Wat doen we

Internet voor iedereen
Internet Society Nederland is de Nederlandse afdeling (‘chapter’) van ISOC en als zodanig onderdeel van deze internationale niet-gouvernementele organisatie. ISOC streeft naar een open, neutraal, gedecentraliseerd en voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar internet. We stimuleren een brede maatschappelijke discussie over internetgerelateerde onderwerpen waarbij alle belanghebbenden evenredig vertegenwoordigd zijn.

Lopende zaken en projecten
* Het vluchtelingenproject: Internet voor vluchtelingen
* Het dossier Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)
Wat moeten we met de Wiv
Deel II: Wat moeten we met de Wiv
Deel III: Wat moeten we met de Wiv

Plannen voor 2017
* De Nieuwjaarsbijeenkomst met de uitreiking van de ISOC Innovatie Award.
* De Masterclass Netpolitiek
* Masterclass internettechnologie voor juristen en rechters

Een stabiel internet
Een belangrijk deel van ISOC’s takenpakket bestaat uit het ontwikkelen en bevorderen van internetstandaarden en -protocollen ten behoeve van een stabiel internet. ISOC is de moederorganisatie voor een aantal internationale organen die zich bezig houden met onderzoek doen naar, het ontwikkelen van danwel het bevorderen van standaarden en protocollen: IETF (Internet Engineering Task Force), IAB (Internet Architecture Board), IESG (Internet Engineering Steering Group) en IRTF (Internet Research Task Force). Ook IANA, de Internet Assigned Numbers Authority, valt onder ISOC.

Kenniscentrum
Met internetprofessionals als leden heeft ISOC een erg brede bron aan kennis in huis. Door deze kennis zo efficient mogelijk te bundelen en uit te ruilen, onder andere in de vorm van de expertgroepen, is ISOC een kwalitatief hoogstaand en inhoudelijk neutraal discussieplatform voor beleidsmakers, experts en belanghebbenden. Voor deze partijen vervult ISOC bovendien een belangrijke kennismanagementfunctie.

Advies aan beleidsorganen
Op het gebied van de wet- en regelgeving omtrent internet moet nog veel onontgonnen terrein bedwongen worden. Daar waar nodig bundelt ISOC de kennis van leden, experts, beleidmakers en belanghebbenden doelbewust om beleidsorganen gevraagd en ongevraagd te adviseren wat betreft deze wet- en regelgeving. Een aantal belangrijke onderwerpen op beleidsniveau waar ISOC zich voortdurend mee bezig houdt zijn: censuur en vrijheid van meningsuiting, bescherming van privacy, (grensoverschrijdende) economische voorwaarden en drempels, internetbeleidvoering en intellectueel eigendom.

Onderwijs en Training
Door de jaarlijks terugkerende Internet Society Network Training Workshop for Countries worden internetprofessionals over de hele wereld, opgeleid in ontwerp, besturing, onderhoud en management van netwerken op internettechnologie. De inmiddels ruim 2.500 afgestudeerden van deze workshops, hebben samen een niet te onderschatten rol gespeeld in de aansluitingen van internet en verwante netwerken in vrijwel elk land dat zich in de afgelopen zeven jaar op internet aangesloten heeft. Ook in Nederland houdt ISOC trainingen, workshops en tutorials op het gebied van internettechnologie en webstandaarden (zie agenda).

January 25th, 2015 by | Posted in | No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>