ALV / The future of the internet

We nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van ISOC NL en aansluitend de bijeenkomst ‘The Future of the Internet’. Doel van deze avond is het in kaart brengen van verschillende toekomstscenario’s van het internet. We zijn benieuwd naar jouw ideeën. Een van de gastsprekers is Karen Rose van ISOC Internationaal.

Wanneer: 6 juli, 19.30 – 22.30 uur (de zaal is open vanaf 19.15 uur)
Locatie: Anatomisch Theater in de Waag
Adres: Nieuwmarkt 4, Amsterdam

Programma 6 juli

19.30 – 20.00 Algemene Ledenvergadering van ISOC NL

De ledenvergadering heeft de volgende agendapunten:
1. Opening en vaststelling agenda
2. ISOC Verslag ALV 14 januari 2016
3. ISOC Jaarrekening 2015
4. Voordracht nieuw bestuurslid Tessel Renzenbrink
5. Missie_en_doel_van_ISOC-NL
6. Rondvraag en sluiting

20.00 – 22.00 The Future of the Internet

20:00 – 20.30 Karen Rose over isoc.org en toekomsstrategie
20.30 – 20.40 Kees Neggers geeft zijn visie op de toekomst van het internet
Internetpionier Kees Neggers werd in 2013 opgenomen in de Internet Hall of Fame. Samen met andere netwerkpioniers overtuigde hij in de jaren 80 Nederlandse politici en beleidsmakers ervan te investeren in een ICT-infrastructuur voor het hoger onderwijs en onderzoek.
20.40 – 20.50 Kees Verhoeven geeft zijn visie op de toekomst van het internet
Politicus Kees Verhoeven (D66) is sinds 2010 lid van de Tweede Kamer. Zijn portefeuilles zijn Europese Zaken, Economische Zaken, ICT, Privacy en Media & Auteursrecht. Verhoeven is een van de schrijvers van de ‘Techvisie D66‘.
20:50 – 21.30 Workshop: in groepen scenario’s uitwerken
21:30 – 22.00 Reflecteren op scenario’s
22.00 – 22.30 Napraten & borrel