“IRMA” winnaar ISOC.nl Internet Innovatie Award 2019

Het project “IRMA” is door de jury unaniem gekozen tot de winnaar van de Internet Innovatie Award 2019. Juryvoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer zei hierover namens de jury: “Een zeer terechte winnaar! IRMA is een privacy-vriendelijk identiteitsplatform voor zowel authenticatie als ondertekening en biedt een unieke oplossing om op een privacy-vriendelijke manier in te loggen. IRMA pakt een basis probleem aan van het internet. Het is extreem relevant voor de eindgebruiker om zelfbeschikking terug te krijgen op het internet en daarmee ook het vertrouwen in het internet te behouden.”

Het juryoverleg om de winnaar van de ISOC Internet Innovatie Award 2019 te benomen.

Ook het jurylid – en tevens Tweede Kamerlid – Joost Sneller was enthousiast: “IRMA biedt een praktische oplossing voor het probleem dat we onze privégegevens, soms onbewust, veel te makkelijk delen zonder dat we weten wat er vervolgens mee gebeurt. Ik hoop dat deze prijs voor IRMA ook bijdraagt aan bredere bekendheid en bezorgdheid.”

De projecten Publicroam en OpenIntel kregen beide een eervolle vermelding van de jury. Publicroam geeft je veilig en gemakkelijk toegang tot wifi-gastnetwerken. Publicroam koppelt wifinetwerken door de authenticatie te delen. Het doel van het meetplatform OpenINTEL is het vastleggen van dagelijkse snapshots van grote delen van het wereldwijde domeinnaamsysteem. Omdat de DNS een sleutelrol speelt in bijna alle internetservices, kunnen we met het opnemen van deze informatie wijzigingen op internet en dus de evolutie ervan over langere perioden volgen.

Uitreiking van de award aan IRMA.

Over beide projecten was de jury zeer enthousiast. Naast eduroam en govroam wordt het nu echt tijd voor veilig WiFi netwerk op publieke plaatsen voor burgers en dat brengt Publicroam dichterbij. OpenINTEL heeft nieuw onderzoek mogelijk gemaakt en wordt gebruikt om de verbeteringen van het internetprotocol te meten en inzichtelijk te maken. Een zeer relevante technische innovatie.

Juryvoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer kondigt de winnaar van de award aan. Foto via https://twitter.com/LousewiesvdLaan/status/1085992470947745799

Met de ISOC.nl Innovatie Award wil Internet Society Nederland vernieuwende en belangwekkende initiatieven rondom internet de erkenning geven die ze verdienen. Innovaties, die een stimulans betekenen voor de groei van en kennis over het internet. De prijs wordt uitgereikt aan personen, instellingen of initiatieven en is een teken van grote maatschappelijke waardering voor prestaties ter verbetering van het internet en het gebruik ervan. Opvallend was dat de inzendingen dit jaar van hoge kwaliteit waren.

De uitreiking van de ISOC.nl Innovatie Award 2019 vond plaats op 17 januari 2018 tijdens de Internetnieuwjaarsbijeenkomst die meer dan dertig organisaties uit de Nederlandse en internationale internetwereld gezamenlijk vierden in Amsterdam.

Vakjury

De jury bestond in 2019 uit:

  • Dorien Zandbergen (Universiteit van Amsterdam)
  • Eppo van Nispen tot Sevenaer, voorzitter (Directeur Beeld en Geluid)
  • Frank Kresin (Directeur Design Lab UTwente)
  • Joost Sneller (lid Tweede Kamer)
  • Roxane van Iperen (Vice-voorzitter SIDN Fonds)

De nominaties werden door de jury beoordeeld op de criteria innovatie, impact, potentie, gereedheid en communicatie.