Gezocht: projecten met focus op privacy EN veiligheid

In onze digitale samenleving zijn privacy en veiligheid urgente, actuele thema’s. Veel partijen houden zich bezig met privacy of veiligheid en in de praktijk lijkt het een het ander nogal eens uit te sluiten. Terwijl het juist nu (in tijden van cybercrime, eenvoudige privacyschending van individuele burgers en nieuwe wetgeving) van belang is om op beide aspecten te focussen. Privacy en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ben jij ook van mening dat minder privacy niet automatisch leidt tot meer veiligheid en andersom meer privacy niet tot minder veiligheid hoeft te leiden?

SIDN fonds roept op om met concrete oplossingen voor eindgebruikers te komen waarbij privacy en veiligheid geen tegenstelling vormen, maar elkaar juist versterken. Projecten die zich hier mee bezig houden worden nadrukkelijk uitgenodigd om tijdens de najaarscall een aanvraag in te dienen (deadline  12 september 13.00 uur).
Zie voor meer informatie: https://www.sidnfonds.nl/privacy-en-veiligheid/