ISOC NL Open Source Toolbox

De huidige situatie, met een hoog aantal thuiswerkers dat zich noodgedwongen moet aanpassen aan de nieuwe realiteit, roept bij velen de vraag op welke tools het meest geschikt zijn voor een veilig, betrouwbaar en ook ‘highly performing’ internetgebruik. Vele internationale en Nederlandse instanties hebben hier lijsten voor gemaakt om op die vraag in te gaan.

Cruciale Leden Input

Internet Society Nederland wil hier graag aan bijdragen door een lijst aan haar leden voor te stellen en wil heeft als doel deze gaandeweg uitbreiden met de waardevolle input van diezelfde leden. Vandaar dat er bij deze een oproep wordt gedaan om tips en ervaringen met ons en de mede-leden te delen door op dit artikel te reageren of te mailen naar voorzitter@isoc.nl.

Meer dan ooit is samenwerking en communicatie op dit vlak van uiterst belang – voor zowel de huidige situatie als voor de toekomst. Aanpassingen in het internetgebruik die nu door velen noodgedwongen gedaan worden kunnen de basis vormen voor een duurzamer en veiliger internet gebruik in de loop der jaren.

De ISOC Toolbox

Hieronder volgen de open source tools en advieslijsten van andere instanties die door ISOC NL bestuursleden worden beaamd. Het is een dynamische lijst die continu aangepast zal worden; graag met jullie hulp.

Tools

Advieslijsten

Blogs

Leave a Reply