EuroDIG 2017 – Heel Europa een snelle verbinding

De jaarlijkse EuroDIG vond dit jaar plaats 5-7 juni in Tallinn, Estland. De European Dialogue on Internet Governance bracht zo’n 650 mensen samen in het land dat de wereld het e-Residency bracht. De lokale internetinfrastructuur was uitstekend en die werd door de aanwezigen tot het uiterste getest. Een medewerker van de technische staf wist te vertellen dat werkelijk elk kanaal dat hij tot zijn beschikking had in gebruik was voor de vele live streams van en naar de conferentieruimte.

ISOC was goed vertegenwoordigd met mensen van de Brussels Regional Office, ISOC internationaal en veel chapters waaronder Turkije, Armenië, Rusland, Servië, Slovenië, Kazachstan, Kirgizië en natuurlijk Estland. Van de Nederlandse chapter waren Bastiaan Goslings en ondergetekende aanwezig. ISOC toonde dan ook een sterke betrokkenheid in verschillende discussies en sessies. Eén daarvan ging over community networks.

De zelfbouwers van het internet
In het multistakeholder model zijn de stakeholders van overheden, industrie, de technische community en civil society het niet altijd met elkaar eens. Maar in de sessie over community networks was er grote eensgezindheid. Wie denkt aan internet access denkt niet in eerste instantie aan Europa maar aan de ruim 3 miljard mensen die nog steeds geen toegang hebben tot het internet. Toch is er ook in Europa werk aan de winkel. Nu steeds meer essentiële functies als e-health en e-governance via het internet lopen, wordt het steeds belangrijker dat mensen beschikking hebben over Next Generation Access. De Europese Commissie (EC) streeft er naar dat iedereen in de EU toegang heeft tot een snelle verbinding van 30 Mbps of meer. Voor 71% van de huishoudens is dit al het geval. Het platteland blijft echter achter. Daar is slechts 28% voorzien van een snelle verbinding.

Community Networks
De voornaamste reden is dat er voor de traditionele operators geen levensvatbaar business model is om dunbevolkte gebieden te ontsluiten. Het antwoord daarop is community networks: door de gemeenschap zelf aangelegde netwerken. Een voorbeeld dat tijdens de sessie genoemd werd is het Britse B4rn. Deze non-profit ISP werd in 2009 opgericht door Christine Conder om haar buren en haarzelf van breedband internet te voorzien. Er wonen veel boeren in de buurt die nieuwgeboren kalveren online moeten aanmelden bij de overheid. Maar de beperkte data die via een dure satellietverbinding beschikbaar was, werd meestal rap verorberd door de jeugd. B4rn legde een glasvezelnetwerk aan en nu beschikt de gemeenschap over een 1Gbps (!) verbinding voor £30 per maand per huishouden. Het nodige kapitaal werd geworven doordat de lokale bevolking aandelen kocht. De kosten werden laag gehouden doordat boeren hun land beschikbaar stelden voor de kabels en de gemeenschap zelf de geulen groef.

Community networks hebben veel voordelen. Naast een snelle verbinding krijgen mensen inzicht in hoe het internet werkt en het brengt de gemeenschap dichter bij elkaar. De panelleden die tijdens de sessie de vier hoofdcategorieën stakeholders vertegenwoordigden, waren het allemaal eens dat community networks goed werken als een additioneel model om achtergestelde gebieden te bedienen. Lise Fuhr, Directeur Generaal van ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association) gaf aan dat de traditionele operators er voor open staan om samen te werken met lokale gemeenschappen.

Versoepel de regelgeving
De EC heeft alle lidstaten opgeroepen een Broadband Competence Office op te richten. Deze nationale kantoren kunnen lokale gemeenschappen bijstaan met kennis op het gebied van techniek en het aanvragen van vergunningen. Ook stelt de EC subsidies beschikbaar voor het ontsluiten van rurale gebieden. De belangrijkste aanbeveling die uit de sessie kwam is dat de regelgeving versoepeld moet worden. Voldoen aan alle eisen is op dit moment een zware last voor de veelal kleine community networks. Er werd daarom aanbevolen om een maatschappelijke licence-to-operate in het leven te roepen die minder veeleisend is.

Van de sessies die plaatsvonden tijdens EuroDIG zullen transcripties en video’s worden gepubliceerd op de EuroDIG wiki. Ook werden deelnemers gevraagd drie aanbevelingen te distilleren uit de discussies. Ook die komen op de wiki.

Tessel Renzenbrink, bestuurslid ISOC NL