Europees nieuws

Ieder kwartaal stelt de Internet Society een overzicht samen van het belangrijkste nieuws op het gebied van internet, digitale vrijheden en telecom.
Overzicht van de laatst verschenen Europese Internet Society nieuwsberichten


EU Issues Overview 2024

### Januari 2024

1. **Generatieve AI Visie**: Het kabinet heeft een visie gepresenteerd op generatieve AI, met focus op de arbeidsmarkt, arbeidsproductiviteit en het opzetten van een testfaciliteit voor verantwoorde AI gebruik. Meer informatie kun je vinden in de kabinetsvisie en het SER-adviesaanvraag op [Rijksoverheid](https://www.rijksoverheid.nl/) en [SER](https://www.ser.nl/).

2. **Cyberweerbaarheid Oekraïne**: Nederland draagt bij aan de internationale inspanningen om Oekraïne te beschermen tegen publieke cyberaanvallen door deelname aan het Tallinn Mechanism. Meer details zijn beschikbaar in het persbericht van de Amerikaanse overheid op [www.state.gov](https://www.state.gov/).

### Februari 2024

1. **AI-gebruik binnen de Overheid door TNO**: TNO voert een verdiepend onderzoek uit naar het gebruik van kunstmatige intelligentie binnen overheidsorganisaties, gericht op inventarisatie en toekomstig gebruik van AI-initiatieven. Voor een dieper inzicht, zie het artikel op [Computable](https://www.computable.nl/).

2. **Eigen Chatapplicatie voor de Tweede Kamer**: Naar het voorbeeld van Frankrijk overweegt de Tweede Kamer de ontwikkeling of adoptie van een specifieke chatapplicatie voor ministers en ambtenaren, gericht op digitale veiligheid en archivering. Het verslag van de plenaire vergadering hierover is te vinden op [Tweede Kamer](https://www.tweedekamer.nl/).

### Maart 2024

1. **Lange-termijn Ruimtevaartagenda**: Het kabinet presenteert een visie voor de toekomst van Nederland in de ruimtevaart, met het doel Nederland een belangrijke speler te laten blijven op dit gebied. De volledige kabinetsvisie is beschikbaar op [Rijksoverheid](https://www.rijksoverheid.nl/).

2. **Vernieuwd Rijks ICT-Dashboard**: De Rijksoverheid heeft het Rijks ICT Dashboard vernieuwd, om zo meer openheid te bieden en kennis over ICT en informatievoorziening breed te delen.

EU Issues Overview 2023

### Q1 2023

1. **Januari – Eerste Nederlandse algoritmeregister**: Voor details over het eerste Nederlandse algoritmeregister, aangekondigd door staatssecretaris Van Huffelen, kun je informatie vinden op de officiële website van de Rijksoverheid over digitale overheid: [Digitale Overheid](https://www.digitaleoverheid.nl/).

### Q2 2023

1. **Mei – Maatregelen voor kennisveiligheid**: Inzichten in de zorgen rondom de implementatie van maatregelen voor kennisveiligheid kun je vinden bij U-Today/HOP, die kritiek en uitdagingen bespreken: [U-Today](https://www.utoday.nl/).
2. **Juni – Lancering TNO Vector**: Voor meer informatie over TNO Vector en de bundeling van maatschappelijke en strategische aspecten van technologieën, bezoek de officiële TNO website: [TNO](https://www.tno.nl/).

### Q3 2023

1. **Juli – Nederlandse projecten voor het herstel van oceanen en wateren**: Details over de betrokkenheid van Nederland bij Europese projecten gericht op het herstel van oceanen en wateren zijn beschikbaar op de Neth-ER website: [Neth-ER](https://www.neth-er.eu/).
2. **September – Evaluatie ‘Herprogrammeer de Overheid’**: Voor meer informatie over de evaluatie van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren door staatssecretaris Van Huffelen, zie artikelen op AG Connect: [AG Connect](https://www.agconnect.nl/).

### Q4 2023

1. **Oktober – Evaluatie Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren**: Gedetailleerde informatie over de evaluatie en de inspanningen voor ethisch verantwoorde digitalisering binnen de overheid vind je bij AG Connect: [AG Connect](https://www.agconnect.nl/).
2. **November – Aandacht voor Europees beleid op het gebied van kennis en digitalisering**: Voor de analyse van de verkiezingsprogramma’s door Neth-ER en de focus op digitalisering, bezoek de Neth-ER website: [Neth-ER](https://www.neth-er.eu/).
3. **December – Trio-transitie van geopolitiek, verduurzaming en digitalisering**: Informatie over de aanbevelingen van Clingendael voor samenwerking in digitale transformaties kun je vinden op de website van het Clingendael Instituut: [Clingendael](https://www.clingendael.org/).

EU Issues Overview Q4 2022

Kabinet presenteert Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028

Het kabinet wil de verantwoordelijkheid voor cyberveiligheid verplaatsen van individuen naar overheden en sectoren. Ook moet er één centrale cyberautoriteit worden opgezet: het nationale Cyber Security Incident Response Team. Dit staat in de door het kabinet gepresenteerde Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) 2022-2028 en het bijbehorende actieplan 2022-2023. Verder wil het kabinet investeren in ICT-specialisten en inzicht krijgen in de herkomst van cyberdreigingen. “Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. We werken digitaal, winkelen digitaal en ontmoeten elkaar digitaal. Digitale systemen vormen het ‘zenuwstelsel’ van onze maatschappij. Daarom moeten we deze systemen beschermen en zorgen dat we voorbereid zijn als er toch iets mis gaat”, aldus Minister Yeşilgöz.
Kamerbrief minister Yeşilgöz
Document: Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028
Persbericht Rijksoverheid
Document: Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028

Kansen en gevaren in EdTech-rapport Onderwijsraad

De inzet van EdTech kan het onderwijs verrijken, maar ook verschralen, concludeert de Onderwijsraad in een verkenning voor het ministerie van OCW. In het rapport ‘Inzet van intelligente technologie’ wordt gewaarschuwd dat EdTech kan leiden tot ‘een gebrek aan persoonlijk contact, ontmoediging van eigen initiatief en onwenselijke vormen van standaardisering, monitoring, differentiatie en profilering’. Daarnaast wordt er gepleit voor een duidelijke visie op de inzet van technologie per onderwijsinstelling en op landelijk niveau.
Artikel Scienceguide
Artikel Computable
Publicatie Onderwijsraad

Twijfels in Nederlandse Tweede Kamer over Europese digitale identiteit

Diverse partijen in de Kamer zijn kritisch over de plannen van de EU en staatssecretaris Van Huffelen met betrekking tot de Europese digitale identiteit en de digitale wallet. Dat valt op te maken uit de ingediende vragen voor het schriftelijk overleg.
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

Oproep voor ambitieus Europees cyberdefensiebeleid

Nederland, Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Spanje en Roemenië hebben een gezamenlijke oproep aan de Europese Commissie gedaan voor een ambitieus Europees cyberdefensiebeleid, schrijft EURACTIV na inzage in het non-paper van de landen. “De CDP (Cyber Defence Policy) zou ook de rol moeten benadrukken die cyberdefensie speelt binnen de bredere veiligheids- en militaire architectuur van de EU”, aldus het non-paper. In het artikel worden de aanbevelingen in vijf prioriteitsgebieden uit het paper uitgediept.
Artikel EURACTIV

Steun EESC voor regulering crypto’s

De commissie die zich in het Europees Parlement richt op economische en sociale zaken (EESC) steunt de voorstellen van de Europese Commissie om de cryptomarkt te reguleren. Volgens de EESC kan met de voorgestelde MiCA-regelgeving innovatie worden bevorderd, terwijl tegelijkertijd consumenten worden beschermd. De Europese Commissie wil de regels binnen de EU harmoniseren, onder andere via een vergunningensysteem.
Nieuwsbericht EESC
Opinie EESC

Europees Parlement wil landen evenredig laten profiteren van Chips Act

Het EP rapport stelt voor om alle lidstaten maximaal één statutaire zetel te geven in het overkoepelende European Chips Infrastructure Consortium, ook als een land onderdeel is van meerdere consortia, met als doel om te voorkomen dat grote landen te veel invloed krijgen op de projecten. “Het [Chips for Europe]-initiatief is ook bedoeld om de economische, sociale en territoriale cohesie van de Unie te versterken en de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de lidstaten en de verschillende regio’s binnen de Unie te verkleinen, waardoor een duidelijk positief effect ontstaat op verschillende lidstaten”, aldus het conceptrapport. Verder pleit het rapport onder andere voor het belang van het ontwikkelen van relevante vaardigheden voor de halfgeleiderindustrie in alle lidstaten, om het budget niet ten koste te laten gaan van andere onderzoeksprogramma’s en over de rol van kwantumtechnologie.
Artikel EURACTIV

Telecombedrijven vragen bijdrage big tech aan kosten infrastructuur

Zestien Europese telecomaanbieders, waaronder KPN, pleiten in een gezamenlijke oproep aan de Europese Commissie dat big tech bedrijven een bijdrage moeten leveren aan de uitrol van 5G- en glasvezelkabels in de EU, schrijft EURACTIV in een artikel. “De kosten van planning en bouwwerkzaamheden nemen toe. De prijzen voor glasvezelkabels zijn bijvoorbeeld bijna verdubbeld in het eerste semester van 2022. Evenzo treffen de stijgingen van de energieprijzen en in de prijzen van andere sectoren ook de connectiviteitssector”, aldus het statement. De telecombedrijven beweren dat Amerikaanse big tech bedrijven verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van het internetverkeer en daarom een ‘eerlijke bijdrage’ zouden moeten leveren aan de digitale infrastructuur.
Artikel EURACTIV

Metaverse amendement in AI Act

Europese beleidsmakers hebben voorgesteld om metaverse omgevingen (die aan bepaalde voorwaarden voldoen) toe te voegen aan het toepassingsgebied van de AI Act, schrijft EURACTIV na inzage van een verspreide reeks amendementen van de co-rapporteurs van het Europees Parlement. Naast de uitbreiding van het toepassingsgebied zijn er amendementen over aanvullende verplichtingen voor het risicobeheer, gegevensbeheer en de technische documentatie in de verordening voor risicovolle AI-systemen.
Artikel EURACTIV

Nederland in 2023 van start met algoritmetoezichthouder

Staatssecretaris Van Huffelen wil volgend jaar van start met de oprichting van de eerder aangekondigde algoritmetoezichthouder. Dat laat ze weten in een Kamerbrief over beleid rondom algoritmen. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens en andere toezichthouders om te bezien wie welke taken krijgt. In een andere brief gaat Van Huffelen in op een Rathenau-advies over de bescherming van mensenrechten bij gebruik van algoritmen. “We hebben de plicht om grondrechten en publieke waarden – in het bijzonder veiligheid, democratie, transparantie, zelfbeschikking, non-discriminatie, participatie, privacy en inclusiviteit – te beschermen en de taak om de kansen van de digitale transitie te verzilveren door een innovatief en gelijk economisch speelveld te creëren: met eerlijke concurrentie, consumentenbescherming en brede maatschappelijke samenwerking”, aldus Van Huffelen. Verder kondigt zij een implementatiekader aan dat overheidsorganisaties helpt bij het inzetten van algoritmes De nadere uitwerking van de ambities wordt verwacht in de werkagenda Digitalisering in oktober of november.
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen: Publieke controle op algoritmen
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen: Reactie op Rathenau-advies

Gemiddelde bewustzijn in Nederland over digitale veiligheid omhoog

Het gemiddelde bewustzijn van consumenten en bedrijven in Nederland over digitale veiligheid is omhoog gegaan. Een kwart van het kleine mkb onderneemt echter geen acties om digitaal veilig te zijn, concludeert het jaarlijkse onderzoek Alert Online 2022 in opdracht van het ministerie van EZK. Verder blijkt dat een grote meerderheid (69% van de consumenten en 56% van de bedrijven) geen melding of aangifte van cyberaanvallen- of criminaliteit doet. Minister Adriaansens is positief over de stijging in bewustzijn van digitale veiligheid en de bereidheid tot beveiligingsmaatregelen, maar noemt dit niet voldoende. “Het gaat er om dat we óók alerter zijn. Dus ik roep consumenten en bedrijven op om vaker online risico’s te melden en zeker het kleine mkb om digitale veiligheid een dagelijks onderdeel te laten zijn van hun ondernemerschap”, aldus Adriaansens.
Persbericht minister Adriaansens
Publicatie Alert Online 2022

Europese Commissie: €277 miljoen voor projecten digitale infrastructuur

De Europese Commissie heeft in het kader van het programma Connecting Europe Facility Digital €277 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die de digitale infrastructuur versterken, zoals kwantumcommunicatie, cloud, en zeekabels.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Nationaal Onderwijslab AI geopend

Op 6 oktober is het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) geopend met als doel om scholen, wetenschappers en het bedrijfsleven samen te laten werken aan digitale onderwijsinnovaties met AI. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de pedagogische, maatschappelijke, ethische en sociale consequenties van intelligente digitale onderwijsinnovaties. NOLAI is gevestigd aan de Radboud Universiteit en heeft 80 miljoen euro aan publieke financiering uit het Nationaal Groeifonds ontvangen voor een periode van tien jaar.
Nieuwsbericht Radboud Universiteit

Verschillende voorstellen voor internationale regulering cryptovaluta

De Financial Stability Board (FSB), die de financiële regelgeving tussen de G20 coördineert, heeft een kader voor de internationale regulering van cryptovaluta gepresenteerd. In het kader worden negen aanbevelingen gedaan om onder andere het toezicht te verbeteren, internationale samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken en om de regulering en financiële stabiliteitsrisico’s van ‘stablecoins’ effectiever aan te pakken. Daarnaast heeft de OESO, op verzoek van de G20, het ‘Crypto-Asset Reporting Framework’ (CARF) ontwikkeld. CARF stelt maatregelen voor om de transacties van cryptovaluta transparanter en beter belastbaar te maken, bijvoorbeeld door de gestandaardiseerde uitwisseling van informatie tussen landen.
Artikel Reuters
Artikel Financial Stability Board
Nieuwsbericht OESO

Eerste Europese kwantumcomputers verspreid

De eerste Europese kwantumcomputers zullen staan in Tsjechië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Polen, vormen zodoende een Europees-breed netwerk en zullen in de tweede helft van 2023 worden geleverd. Dat heeft de European High-Performance Computing Joint Undertaking afgelopen weekend bekendgemaakt. De kwantumcomputers zullen in bestaande supercomputers worden geïntegreerd. Academische onderzoekers uit heel Europa zullen gebruik kunnen maken van de computers. Volgens de Europese Commissie moet het met dergelijke supercomputers mogelijk worden om veel sneller grote complexe uitdagingen aan te pakken, zoals in de gezondheidszorg, logistiek, klimaatverandering en energiegebruik. Eurocommissaris Margrethe Vestager spreekt van “een schoolvoorbeeld van een echt Europees project”.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Belgian Government Drops Encryption-Weakening Items from Its Data Retention Law after Internet

In mid-2021, the Belgian government proposed a draft law on data retention in electronic communications that threatened users’ privacy and security. With the Global Encryption Coalition, we prepared an open letter that garnered 107 signatures and significant media attention. The Belgian Chapter and other local allies conducted media outreach, resulting in at least 40 articles in local media.  The community’s work paid off. In October, the legislation was delayed. Two months later at a Federal Council of Ministers meeting, the government approved a version of the law that removed the backdoor requirement. It now says, “To promote digital security, the use of encryption is free.” The reversal is a huge win for encryption — not just in Europe, but across the world.

Internet Society Impact Report 2021

EU Issues Overview June 2022

ACM: dagelijkse dwangsommen als Ziggo in juli regels voor vrije modemkeuze nog overtreedt

Er zijn nog steeds gebieden waar Ziggo geen vrije modemkeuze biedt. Ziggo overtreedt daarmee de regels die begin dit jaar zijn ingegaan. Daarom legt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het bedrijf een last op om uiterlijk 1 juli 2022 aan de regels te voldoen, anders volgt daarna een dwangsom van 12.500 euro per dag. Het totale bedrag aan dwangsommen kan oplopen tot maximaal 500 duizend euro.

Volgens Europese regelgeving moeten klanten van internetaanbieders zelf kunnen kiezen welke eindapparaten (zoals modems of routers) ze gebruiken.

ACM – Publicatie d.d. 02.06.2022

EU Issues Overview January 2022

Europese DNS-infrastructuur
De Europese Unie onderzoekt de mogelijkheid om een eigen DNS-infrastructuur op te zetten voor Europese organisaties en burgers. Daarmee wil Europa de marktmacht van een handvol partijen breken. Ook kan Europa zo ongewenste websites direct blokkeren.

Het project heeft als werktitel DNS4EU. Opvallend is dat de aanbesteding specifiek stelt dat bedrijven ‘premium- en wholesale-diensten’ voor de resolver kunnen aanbieden. De uitrol van DNS4EU gaat over de consolidatie van DNS-oplossingen in de handen van een handvol grote bedrijven”, staat in de aanbesteding. In de aanbesteding is opgenomen dat de resolver moet voldoen aan standaarden zoals https en dnssec, maar ook dns-over-https en dns-over-tls. Daarnaast moet de resolver websites met illegale content zoals malware of phishingpanels kunnen blokkeren. Data moet binnen de Europese Unie worden verwerkt en bedrijven mogen geen persoonlijke data verkopen of daar op een andere manier geld aan verdienen. De EU wil de resolver onder andere gebruiken om op Europees niveau websites te kunnen blokkeren. De EU schrijft niet of de resolver straks verplicht wordt voor Europese bedrijven of providers. Naast autonomie ziet de EU een eigen resolver ook als een vorm van ‘cybersecurity, databescherming en privacy volgens Europese regels’. In ieder geval moet de dienst beschikbaar komen voor iedereen, ook burgers, in plaats van alleen bepaalde publieke instellingen. De aanbesteding laat wel ruimte voor het gebruik van geaggregeerde data, bijvoorbeeld voor beveiligingsdoeleinden. Een eigen DNS-resolver is onderdeel van de strategie van de EU om op termijn digitaal onafhankelijker te zijn van grote internationale partijen. Het gaat dan om opt-in-diensten voor ‘extra beveiliging’ zoals meer filtering, monitoring en bredere ondersteuning. Ook kan Europa zo ongewenste websites direct blokkeren. Volgens de Unie zijn Europese instellingen en burgers in steeds grotere mate afhankelijk van niet-Europese DNS-resolvers. De EU erkent dat er een gebrek is aan investeringen vanuit het continent waardoor nieuwe DNS-infrastructuren amper worden opgezet. De Europese Unie onderzoekt de mogelijkheid om een eigen DNS-infrastructuur op te zetten voor Europese organisaties en burgers. De Europese Unie heeft daar inmiddels een aanbesteding voor geopend. Zo moeten hostnames van URL’s gefilterd kunnen worden op basis van ‘legale voorwaarden in de EU of nationale jurisdicties’. Data daarvoor zou afkomstig zijn van Europese beveiligingsorganisaties, zoals CERTs of landelijke opsporingsdiensten. Daarmee wil Europa de marktmacht van een handvol partijen breken..
Tweakers – Europese Unie wil eigen DNS-resolver die websites kan filteren 20 Januari 2022


EU Issues Overview 3 March – 9 March 2018

Internet Access
EU: Withdrawal of the UK and EU legislation on net neutrality
• On March 7, the European Commission published a notice to stakeholders on the withdrawal of the United Kingdom and EU legislation in the field of electronic commerce and net neutrality.
• The document states that the UK will become a 3rd country following Brexit. As such, the EU Regulation on Open Internet (2015) will no longer apply to the UK.
• The Regulation provides for common rules on equal and non-discriminatory treatment of traffic in the provision of Internet access services and related end-users’ rights
Trust
EU: EU Ministers discuss interoperability of information systems
• The European Commission’s proposals of December 2017 aim to improve the searching and comparing of data available in EU information systems.
• EU Ministers addressed whether the proposed interoperability components sufficiently address the needs, if coordination at EU level is needed to prepare the implementation at national level, as well as the necessity to explore additional measures to fill information gaps.
ISOC EU Newsletter 9 March


EU Issues Overview 27 January – 2 February 2018

Internet Access
EU: Chair says 5G is BEREC’s top priority for this year
• On January 31, at the ETNO-MLex Regulatory Summit 2018, Johannes Gung, Chair of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), outlined that the top priority for the agency this year is 5G.
• Mr Gung stated BEREC had much work to do, including eliminating “hurdles to fast 5G deployment and [ensuring that] existing practices are adequate for 5G”.
Trust
EU: First cyber-exercise to boost CSIRT cooperation
• On January 30, the EU Cybersecurity Agency, ENISA, organised “Cyber SOPEx” the first cooperation exercise of the Computer Security Incident Response Teams (“CSIRTs Network”).
• This was the first of a series of exercises aimed at raising awareness, encouraging information and best practices sharing, and providing training.

ISOC EU Newsletter 2 February


EU Issues Overview 20 January – 26 January 2018

Internet Access
EU: Feedback from negotiations on the European Electronic Communications Code
• On January 23, the European Parliament’s Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) Committee heard feedback from the ongoing negotiations on the European Electronic Communications Code.
• The discussion is now focused on spectrum-related issues, on which agreements may be reached on all issues with the exception of the peer review system, and license length and renewal. They co-legislators will then focus their attention on access and services.
Trust
EU: Commission releases new guidance on the GDPR
• On January 24, the European Commission published a guidance document to facilitate a “direct and smooth application of the new data protection rules as of 25 May,” when the General Data Protection Regulation will start applying in the EU.
• The Commission called on EU governments and data protection authorities to be ready to provide support to businesses and the civil society. It added that, as of today, only two EU countries have already completed the transposition of the GDPR into national legislation
• To help bring the preparation to a successful completion, the Commission has also launched a new online tool, which targets in particular small and medium enterprises.
ISOC EU Newsletter 26 January


EU Issues Overview 13 January – 19 January 2018

Internet Access
EU: WP on Telecommunications and Information Society meeting
• The Working Party on Telecommunications and Information Society met on January 18 to examine the latest Presidency text on the proposal for a Directive establishing the European Electronic Communications Code (EECC).
• The EECC is currently being discussed by the co-legislators (Commission, European Parliament and Council). The next trilogue meeting will take place on February 1.
Trust
EU: ENISA issues “2017 cyber threat landscape” report
• On January 15, the European Union Agency for Network and Information Society (ENISA) published its “2017 cyber threat landscape.” This is the sixth in a series of ENISA’s reports analyzing the state-of-the-art in cyber threats.
• Among other things, ENISA’s report stresses the fact that complexity of attacks and sophistication of malicious actions in cyberspace continues to increase, and identifies the monetization of cybercrime as the main motive of threat agents.
ISOC EU Newsletter 19 January


EU Issues Overview 6 January – 12 January 2018

Internet Access
EU: BEREC and RSPG’s solutions to facilitate mobile connectivity in challenge areas
• On January 10, the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) has adopted a common report with RSPG on facilitating mobile connectivity in “challenge areas”. This final report takes into account comments raised during a consultation run in autumn last year.
• The document describes the main issues encountered to provide mobile connectivity in some challenge areas describing four categories of challenge areas (indoor, transportation means, non-profitable areas and others) and lists initiatives to facilitate mobile connectivity for each of these.
• It also presents feasible solutions such as developing network sharing, installing repeaters, Wi-Fi or imposing coverage obligations.
Trust
EU: DG JUST publishes notice to stakeholders on UK-EU rules in the field of data protection
• On 9 January, the European Commission’s Directorate General for Justice and Consumers issued a notice to stakeholders on the “withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of data protection.” The paper states that after Brexit the EU rules for transfer of personal data to third countries will apply.
• Aside from an adequacy decision, the EU’s data protection rules, notably the General Data Protection Regulation (GDPR), allow a transfer if the controller or processor has delivered “appropriate safeguards”, provided by standard data protection clauses, binding corporate rules, Codes of Conduct and certification mechanisms.
ISOC EU Newsletter 12 January


EU Issues Overview 30 December 2017 – 5 January 2018

Internet Access
EU: WP on Telecommunications and Information Society meeting
• The Working Party on Telecommunications and Information Society meets on 10 January. There, the new Bulgarian Presidency of the Council of the EU and the European Commission will present their respective work programmes.
• The meeting will also be an occasion to exchange views on the proposal for a Directive establishing the European Electronic Communications Code (EECC), currently being discussed by the co-legislators (Commission, European Parliament and Council) at trilogue meetings.
Trust
EU-Japan: data transfer deal expected in spring 2018
• During a visit to Tokyo, European Justice Commissioner Věra Jourová met with the Japanese Data Protection Authority to advance the dialogue on the promotion of high data protection standards. Commissioner Jourová reaffirmed the EU’s aim of finalising a data transfer agreement with Japan as soon as possible in 2018.
• She added that an adequacy decision would allow the flow of personal data between EU and Japan without the need for extra authorisations, thus cutting costs and red tape. A number of issues remain unsolved, however the Commissioner said she was confident that, if they breach these differences, an agreement will be concluded in spring this year.
ISOC EU Newsletter 5 January


EU Issues Overview 2 December – 8 December 2017

Internet Access
EU: EU Telecommunications Ministers agree on 5G roadmap
• At the Transport, Telecommunications and Energy (TTE) Council meeting on
December 4-5, the EU telecoms Ministers agreed on a joint roadmap for the
development of 5G networks in the EU.
• The roadmap establishes a common understanding on the harmonisation of 5G
spectrum bands and their allocation to telecommunications operators across Europe,
laying out main activities and their time frame.
Trust
EU: Draft Action Plan on cybersecurity
• On December 5, a draft action plan for the implementation of the Council’s
conclusions on building strong cybersecurity for the EU was published. The document
sets deadlines for key initiatives aimed at building and strengthening the EU’s
cybersecurity capabilities.
• The full transposition and implementation of the Directive on security of network and
information systems (NIS Directive) is expected by May 2018, while the adoption of
the Regulation on ENISA, the “EU Cybersecurity Agency”, and on Information and
Communication Technology cybersecurity certification (”Cybersecurity Act”) is
foreseen by the end of 2018.
ISOC EU Newsletter 8 December 2017


EU Issues Overview 18 November – 24 November 2017

Internet Access
EU: Council Conclusions on “Digital for Development”
• On November 20, the Council adopted Conclusions on “Digital for Development”,
reaffirming its support for digital technologies and services in developing countries as
powerful enablers of inclusive growth and sustainable development.
• The Council expressed concern that more than half of the world’s population is still
lacking access to the Internet and urged a redoubling of efforts to bridge the digital
divides within and between countries
Trust
EU: General Affairs Council adopts conclusions on cybersecurity
• On November 20, the General Affairs Council agreed on measures to strengthen
cybersecurity and enhance cyber resilience in Europe.
• The conclusions outline that strong and trusted encryption is highly important to ensure
human rights and fundamental freedoms in EU and for public trust in the Digital Single
Market.
ISOC EU Newsletter 24 November 2017


EU Issues Overview 11 November – 17 November 2017

Internet Access
EU: Is a compromise on spectrum getting closer?
• The Working Party on Telecommunications and Information Society is meeting on November 22 to discuss the European Electronic Communications Code (EECC)
• Spectrum is a highly debated aspect of the EECC, currently being discussed by the co-legislators in trialogue meetings. On this issue the positions of the Parliament and the Council differ quite extensively, with the Council favouring more freedom for
Member States to define their own spectrum rules.
Trust
Global: Google says broader right to be forgotten is “serious assault” on freedom
• In a blogpost published on November 15, Google’s SVP and General Counsel, Kent Walker, signalled the company intends to fight against broad interpretations of the EU’s right to be forgotten.
• Google is involved in two cases on the right to be forgotten. The blogpost states that the forthcoming cases, expected to appear in the European Court of Justice next year, “represent a serious assault on the public’s right to access lawful information.”
ISOC EU Newsletter 17 November 2017


EU Issues Overview 4 November – 10 November 2017

Internet Access
EU: Working Party on Telecommunications and Information Society meeting
• The Working Party on Telecommunications and Information Society is meeting on November 15 to discuss the European Electronic Communications Code.
Trust
EU: First annual review of the US-EU Privacy Shield
• On November 6, an exchange of views was held in the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) with Tiina Astola, European Commission’s Director-General of DG Justice and Consumers (DG JUST), on the first annual review of the Privacy Shield, the framework for transatlantic exchanges of personal data for commercial purposes between the EU and the US.
ISOC EU Newsletter 10 November 2017


EU Issues Overview 28 – 3 November 2017

Internet Access
EU: WiFi4EU regulation published in the Official Journal of the EU
• On October 25, the Regulation on the promotion of internet connectivity in local communities (WiFi4EU) was published in the Official Journal of the EU.
• The initiative aims to promote free Wi-Fi connectivity in public spaces across Europe and increase accessibility to high-performance mobile Internet. The budget of the WiFi4EU scheme is €120 million for the next two years.
Trust
EU: Council supports consultation of the Committee of the Regions on cybersecurity file
• In a note published on October 27, the Council welcomes the Commission’s suggestion to consult the Committee of the Regions (CoR) on the proposal for a Regulation on ENISA (the Cybersecurity Agency) and on the Cybersecurity Act.
ISOC EU Newsletter 3 November 2017


EU Issues Overview 21 – 27 October 2017

Internet Access
EU: Commission factsheet on Internet Connectivity
• The Commission has published a factsheet on the investment requirements for Internet connectivity in the EU.
• It notes the changes the Commission has proposed to the telecommunications framework in order to promote this investment, including on mapping network investment, promoting co-investment, and greater coordination of spectrum assignment.
Trust
EU: ENISA says it is time to discuss liability
• On October 23, Steve Purser, EU cybersecurity agency ENISA’s director of operators, stressed the need to foster discussions about liability for cybersecurity attacks. He added that the EU didn’t need the strictest security standards globally, but should have an “appropriate level of security.”
ISOC EU Newsletter 27 October 2017


EU Issues Overview 14 October – 20 October 2017

Internet Access
EU: European operators CEOs address Council President Tusk on telecoms reform
• On October 19, in a joint letter to European Government leaders and telecoms ministers, a large group of companies argued the European Parliament’s changes to the Electronic Communications Code remove the stability required to spur investment in 5G and fibre infrastructure.
• The telecoms companies’ CEOs believe strong and reliable investment incentives and predictable spectrum licenses are needed. Moreover, the empowerment of telcos to compete on the same terms as Internet players is deemed crucial.
Trust
NL: Dutch Data Protection Authority (DPA) criticises Windows 10
• According to a report published on October 13, the Microsoft Windows 10 operating system breaches data protection rules in The Netherlands, collecting data of a sensitive nature. The Dutch DPA argued that users were not clearly informed about what data the company was using.
ISOC EU Newsletter 20 October 2017


EU Issues Overview 7 October – 13 October 2017

Internet Access
EU: Council ready to start talks with Parliament on telecoms reform
• On October 11, the Council approved a general mandate for the Estonian Presidency to begin trilogue negotiations with the European Parliament on the European Electronic Communications Code.
• The result of these trilogue negotiations will provide the framework for the telecommunications sector for years to come, whether in terms of access to networks, consumer protection rules, or governance.
EU: Council adopts WiFi4EU
• On October 9, European ministers for telecommunications adopted the WiFi4EU regulation. Under this new initiative, the EU will invest up to €120 million to help municipalities, hospitals and other public bodies set up free wireless hot-spots across the region.
Trust
The Netherlands: Dutch government announces ambitious cyber strategy
• In a coalition agreement released on October 10, the recently formed Dutch government coalition has announced its plan for the next four years, with IT security prominent.
ISOC EU Newsletter 13 October 2017


EU Issues Overview 30 September – 6 October 2017

Internet Access
EU: EP ITRE Committee adopts Electronic Communications Code report
• On October 2, the European Parliament Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) adopted its draft report on the European Electronic Communications Code (EECC), the overhaul of EU telecom rules.
• The document includes provisions on the use of end-to-end encryption to protect the confidentiality of communications and for radio spectrum licences to last 25 years to incentivise investments.
Trust
EU: Europol and Interpol reconfirm commitment to fight cybercrime
• At the fifth annual Europol-Interpol Cybercrime Conference in The Hague, the two law enforcement organisations committed to building on successful instances of their cooperation.
• Europol and INTERPOL reconfirmed their strong commitment to continue their collaboration in the fight against cybercrime, building on effective examples such as the Global Airline Action Days or the No More Ransom initiative.
ISOC EU Newsletter 6 October 2017


EU Issues Overview 23 – 30 June 2017

Internet Access
EU: DG Connect Director on the future of the Internet
• On 27 June, Pearse O’Donohue, Acting Director for the Future Networks Directorate of DG CONNECT at the European Commission, published a blog on the future of the Internet following the Next Generation Internet Summit, held in the European Parliament on 6-7 June.
Trust
Global: Canada and China strike a deal on corporate hacking
• On June 23, during the second meeting between top national officials, China and Canada signed an agreement to not conduct state-sponsored cyberattacks aimed at stealing the other’s private-sector trade secrets and proprietary technology. The deal covers corporate secrets but not other sectors such as defence.
ISOC EU Newsletter 30 June 2017


EU Issues Overview 16 – 23 June 2017

Internet Access
EU: Commissioner-designate Mariya Gabriel answers MEP questions during parliamentary hearing
• A hearing on the designation of Mariya Gabriel as Commissioner for Digital Economy and Society took place on June 20 at the European Parliament. The former MEP said she hopes to use her Parliament experience to facilitate compromises on digital issues.
Trust
EU: Article 29 Working Party (A29WP) letter to European Commission on EU-US Privacy Shield
• On June 15, the A29WP sent a letter to Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality Vera Jourova with its views and recommendation on the 1st annual review of the EU-US Privacy Shield to happen in September.
ISOC EU Newsletter 23 June 2017


EU Issues Overview 9 – 16 June 2017

Internet Access
EU: Digital Assembly 2017 in Malta
• On June 15 and 16, the 2017 edition of the Digital Assembly, hosted by the European Commission and the Maltese Presidency of the Council of the European Union, took place in Valletta, Malta. The theme chosen this year was ‘Digital Europe: Investing in the Future’.
Trust
EU: Article 29 WP addressed European Commission on EU-US Privacy Shield
• On 13 June, the Article 29 Working Party (made up made up of a representative from the data protection authority (DPA) of each EU Member State) sent a letter to the European Commission outlining what they want to see in the EU-U.S. data transfer deal, the so-called “Privacy Shield.”
ISOC EU Newsletter 9 June 2017


EU Issues Overview 26 May – 2 June 2017

Internet Access
EU: Informal agreement reached on WiFi4EU
• On May 29, the Council of the European Union’s Maltese Presidency reached an informal agreement with the European Parliament on the EU-sponsored scheme “WiFi4EU”. The initiative promotes free Internet in public spaces, including hospitals and parks, to make fast Internet available for all EU citizens.
Trust
Global: G7 leaders call on tech giants to tackle terrorism
• During the Summit in Sicily on May 26, Theresa May called for Internet companies such as Google, Facebook and Twitter to better target extremist messages online, including by developing technology which automatically identifies and removes messages that incite violence. The statement comes after the bombing attack in Manchester.
ISOC EU Newsletter 2 June 2017


EU Issues Overview 19 – 26 May 2017

Internet Access
EU: First EU-Mexico dialogue on Digital Economy
• On May 19, the EU and Mexico held their first dialogue on the digital economy. Roberto Viola (Director General DG Connect) and Edgar Olvera Jiménez, (Undersecretary of Communications of the Ministry of Communications and Transport, Mexico), co-chaired the meeting.
Trust
EU: APPA-GDPR Interactive Workshop
• On May 18 and 19, the first international interactive workshop on the General Data Protection Regulation (GDPR) between Asian Pacific Privacy Authority (APPA) members and Working Party 29 (WP29) members was held in Paris. It was hosted by the French Data Protection Authority (CNIL). The participants agreed to establish this APPA/WP29 meeting as an annual event.
ISOC EU Newsletter 26 May 2017


EU Issues Overview 12 – 19 May 2017

Internet Access
EU: Council of the EU publishes Review of progress on the Digital Single Market Strategy and Single Market Strategy
• Following the Commission’s Mid-term review Communication on the Digital Single Market Strategy, the Council of the EU released on May 12 the “Review of progress on implementation of the Digital Single Market Strategy and Single Market Strategy”.
Trust
EU: 2017 GDPR Fablab – results of the discussions
• The Article 29 Working Party has released a summary of the FabLab workshop it organised with stakeholders in Brussels in April to discuss the forthcoming guidelines on profiling, consent and data breach notifications.
ISOC EU Newsletter 19 May 2017


EU Issues Overview 6 – 12 May 2017

Internet Access
EU: European Commission’s Digital Single Market released mid-term review
• On May 10, the European Commission published its DSM Strategy mid-term review setting out its achievement and take stock for the future. The document invites the European Parliament and the Council to finalize their position on released proposals by the end of the year, in line with the Joint Declaration on EU legislative priorities. In particular, the Commission calls for the rapid adoption of the Electronic Communications Code, and the WIFI4EU Regulation (supporting the purchase of wi-fi networks by public bodies).
Trust
EU: EP LIBE Committee published draft report on cybercrime
• The European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) has published a draft report on the fight against cybercrime. The draft report’s rapporteur is Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPP, GR).
ISOC EU Newsletter 12 May 2017


EU Issues Overview 28 April – 5 May 2017

Internet Access
EU: ETNO and GSMA fear lack of ambition on EU spectrum reform
• As the European Parliament and Member States discuss amendments to the draft European Electronic Communications Code, the European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO) and the GSM Association (GSMA) have, in a joint statement, expressed fear that legislators have abandoned their ambitions for 5G roll-out in Europe.
Trust
EU: Industry Coalition on Data Protection calls on EU to ban data localization
• On 26 April, the Industry Coalition on Data Protection (ICDP) sent a letter to the European Commission calling on the issue of data localization.
ISOC EU Newsletter 5 May 2017


EU Issues Overview 21 – 28 April 2017

Internet Access
EU: Update on Public consultation into fears about future of Internet
• Despite being EU-funded, the series of surveys looking into Europeans’ fears over the future of the Internet (reported in last week’s European Regional Bureau Newsletter), is not considered to be an official consultation by the European Commission. The surveys are conducted by REISearch and its media partners.
Trust
EU: MEPs’ call on European Commission President Jean-Claude Juncker for a new regulation on data localization
• On 25 April, at the CeBIT computer expo, a group of 29 leading MEPs on digital issues sent a letter to European Commission President Jean-Claude Juncker asking the European Commission to propose a new regulation banning data localization measures in EU countries.
ISOC EU Newsletter 28 April 2017


EU Issues Overview 14 – 21 April 2017

Internet Access
EU: EP TRAN Committee adopts Opinion on the report on Gigabit Society and 5G
• The European Parliament Committee on Transport and Tourism (TRAN) adopted Kosma Złotowski’s (PL, ECR) Opinion on Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European Gigabit Society and 5G, with 40 votes in favour, 2 against, 3 abstensions.
Trust
EU: EU considering economic sanctions on countries engaging in cyber warfare
• The Council of the European Union is drafting a “cyber toolbox” designed as a series of joint diplomatic measures to be taken by the EU in case a country suffers a state-sponsored cyber-attack. This is being drafted amid the updating of the EU 2013 Cybersecurity Strategy, which is expected after the summer.
ISOC EU Newsletter 21 April 2017


EU Issues Overview 7 – 14 April 2017

Internet Access
Global: VP Ansip on Security and Standards at G20 Digital Ministers meeting
• On 7 April 2017, Commission Vice President Ansip addressed the G20 digital ministers during their meeting in Germany, calling for greater attention on the need for both security and standards for the Internet of Things.
Trust
EU: Eurojust second plenary meeting
• On 6 and 7 April, the second plenary meeting of the European Judicial Cybercrime Network (EJCN or the Network) was held at Eurojust.
ISOC EU Newsletter 14 April 2017


EU Issues Overview 1 – 7 April 2017

Internet Access
EU: Parliament formally approves abolition of roaming charges
• On 6 April 2017, the European Parliament voted in Strasbourg to formally approve the Telecom Single Market (TSM) Regulation, which will effectively abolish excessive roaming charges for European mobile phone users.
Trust
EU: Security Union Commissioner promotes “enhanced information sharing” in anti-terrorism cooperation
• Speaking in Tallinn, Estonia, Commissioner Julian King proposed further cooperation between EU Member States on security-related IT initiatives, highlighting the need for increased interoperability for the sharing of data – last year alone, national authorities “checked persons and objects against data held in the Schengen Information Systems on nearly 4 billion occasions”.
ISOC EU Newsletter 7 April 2017


EU Issues Overview 24 – 31 March 2017

Internet Access
EU: Commission consultation on telecoms guidelines
• On 27 March, the European Commission opened a public consultation (until 26 June) on the review of the Significant Market Power (SMP) Guidelines. The guidelines aim at giving national telecoms regulators guidance on how to carry out market analysis and effectively enforce telecoms and competition rules.
Trust
Global: RightsCon conference in Brussels, 29 – 31 March
• The RightsCon Summit, one of the world’s leading event on the future of the Internet gathered over 1 400 attendees from more than 500 organizations to discuss how to keep the internet open, free, and secure.

ISOC EU Newsletter 31 March 2017


EU Issues Overview 17 – 24 March 2017

Internet Access
EU: Commission and Parliament disagreements on the telecom reform
• On 20 March, the European Parliament Committee on Industry, Research and Energy released its draft report on the Commission’s telecom proposal – setting a first draft position for the Parliament in the forthcoming negotiations.
Trust
EU: Commission’s top scientific advisers publish opinion on cybersecurity in the Digital Single Market
• On 24 March, the High-Level Group of the Commission’s Scientific Advice Mechanism (SAM) published an opinion on cybersecurity with recommendations to improve online access and safety for people and businesses.

ISOC EU Newsletter 24 March 2017


EU Issues Overview 10 – 17 March 2017

Internet Access
EU: European Parliament approves deal on 5G mobile broadband
• On 14 March, the European Parliament voted in favour of the repurposing of the 470-790 MHz frequency band in the European Union for 5G telecommunication and radio and digital television broadcast.
Trust
Global: Thousands of Twitter accounts hacked amid diplomatic conflict between Turkey and the Netherlands
• A number of Twitter accounts including Forbes, Amnesty International or the European Parliament, were hacked on 14 March used to post pro-Turkish propaganda amid the diplomatic crisis between the country and the Netherlands.

ISOC EU Newsletter 17 March 2017


EU Issues Overview 3 – 10 March 2017

Internet Access
EU: Ansip optimistic about the future of 5G
• Following the World Mobile Congress, Commission Vice President Andrus Ansip claimed in an interview that Europe was in a good position to lead the race on 5G thanks to the 5G Action Plan and the reforms to telecom rules.
Trust
Global: WikiLeaks dumps alleged secret CIA hacking files
• On 7 March, WikiLeaks began to publish a new series of leaked CIA documents. The first part “Year Zero” includes 8,761 files describing the hacking tools the US Central Intelligence Agency allegedly used to gather intelligence.

ISOC EU Newsletter 10 March 2017


EU Issues Overview 24 February – 3 March 2017

Internet Access
EU: Ansip calls for better coordination to develop 5G
• On 28 February, in a keynote speech at the World Mobile Congress (WMC), Commission Vice President Andrus Ansip stressed that for full coordinated deployment of 5G across the EU it needed “vision, speed and cooperation.”
Trust
Global: US Administration claims executive orders do not undercut Privacy Shield
• The US Administration sent a letter to the European Commission claiming that President Trump’s recent executive orders do not undermine the EU-US Privacy Shield, a deal also supported by newly appointed Commerce Secretary Wilbur Ross.
ISOC EU Newsletter 3 March 2017


EU Issues Overview 17 – 24 February 2017

Internet Access
EU: Ansip to talk 5G during World Mobile Congress
• Commission Vice President Andrus Ansip announced that at next week’s World Mobile Congress in Barcelona, he will speak about 5G networks and the 5G economy.
Trust
EU: Germany and France call on EU to enhance cybersecurity
• France and Germany’s Interior ministers called on the European Commission to address terrorism through stronger travel checks and cybersecurity rules. They asked the executive to propose a new legislative initiative by October this year, and reiterated the need to review the EU’s cybersecurity strategy of 2013.
ISOC newsletter 17 – 24 February 2017


EU Issues Overview – 10 February – 17 February 2017

Internet Access
EU: Commission to release SMP Guidelines
• The European Commission’s DG CNECT released a roadmap on the Review of the Commission
guidelines on the assessment of significant market power (SMP) under the regulatory framework for electronic communications networks and services.
Trust
Worldwide: Tech Industry Associations release recommendations for G20 summit
• On Thursday, DigitalEurope, Bitkom, Confindustria and other global tech industry associations jointly released a paper recommending outcomes of the 2017 G20 summit in terms of ICT development.
ISOC newsletter 17 February 2017


EU Issues Overview – 3 January – 10 February 2017

Internet Access
EU: Visegrad countries issue paper on Electronic Communications Code
• Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia jointly signed a 5-page position paper this week, outlining their position on the telecoms reform.
Trust
EU: Concept paper on data flows in trade agreements
• Late January, the Commission forwarded a concept paper on data flows in trade agreements to national trade policy experts, who discussed the file this Wednesday.
ISOC newsletter 10 February 2017