ISOC NL steunt AI-petitie: “Politiek, neem controle over AI”

De opkomst van AI biedt kansen, maar brengt ook enorme risico’s met zich mee. Daarom steunt ISOC NL de oproep van de initiatiefnemers (Mark Thiessen, Kees Verhoeven, Joep Meindertsma, Myrthe Hilkens, Otto Barten, Ruben Dieleman, en Marijn van Vliet) aan de Nederlandse politiek.

Hun boodschap: neem controle over ontwikkeling van AI. Zorg dat de mens bepaalt hoe een toekomst met AI eruitziet. Niet andersom.

ISOC NL ondersteunt de oproep aan de Nederlandse Tweede Kamer en het kabinet op tot het nemen van de maatregelen in de petitie aipetitie.nl. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van AI wordt gecontroleerd en dat de belangen van burgers worden behartigd, is het echter essentieel om de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te waarborgen.

image credits: Kees Verhoeven, aipetitie.nl

Burgermaatschappij-organisaties (civil society) zoals de Internet Society spelen een cruciale rol als bruggenbouwers tussen burgers, technologiebedrijven en beleidsmakers. Internet Society wordt beschouwd als het moederbedrijf van de Internet Engineering Task Force (IETF), dat naast ICANN expliciet genoemd wordt als relevante gesprekspartner in de Internationale Cyberstrategie die het Nederlandse kabinet onlangs presenteerde voor internationale inzet voor een open, vrij en veilig digitaal domein.

Speerpunt van Internet Society is de focus op het proces van internet governance, gebaseerd op het multistakeholder model, waarbij alle belanghebbenden op gelijke voet kunnen meekijken, praten en beslissen over ontwikkelingen van en wijzigingen in de publieke kern van het digitale domein.

Internet Society (ISOC) is officieel erkend als Non-Gouvernementele Organisatie (NGO) in operationele relaties door UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). Deze erkenning en contacten helpen ISOC om haar doelstellingen te realiseren, en samen met burgers te werken aan haar missie.

UNESCO – AI and Multistakeholder Participation

Bij de oproep van de AI-petitie zijn daarom de volgende actiepunten het advies om de betrokkenheid van burgers te versterken:

  1. Stimuleer actieve participatie van het maatschappelijk middenveld, waaronder burgerrechtenorganisaties zoals Amnesty International, consumentenverenigingen en technologie-ethiekgroepen (zoals Institute of Network Cultures en Systemic Justice), in het debat en de besluitvorming rondom AI-ontwikkeling en -regulering. Belangrijk is om juist om unusual suspects te betrekken in plaats van de bekende partijen die al hun weg weten te vinden naar Den Haag, zodat er een divers, inclusief en maatschappelijk breed gedragen geluid wordt vernomen.
  2. Werk samen met organisaties zoals de Internet Society en het Internet Governance Forum om openbare fora te creëren waar burgers, experts en beleidsmakers kunnen discussiëren over de implicaties van AI en om de ontwikkeling van richtlijnen en beleid te bevorderen.
  3. Moedig vergelijkbare organisaties als de Internet Society en The Network Institute aan om educatieve programma’s te ontwikkelen en te ondersteunen die burgers informeren over AI, de potentiële voordelen en risico’s ervan, en hoe ze kunnen bijdragen aan de vormgeving van AI-gerelateerd beleid.
  4. Werk samen met de Internet Society, andere civil society-organisaties en kennisinstituten zoals Clingendael om richtlijnen en best practices op te stellen voor transparantie, verantwoording en ethisch gebruik van AI, zodat het publiek vertrouwen kan hebben in de toepassingen en impact van AI. Hierbij dient ook aan gedacht worden aan te worden aan grass-root belangenorganisaties voor de tech sector (zoals Tech Advocates Nederland), tech-ondernemers die geen unicorns, Big Tech of anderzijds onderdeel zijn van de gevestigde orde.
  5. Stimuleer de financiering van onderzoeksposities en projecten op het gebied van AI-veiligheid, AI en rechtsstaat, en existentiële risico’s, in samenwerking met civil society-organisaties en academische instellingen als TILT.

Door de betrokkenheid van burgers via civil society te vergroten, kunnen we ervoor zorgen dat AI-ontwikkeling en -regulering worden geïnformeerd door diverse perspectieven en dat de belangen van het publiek worden meegenomen in besluitvormingsprocessen.

Leave a Reply