Framework Digitale mensenrechten bij Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam organiseerde in juni 2022 een bijeenkomst voor organisaties uit de stad om feedback te geven op de concept Digitale Rechten Strategie. In deze strategie staan acties benoemd die er de komende jaren voor moeten zorgen dat de digitale mensenrechten beter beschermd zijn en bevorderd worden. Namens Internet Society Nederland waren bestuurslid Tessel Renzenbrink en voorzitter Ruben Brave aanwezig.

Tijdens deze sessie werd door aanwezigen suggesties voor verbeteringen gegeven. Zo is er genoemd dat digitale rechten een betekenis hebben naar binnen in de organisatie toe en naar buiten voor de stad en de inwoners. Daar moet meer rekening mee gehouden worden. Bedenk wat je zelf garandeert binnen de gemeente: is je eigen huis op orde? Bedenk wat je van anderen gebruikt: Wat koop je in? Wat besteed je uit? Welke randvoorwaarden hanteer je daarvoor? Bedenk als laatste wat je wilt handhaven in de stad. Wat vinden we niet acceptabel in onze digitale stad?

Naast deze bijeenkomst heeft de Gemeente inmiddels ook een zelf-evaluatie gedaan op basis van het framework Mainstreaming human rights in the digital transformation of cities – A guide for local governments | UN-Habitat (unhabitat.org). Hieruit kwamen 25 verbeteracties rondom aspecten van openbare monitoring & toetsing, belang van ethische kaders, belanghebbenden betrekken en diversie Amsterdamse perspectieven meenemen. Deze maatregelen worden dit voorjaar aangeboden aan de initiatiefnemers van het Initiatiefvoorstel ‘Grip op Technologie’ in de Raad van Gemeente Amsterdam.

Universele mensenrechten moeten beschermd worden. Ook, of misschien wel juist, in de context van digitale technologie. We spreken dan over digitale rechten. Digitale rechten vormen de basis voor inclusief en verantwoordelijk gebruik van data en technologie.

Wil je meepraten over de betekenis van digitale rechten voor verschillende groepen binnen Amsterdam; kom dan op 24 maart aanstaande naar de online sessie ‘Narratives on Digital Rights in Amsterdam’ tijdens Mozfest.

Leave a Reply