Debat tegen de WIV: voldoende overdacht of juridisch niet te handhaven

Over 1 ding was men het wel eens op het door ISOCNL georganiseerde tegen-de-wiv debat van 13 maart: na 15 jaar mag de WIV best eens vernieuwd worden. Panellid David Korteweg kaartte vijf verbeterpunten aan, waaronder dat het bezwaarlijk is dat onschuldige burgers in het vizier van de overheid terechtkomen en dat verzamelde gegevens ongeëvalueerd doorgegeven kunnen worden. (zie https://eenbeterewet.nl/ ).

Maar controle moet niet belangrijker worden dan vertrouwen, aldus Vincent Lukkassen. Vertrouwen bleek een cruciaal punt te zijn: de voorgestelde nieuwe WIV vraagt volledig vertrouwen in de overheid en biedt in ruil voor veiligheid zoveel vrijheid aan veiligheidsdiensten dat het het recht op privacy schendt, aldus Ahmed Aarad. De WIV zal dus ingedamd moeten worden.

Terwijl Robert van der Haas er alle vertrouwen in had dat deze wet op een democratische wijze zal worden gehandhaafd en voldoende doordacht is om ingevoerd re worden, zetten anderen daar vraagtekens bij. Uit het publiek kwam de vraag wat de garantie is voor de toekomst. Hoe zal misbruik kunnen worden voorkomen.als de infrastructuur eenmaal geimplementeerd is.

Het panel twijfelde niet aan de noodzaak van het continu speuren naar potentiele terroristen teneinde aanslagen te voorkomen maar Tijmen Schep duidde aan dat ook de verborgen kosten in kaart moeten worden gebracht. Wie durft er bijvoorbeeld nog vrijuit te spreken wetend dat alles wordt opgeslagen en mogelijk zelfs bij buitenlandse overheden belandt.

De panelleden een voor een:

Ahmed Aarad stelde dat de nieuwe Wiv veiligheidstechnisch niets toevoegt, zoals ook o.a. blijkt uit de jaarverslagen van de veiligheidsdiensten. Daarbij doet de WIV zodanig afbreuk aan het recht op privacy dat de wet ongetwijfeld zal gaan sneuvelen – zo niet in Nederland, dan wel in Brussel.

Robert van der Haas was van mening dat de WIV juist technisch gezien een sterke verbetering is op de vorige WIV en gelijke tred houdt met de technologie door het tappen van kabels toe te staan. Andere verbeterpunten zijn de aanscherping van het toezicht en de uitbreiding daarvan met de TIB en de CTIVD.

Tijmen Schep keek naar een grotere context: dat de sleepnet überhaupt mogelijk is, is net zo belangrijk als wat er mee wordt gevangen. De feit dat massaal tappen mogelijk is verandert het speelveld ingrijpender dan de data die worden vergaard.

Vincent Lukassen noemde de WIV ongebalanceerd, omdat de overheid steeds meer wil weten maar tegelijkertij steeds minder inspraakmogelijkheden biedt.

David Korteweg tenslotte haalde het voorstel van Bits of Freedom aan waarin vijf verbeterpunten van de WIV.

ISOCNL tegen de WIV-debat, Diligentia, Den Haag, 13 maart jl.

Met

  • Pam Evenhuis als moderator, Stichting Politiek Cafe,

en panelleden

  • Ahmed Aarad, Stichting Open Source & Overheid, blogger, freelance ICT, jurist,
  • Robert van der Haas, European Security Intelligence Foundation, S2 Safety & Intelligence Institute
  • Tijmen Schep, technology critic en privacy designer
  • Vincent Lukkassen, raadslid, auteur en spreker
  • David Korteweg, Bits of Freedom