95 miljoen voor cybersecurity

95 miljoen euro. Dat bedrag gaat jaarlijks besteed worden aan cybersecurity, aldus het regeerakkoord dat op 10 oktober gesloten is.

In het akkoord staan onder meer plannen voor de uitbreiding van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als aanspreekpunt van CERT-teams van alle sectoren in Nederland, en wil men cybersecurity-onderzoek stimuleren. Ook zou het bedrag gebruikt worden voor uitbreiding van personele capaciteiten en ICT-voorzieningen.

Het te investeren bedrag klinkt als een berg geld, maar verspreid over zowel de verschillende departementen van de ministeries als de ministeries zelf, digitale infrastructuur, en awareness is dat geld al snel uitgegeven.

Naast de extra investeringen zijn er twee wetten die genoemd worden op het gebied van internetveiligheid. Zo wordt de terughackwet of Wet Computercriminaliteit III besproken, waar de Eerste Kamer nog over moet stemmen. Deze wet zou de politie extra bevoegdheden geven om de apparaten van verdachte personen te hacken. Het inkopen van hacksoftware wordt echter alleen in ‘specifieke’ zaken gedaan, maar meer details over hoe specifiek zo’n zaak moet zijn worden niet beschreven. Daarnaast is er over de sleepwet of Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten de opmerking gemaakt dat er geen willekeurig en massaal sleepnet gebruikt mag worden om gegevens te verzamelen. Er wordt echter niets verandert aan de invulling van de wet. De stemming op 21 maart brengt daar wellicht verandering in.

Ten slotte wordt er benadrukt dat meer aandacht aan digitale geletterdheid in het onderwijs wordt besteed en krijgen Internet-of-Things apparaten nieuwe veiligheidsstandaarden. De concreetheid over hoe die digitale geletterdheid dan verbeterd moet worden blijft echter vaag.

Het is een goede stap dat de nieuwe regering aandacht heeft voor het ICT domein dat zich heeft verspreid over alle facetten van de samenleving, maar er moet nog veel gedaan worden voordat Nederland zich echt als digitale koploper van Europa kan noemen.

Leave a Reply