Algemene Leden Vergadering 2020

Date/Time
Date(s) - 18/06/2020
8:00 pm - 10:00 pm

Categories


Hierbij nodigen we jullie van harte uit om op 18 juni om 20:00 uur de ledenvergadering van Internet Society Nederland bij te wonen.

De ALV, deze keer een online editie, zal dit jaar verrijkt worden met twee andere interessante onderdelen. We zullen niet alleen de uitreiking laten plaatsvinden van de ISOC NL Innovatie Award 2020, maar ook een verdiepende sessie hosten omtrent het Internet Governance Forum geleid door Nadia Tjahja. Zij is deelneemster aan het Global Volunteer Training Program 2020, een ISOC initiatief bedoeld om mensen te betrekken in projecten en initiatieven van ISOC Chapters en SIGs.

De voorgestelde agenda van de ISOC NL ledenvergadering:

  1. Welkom en vaststelling agenda
  2. Goedkeuring notulen vorige ledenvergadering
  3. Presentatie en goedkeuring jaarrekening 2019
  4. Voordracht nieuwe bestuursleden
  5. Terugblik 2019
  6. Vooruitblik 2020
  7. Rondvraag en sluiting
  8. Uitreiking ISOC NL Innovatie Award 2020
  9. IGF Sessie onder leiding van Nadia Tjahja

We hopen jullie op 18 juni om 20.00 uur online te verwelkomen!

De URL van de video conference waar de vergadering plaatsvindt wordt kort van tevoren aan alle leden via een email bekend gemaakt.