Internetconsultatie Regeling Telecomveiligheid

Foto: Pexels.com.

Een van de manieren waarop het ISOC NL invloed kan uitoefenen op het publieke debat in Nederland omtrent netwerk-gerelateerde, infrastructurele zaken zijn internetconsultaties. In een internetconsultatie doet de overheid een open oproep voor suggesties voor verbetering van wet- en regelgeving die in voorbereiding is. Het ISOC NL bestuur houdt in de gaten of er internetconsultaties zijn die baat hebben bij een goed geïnformeerde, op expertise gebaseerde toelichting op ons terrein.

Zo wil het bestuur onderzoeken hoe het beste op onderstaande internetconsultatie gereageerd kan worden. Het bestuur doet dit graag in samenwerking met ISOC NL leden, zoals recent beschreven in de oproep die vanuit het bestuur is gedaan aan de leden.

Deze internetconsultatie is op 11 november 2020 is gepubliceerd en betreft de Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie. De consultatie is gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft als deadline 16 december 2020.

Het betreft hier mobiele netwerkoperators die zullen moeten inspelen op aangescherpte beveiligingsmaatregelen. Doel van de maatregelen is om ‘de digitale weerbaarheid van de telecommunicatienetwerken te verhogen’.

Vragen aan de experts

Om inhoudelijk te kunnen reageren op de consultatie heeft het ISOC NL bestuur zichzelf verschillende vragen gesteld, waarbij input vanuit de ISOC NL community erg belangrijk is. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen en jullie input, bekijken we of reageren op de consultatie daadwerkelijk nodig blijkt.

  1. Zijn er beheersmaatregelen (of implementatievereisten) die een vrij en open internet onterecht in de weg staan? (weegt de waarde ‘veiligheid’ onterecht zwaarder dan de waarden ‘transparantie’ of ‘gelijke toegang’?)
  2. Zijn de voorgestelde beheersmaatregelen voldoende of gaan ze juist te ver?
  3. Zijn er beheersmaatregelen of implementatievereisten die technisch helemaal niet mogelijk zijn?
  4. Zijn er standaarden die nu niet genoemd worden die eigenlijk wel gebruikt zouden moeten worden?
  5. Zijn de ontheffingsmogelijkheden redelijk, of kun je te makkelijk ontheffing krijgen?
  6. Waarom beperkt men zich tot de 3 mobiele netwerken, en wordt niet de gehele telecomsector gevraagd een verstandig veiligheidsbeleid te voeren?
  7. Is er bij de regeling voldoende nagedacht over de bescherming van data-opslag, en daamee de privacy van de eindgebruikers?

Feedback?

Om input te delen voor de consultatie is het mogelijk hieronder te reageren of de feedback te mailen naar communitymanager@staff.isoc.nl.

Leave a Reply