ISOC NL ALV 2021: wat is er besproken, en wat gaan we in 2022 doen?

Foto credit: Pexels.com

Voor alle ISOC NL leden die niet bij de Algemene Ledenvergadering konden zijn dit jaar hebben we een overzicht geschreven om op de hoogte te zijn van de besproken zaken en toekomstplannen voor 2022.

Zoals ieder jaar begon de ALV met een woord van welkom en de vaststelling van de agenda, waar de goedkeuring van de notulen van de vorige ALV op volgde.

Als derde agendapunt volgde de Jaarrekening 2020 en de decharge van het bestuur.

Lolke Boonstra, de nieuwe penningmeester voor ISOC NL, deelde het financieel overzicht van 2019 en 2020. Aangezien er nog een aantal onduidelijkheden zijn over dit overzicht werd besloten de decharge uit te stellen. De afspraak was om in de november nieuwsbrief een toelichting hierover te publiceren. De nieuwsbrief wordt eind november verstuurd naar het ISOC NL ledenbestand. Vragen hierover kunnen gestuurd worden aan voorzitter@isoc.nl

Daarop volgde punt 4. Voordracht nieuwe bestuursleden.

Lolke Boonstra werd voorgesteld als nieuwe penningmeester bij ISOC NL. Hij is bij oprichtingsvergadering geweest van ISOC NL en is zo’n jaar of 30 actief in Nederland’s netwerkautomatisering. Tegenwoordig werkt hij bij de TU Delft. De leden stemden bij proclamatie in met de aanstelling van Lolke als nieuwe penningmeester. 

Vervolgens werd er teruggekeken op 2020 als volgende agendapunt: 5. Terugblik 2020

Dit jaar nemen we officieel afscheid van Karina Pelosi als penningmeester van ISOC NL. Ze was niet alleen penningmeester maar zette zich creatief in voor kennisdelling over het internet. Daarnaast staat ze bekend om de netart artikelen die velen met veel plezier hebben gelezen de afgelopen jaren en die terug te vinden zijn in het nieuwsarchief op de isoc.nl site. Karina werd feestelijk bedankt voor haar inzet als bestuurslid! 

De MMGA Working group werd ook besproken als belangrijk onderdeel van ISOC NL’s 2020 activiteiten. Ruben Brave presenteerde de activiteiten van afgelopen jaar hieromtrent. De leden werden opgeroepen mee te doen via https://mmga.io/en/home/join-us.

Ook de winnaar van de ISOC Innovation Awards 2020 werd nogmaals in het zonnetje gezet: Sylk Suite.

Belangrijk onderdeel van de terugblik was ook het thema Internet Consultaties. Tessel Renzenbrink presenteerde namens Linda van de Fliert hierover in diens afwezigheid. Normaliter wordt dit onderdeel van ISOC NL’s activiteiten immers door Linda voortgestuwd, met veel succes. Het afgelopen jaar heeft ISOC NL drie keer gereageerd op de regelingen: 

– De regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie (dec 2020)

– Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

– Frequentieveiling 3,5 GHz-band – oftewel 5G 

De ISOC NL leden worden zoals altijd uitgenodigd bij te dragen aan deze consultaties.

Als laatste punt van de terugblik werd besproken dat Camilla Nieman, ISOC NL’s community manager, afscheid neemt. Het ISOC NL-bestuur is op zoek naar een nieuwe community manager voor ongeveer een ochtend per week, om de nieuwsbrief te schrijven en bestuursvergaderingen bij te wonen. De nieuwe rol is nog niet vervuld, aanmelden kan via voorzitter@isoc.nl. Camilla werd heel hartelijk bedankt en raadde iedereen aan het stokje over te nemen. 

Vervolgens werd ingegaan op punt 6: Vooruitblik 2021/2022

Als eerste werd het Internet New Years Event aangekaart door Sander van der Waal. De datum is nu vastgesteld voor 20 januari 2022, corona volente, en de locatie is nog nader te bepalen maar zeker in Amsterdam. 

De Masterclass Netpolitiek volgde daarop. Paul Suijkerbuijk vertelde dat er in 2019 en 2020 een masterclass Netpolitiek is georganiseerd. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe editie voor 2022. We hopen dat deze fysiek kan plaatsvinden in de Waag. 

Als laatste punt werd MozFest 2022 besproken. Paul Suijkerbuijk deelde mee dat in 2022 MozFest op hybride wijze zal plaatsvinden: 7 – 10 maart online, en 25-27 maart fysiek in Amsterdam. We kijken als ISOC NL hoe we mee kunnen doen. Leden worden aangeraden zich aan te melden indien er ideeën zijn om zelf ook een evenement te organiseren. Meer informatie kan worden gevonden op https://www.mozillafestival.org/en/proposals/

Bij de Rondvraag en sluiting kwam Michiel Leenaars met het terechte punt dat volgend jaar ISOC NL 25 jaar bestaat. Zeker iets om samen over na te denken, wat de invulling daarvan betreft!

Tenslotte volgde na de sluiting nog een geanimeerd gesprek over de internetinfrastructuur, met name over de rol die Big Tech hier nu in speelt en idealiter zou moeten spelen. Ter voorbereiding van de discussie werd dit Wired artikel in de uitnodiging voor de ALV gedeeld, die de basis vormde voor de discussie.

Voor vragen of opmerkingen kan altijd gemaild worden naar voorzitter@isoc.nl of worden gereageerd onder dit artikel.

Leave a Reply