Gezocht: ISOC NL Bestuursleden (f, m, x)

Wat bieden we: 

Deel uitmaken van het dagelijks bestuur van een interessante vereniging waar de discussie niet geschuwd wordt en internet bovenaan de agenda staat. Je bent voortaan op de hoogte van de laatste technische en internet-politieke ontwikkelingen en je doet ervaring op met het mede-draaiend laten houden van een vereniging. 

Wat vragen we: 

Je spant je (vooralsnog) onbezoldigd in met een meer dan gemiddelde belangstelling voor internet en alles wat daarmee samenhangt. Daarnaast ben je zoveel mogelijk aanwezig bij de maandelijkse online of offline vergaderingen, en zet je je wellicht ook nog in bij de andere projecten die we ondernemen.

Optie voor de rol van secretaris

Mocht je tevens interesse hebben in de functie van secretaris dan verzorg je de agenda en notulen van de maandelijkse vergaderingen van het dagelijks bestuur (het kernbestuur samen met de voorzitter en de penningmeester) en algemeen bestuur. Je vindt het uitzoeken en ontwikkelen van de administratieve kant van de organisatie interessant en zet je graag in voor een internet dat vrij en open is. 

Wat doen we:

ISOC streeft naar een open, neutraal, gedecentraliseerd en voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar internet. Daarbij dragen we bij aan politieke besluitvorming, organiseren debatsessies en ondernemen acties. Een paar lopende zaken:

Over ISOC NL: Internet voor iedereen

Internet Society (ISOC) is een maatschappelijke organisatie voor internetgovernance die begin jaren negentig is opgericht door de technische grondleggers. ISOC is de moederorganisatie van enkele partijen die de fundamenten van het internet beheren en ontwikkelen, zoals The Internet Engineering Task Force (IETF) dat verantwoordelijk is voor Internet-standaarden waardoor het internet werkt zoals het nu werkt voor iederen. ISOC zorgt voor leiderschap op het gebied van internet-gerelateerde standaarden, onderwijs, toegang en beleid. 

ISOC’s missie: “The Internet Society supports and promotes the development of the Internet as a global technical infrastructure, a resource to enrich people’s lives, and a force for good in society.”

ISOC heeft kantoren in Reston, Virginia, de Verenigde Staten en Zwitserland en meer dan 145 chapters (afdelingen) wereldwijd bemand door 110 medewerkers en meer dan 4000 vrijwilligers. Het motto is “Het internet is voor iedereen”. Het ledenbestand van de Internet Society telt ruim 96.000 individuele leden, waarvan circa 1000 in Nederland. Internet Society Nederland is een chapter van Internet Society en officieel gevestigd in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Meer over Internet Society Nederland is te vinden op www.isoc.nl.

Zie voor meer informatie over ISOC NL de site. Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar voorzitter@isoc.nl.

We streven naar een bestuur dat representatief is voor de verdeling van de diverse groepen in Nederland; daarom zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur naar een kandidaat gaan die bijdraagt aan deze doelstelling. In dat kader vragen we met name jong volwassenen , vrouwen, Nederlanders met een migratie-achtergrond, community-leden van de LGBTQ+ en mensen met een beperking in arbeidsvermogen te solliciteren.