Gezocht: penningmeester/bestuurslid voor ISOCNL

Afbeelding: Pexels.com

Wat bieden we: 

deel uitmaken van het bestuur van een interessante vereniging waar de discussie niet geschuwd wordt en internet bovenaan de agenda staat. Je bent voortaan op de hoogte van de laatste technische en internet-politieke ontwikkelingen en je doet ervaring op met een verenigingsboekhouding en het doen van projectaanvragen. 

Wat vragen we: 

je bent vrijwilliger met een meer dan gemiddelde belangstelling voor internet en wat daarmee samenhangt. Je bent bereid met wat aanwijzingen een eenvoudige verenigingsboekhouding bij te houden gedurende 1 uur per maand. Daarnaast ben je zoveel mogelijk aanwezig bij de maandelijkse online of offline vergaderingen, en zet je je wellicht ook nog in bij de andere projecten die we ondernemen. Boekhoud/penningmeester-ervaring is handig maar niet noodzakelijk.

ISOC NL: Internet voor iedereen

Internet Society Nederland is de Nederlandse afdeling (‘chapter’) van ISOC.org en als zodanig onderdeel van deze internationale niet-gouvernementele organisatie. ISOC streeft naar een open, neutraal, gedecentraliseerd en voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar internet. Daarbij kijken we naar politieke besluitvorming, organiseren debatsessies en ondernemen acties. Een paar lopende zaken:

– Het dossier Wet digitale overheid (Wdo)

ISOC MMGA Working Group

ISOC NL Internet Transparency Werkgroep

ISOC Innovatie Award

Koekenbakker van het Jaar

Zie voor meer informatie over ISOC NL de site. Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar voorzitter@isoc.nl.

Leave a Reply