Big Tech regulering: waarom het niet aan hen zelf overgelaten moet worden

Foto credit: pexels.com

Marleen Stikker, directeur van Waag Future Lab technologie, en Sander van der Waal, onderzoeksdirecteur Waag en bestuurslid ISOC NL, delen hun perspectief over de manier waarop Big Tech gereguleerd zou moeten worden. Het aan de partijen zelf overlaten is in hun ogen niet een gangbare weg om verder te bewandelen.

Aanleiding voor het artikel was onder andere de wereldwijde Facebook downtime van zes uur die een gigantische groep mensen wist te choqueren, en anderen vreugde bezorgde. Frances Haugen en haar openheid over de misstanden bij Facebook waren een ander fundamentele aanleiding voor dit inzichtelijke artikel.

‘De politiek is wakker geworden en het volk komt in opstand. Onder de noemer ‘People Vs Big Tech’ roepen ruim zestig Europese maatschappelijke organisaties (ze vertegenwoordigen meer dan 25 miljoen burgers) de Europese politiek op sterke wetgeving op te stellen om zo Big Tech aan banden te leggen. Dergelijke groeperingen kunnen gebruik maken van nieuwe ‘collectieve actie-wetgeving’ om gezamenlijk rechtszaken aan te spannen. Zo zijn er rechtszaken gestart tegen TikTok en hun praktijken rondom het vergaren van data en het toebrengen van schade, specifiek aan kinderen.

Kortom, burgers hebben hun weg naar de rechtszaal gevonden om daar hun rechten in het digitale domein af te dwingen.’

Het hele artikel is op de NRC site te vinden.

Leave a Reply