.

De Internet Society heeft vele nominaties mogen ontvangen voor deze award. Niet allen waren even geschikt en geheel in de traditie was er zelfs één anoniem. Privacy is een groot goed, maar we vroegen ons toch echt af aan wie we in dat geval de prijs hadden moeten uitreiken . . . .

De prijs is voor het beste initiatief op het gebied van Internet veiligheid en privacy. Genomineerd waren, in alfabetische volgorde: Bits of Freedom, DNSsec-trigger, Lektober, Palea, Tiqr en Unhosted.

Bits of Freedom is de uit haar as herrezen vereniging, die onvermoeibaar strijdt voor onze digitale burgerrechten. We zijn zeer content met het bestaan van dit initiatief en Bits of Freedom was dan ook terecht de winnaar van de vorige ISOC-award. De jury beveelt Bits of Freedom aan om nauwgezet op de balans tussen idealen en effectiviteit te letten.

DNSsec-trigger is een ontwikkeling van de Stichting NLnet Labs, een open source aanpak voor betere beveiliging van een van de kern diensten van het internet. De jury heeft veel lof voor deze poging om DNSsec beter en gebruikersvriendelijker te maken, maar ziet vooralsnog beperkte implementatie van deze aanpak.

Lektober heeft vorig jaar een record aantal lekken in websites aan het licht gebracht. Lekken waarbij de persoonlijke gegevens van vele mensen op de spreekwoordelijke straat zijn komen te liggen. Hoewel de jury overtuigd is van de ethische verantwoordelijkheid van de journalist Brenno de Winter en Webwereld hebben we wel vraagtekens bij de normen en waarden van de vele ? copycats - van deze actie.

Palea is een open source tool van Mark Bergman voor het geautomatiseerd opsporen van verborgen internet koppelingen in bedrijfsnetwerken. Dit gebeurt vanuit die netwerken zelf. Het tool heeft zijn waarde in de praktijk al aangetoond en de jury hoopt dat de ondersteunende ontwikkel- en ondersteunings-community tot ontwikkeling komt.

Tiqr is een ontwikkeling van surfnet voor authenticatie op websites via een mobiele telefoon. De jury is van mening dat tijdperk van wachtwoorden voorbij is, en Tiqr laat zien hoe dat beter, makkelijker en veiliger kan. De beveiliging en privacy van mobiele apparatuur is en blijft een punt van aandacht.

Unhosted is een technologie om applicaties op het web los te koppelen van data servers. Dat betekent dat de gebruiker volledige zeggenschap heeft over de manier en wijze waarop haar data wordt opgeslagen. De jury is erg te spreken over het innovatieve ?out of the box? gehalte van deze aanpak, maar ziet ook dat er nog een lange weg te gaan is naar een grootschaliger toepassing.

De jury constateert in het algemeen een spanning tussen techniek en gedrag, waarbij we moeten vaststellen dat techniek in zichzelf niet gaat leiden tot een veiliger internet.

De jury heeft ook nog een aanbeveling aan de Internet Society. Gebleken resultaten zijn één, maar het belonen van innovatie, hoe pril dan ook, verdient ook aandacht. Wij geven het bestuur van de Internet society dan ook mee om in de nabije toekomst een prijs of een seminar te organiseren waar vernieuwende ideeën met potentie de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

Uiteindelijk heeft de jury gekozen voor een initiatief dat de grootste aantoonbare verbetering van onze Internet veiligheid en privacy heeft opgeleverd, èn de meeste personen en organisaties heeft aangezet tot daadwerkelijk verbeteren van de internet veiligheid en privacy. Een initiatief waarvan wij hopen, dat het nooit meer nodig zal moeten zijn.

De award gaat daarom naar Brenno de Winter en Webwereld met Lektober.

Cartoon ISOC.nl-awards 2012 Lektober

Internet en de kunsten

De verhouding tussen technologie en creativiteit is door de geschiedenis heen zeer vruchtbaar gebleken. Welke kunstenaar of groep kunstenaars heeft de afgelopen vijf jaar met het meeste succes een kunstproject uitgevoerd waarbij internet wordt gebruikt of zelf onderwerp is. Ook overkoepelende organisaties kunnen voor hun stimulerende werk worden genomineerd.

Jury

 • Arie Altena
 • Nat Muller
 • Anne Vroegop
 • Annette Mullink
 • Hein Wils

Vanuit bestuur ISOC.nl:

 • Hans de Zwart

Genomineerden

Juryrapport

Het is bekend: de bezuiningen op kunst en cultuur treffen vooral de experimentele en avontuurlijke kunsten, kunst die nieuwe wegen inslaat. Juist instellingen die zulke kunst ondersteunen moeten verhoudingsgewijs veel bezuinigen. Eén van de bijeffecten van de bezuinigingen zou wel eens kunnen zijn dat 'kunst' zich steeds verder terugtrekt op het eigen veilige terrein. Des te belangrijker dus om een prijs uit te reiken aan een kunstenaar die in de afgelopen vijf jaar het beste, spannendste, ... werk heeft gemaakt dat artistiek gebruik maakt van de technologie die we inmiddels bijna allemaal dagelijks gebruiken: het internet. Zulke kunst is belangrijk, waardevol; het is kunst die zich op een spannende, kritische, vrolijke en/of ondergravende wijze verhoudt tot onze digitale en daarmee dagelijkse wereld, hoe we ons daarin gedragen, wat we ervan (moeten) vinden, en die onze voorstelling ervan op de spits drijft of op de kop zet. Zulke kunst hebben we nodig, zij is het waard om ondersteund te worden, omdat ze onze blik op de wereld verfrist, en door een breed publiek begrepen kan worden.

De zes genomineerden maken allen werk van hoge kwaliteit.

Moddr is een Rotterdams initiatief van makers en hackers, zij propageren open technologie en stellen vragen bij de manieren waarop de grote spelers de internetcommunicatie dwingend vormgeven. Een paar jaar geleden scoorden zij een enorme 'hit' met hun Web2.0 Suicide Machine, software die het je mogelijk maakt om je social media-identiteit werkelijk te wissen, een stevige kritiek op zowel ons veranderende sociaal gedrag èn de 'politiek' van bijvoorbeeld Facebook. Zonder enige twijfel één van de werken die we ons over twintig of zelfs vijftig jaar nog zullen herinneren.

Marloeke van der Vlugt maakt theatervoorstellingen waarin de internetervaring en het podium naadloos in elkaar worden verweven, en reflecteert zo bijvoorbeeld op hoe het internet ingrijpt op ons idee van identiteit.

Marloes de Valk en Aymeric Mansoux stimuleren net als Moddr het gebruik van open technologie. Naked on Pluto bijvoorbeeld is een role playing game die kritisch maar ook speels reflecteert op de rol van social media.

JODI ? wat kunnen we daar nog over zeggen: soms onnavolgbaar, soms cryptisch, altijd humorvol ondermijnend werk, games teruggebracht tot de bare bones, naar 'real life' vertaalde youtube- genres, crashende systemen... Zij zijn the original internetkunstenaars.

Jonas Lund is een kunstenaar van de jongere generatie. Een digital native die de interfaces, vormgeving én ons gebruik ervan op een op een poëtische manier verbeeldt.

En tenslotte Constant Dullaart ? hij ontwikkelt op vernuftige wijze met minimale (abstracte) ingrepen betekenisvolle creaties, die ons aan het denken zetten over de toekomst.

Zes genomineerden, die allen werk van zeer hoge kwaliteit maken en stuk voor stuk de prijs zouden verdienen. De jury heeft gewikt en gewogen en wist uiteindelijk tot een unaniem besluit te komen. De winnaar is .... Constant Dullaart. Dullaarts werk, waarin hij de conventies en interfaces van internetcommunicatie onder de loep neemt, toont overduidelijk hoe je spannend, kritisch en mooi werk kunt maken met de bouwstenen van internet, world wide web, browsers en scriping talen. Het is aansprekend, artistiek heel precies, weet zijn weg te vinden in de wereld van de kunst, en ontlokt ook de 'gewone' gebruiker (als die al bestaat) ook een lach of open mond van verbazing.

Cartoon ISOC.nl-awards 2012 Constant Dullaart

Beste zakelijke internetinitiatief

Internet verandert de manier waarop we werken, maar het ene bedrijf zet dat beter in dan het andere. Welk nieuw of bestaand bedrijf is een voorbeeld voor andere bedrijven in de manier waarop het internet inzetinline op een krachtige en slimme manier?

Jury

 • Hotze Zijlstra
 • Tonie van Ringelestein
 • Herbert-Jan Hiep
 • Paul Slot
 • Johan Krebbers

Vanuit bestuur ISOC.nl:

 • Alexander Blom

Genomineerden

 • AG Projects
  Innoveert vanuit een open source-perspectief de telecomwereld.
 • AMS-IX
  Internationaal expanderend internetknooppunt van wereldklasse
 • Layar
  Kleine Nederlandse onderneming die met hoogwaardige technologie wereldwijd succes boekt.
 • The Next Web
  Europees zwaargewicht in de wereld van techblogs.
 • OpenFortress
  Verlegt de grenzen van het internet op verschillende lagen.
 • WeTransfer
  Een zeer succesvolle Nederlandse dienst om bestanden met elkaar te delen.

Juryrapport

Als jury hebben we vanzelfsprekend begrippen als 'vernieuwend', 'voorbeeldfunctie', 'krachtig' en 'slim' meegenomen in de beoordeling. Dat bracht ons in eerste instantie niet veel verder. Alle genomineerde bedrijven zijn binnen hun categorie vernieuwend, voorbeeldig, krachtig, et cetera.

We hebben er dus nog een paar relevante graadmeters bijgesleept: we zijn teruggegaan naar de zogenoemde Guiding Principles van ISOC, de promotie van een open en voor alle mensen toegankelijk internet. Daarnaast heeft de rol van het initiatief binnen een vernieuwend en succesvol ecosysteem meegewogen. Dat bracht ons al een klein stukje dichter bij de winnaar…

Internet in Nederland heeft sinds eind jaren negentig veel baat gehad bij de samenwerking tussen providers en andere internetbedrijven. Zowel op het terrein van content als dat van infrastructuur. De gezamenlijke backbone gaf internet in ons land een impuls: lagere kosten voor providers, hogere snelheid voor consumenten.

Startende Nederlandse internetondernemingen hebben er nog steeds voordeel van. En zelfs grote jongens als Google en Facebook maken dankbaar gebruik het Nederlandse knooppunt. Er komen bovendien steeds meer bedrijven bij.

Op basis van het succesvolle 'Amsterdamse model' kunnen intussen ook elders op de wereld organisaties (en consumenten) hun voordeel doen met een hoge kwaliteit infrastructuur. Er is reeds een knooppunt in Hongkong en binnenkort zelfs in Kenia. Als het hier kan, moet het per slot van rekening ook daar kunnen.

De winnaar in de categorie zakelijk' maakt als key-speler binnen het online ecosysteem letterlijk en figuurlijk de weg vrij voor een voor iedereen toegankelijk internet. Resultaat is een Nederlandse internetindustrie van wereldklasse.

AMS-IX, van harte gefeliciteerd!

AMSIX

 

 

 

Terug naar het overzicht