Digitale Soevereiniteit op de Voorgrond: ISOC NL en Clingendael Organiseren Cruciale Multistakeholderbijeenkomst

Datum: 8 juli 2024 | Locatie: Huys Clingendael, Den Haag

In een tijdperk waarin de digitale soevereiniteit van Europa steeds urgenter wordt, bundelen het Instituut Clingendael en Internet Society Nederland (ISOC NL) hun krachten om een hoogst noodzakelijke multistakeholderbijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst, die zal plaatsvinden op 8 juli 2024 van 13.30 tot 17.30u in het pittoreske Huys Clingendael in Den Haag, is een uitgelezen kans voor – ook niet technisch onderlegde – belanghebbenden om richting te geven aan de toekomst van digitale autonomie en strategische clouddiensten.

Doelstelling en Belang van de Bijeenkomst

Het primaire doel van deze samenkomst is om een diepgaande dialoog te faciliteren tussen overheidsinstanties, private sector leiders, academici en technologie-experts. De focus ligt op het identificeren van concrete stappen die Nederland en Europa kunnen nemen om hun digitale soevereiniteit te waarborgen. Geïnteresseerden kunnen meer lezen over het belang van een multistakeholderbenadering via de volgende informatieve artikelen van de Internet Society: Internet Governance, Navigating Digital Sovereignty en Verdieping in Digitale Soevereiniteit: Reflectie SIDN, Cloud services en Toekomstige Stappen.

Wat Staat op het Programma?

De bijeenkomst wordt geopend door Maaike Okano-Heijmans, Senior Research Fellow bij Clingendael en Internet Society Nederland voorzitter, Ruben Brave, waarna een panelgesprek plaatsvindt over de huidige staat en de toekomstige uitdagingen van digitale soevereiniteit in Europa. Het doel van deze bijeenkomst is om een platform te bieden voor een diepgaande dialoog over digitale soevereiniteit. Dit evenement zal de deelnemers uitnodigen om gezamenlijk stappen te definiëren die nodig zijn om onze nationale en Europese digitale infrastructuur te beschermen en te bevorderen. Belangrijke sprekers zullen tevens hun inzichten delen. Vervolgens zullen de deelnemers zich verdelen over twee parallelle breakout-sessies:

  1. Data-soevereiniteit: Discussie over welke gegevens idealiter binnen het bereik van Nederlandse en Europese (cloud)bedrijven moeten blijven.
  2. Cloudsoevereiniteit: Exploratie van mogelijkheden voor het opbouwen van een Europees cloudalternatief, de ‘Bijenkorf Cloud Megascaler‘.

Voorlopig Programma en Mogelijkheid tot Input

Let wel, dit is een voorlopig programma en wij staan open voor input van onze leden om de agenda verder te verfijnen en aan te passen. Nog geen lid van ISOC NL? Klik dan hier.

De bijeenkomst biedt ook ruimte voor onderwerpen zoals de noodzaak voor een heldere definitie van digitale soevereiniteit en een gedegen risico analyse van de implicaties van het afhankelijk zijn van grote cloudproviders zoals Amazon. Met de gesprekken willen we het belang van inclusiviteit benadrukken en het actief betrekken van nieuwe perspectieven – juist van niet technische belanghebbenden – om de discussies te verrijken en te voorkomen dat er niets bereikt wordt door een te hoog abstractie-niveau van het debat.

Netwerken en Vervolgstappen

Na afloop van de discussies nodigen we de deelnemers uit om te blijven voor een netwerkborrel, waar gedachten kunnen worden uitgewisseld en nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen worden gevormd. Dit is niet alleen een kans om te netwerken maar ook om actiepunten te formuleren voor toekomstig beleid en initiatieven.

Deelname

De plaatsen voor deze belangrijke bijeenkomst zijn beperkt, dus vroege registratie wordt sterk aangeraden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar voorzitter@isoc.nl.

Wij kijken uit naar uw deelname aan deze cruciale discussie over de toekomst van onze digitale landschap. Samen kunnen we zorgen voor een robuust en soeverein digitaal Europa.

UPDATE: 29/04/2024

Gezien grote interesse en de beperkte beschikbaarheid van plekken wordt de definitieve deelname aan de Multistakeholderbijeenkomst door ons bevestigd middels een formele uitnodiging. De opening en de paneldiscussie worden aan geïnteresseerden die zich hebben aangemeld middels een livestream aanboden.

Leave a Reply