ISOC NL verwelkomt besluit ICANN over beheer .org domein

Het bestuur van ICANN heeft besloten om de verkoop van de beheerorganisatie (Public Interest Registry) van toplevel-domein .org af te keuren. Eind vorig jaar baarde het in Amerika gevestigde Internet Society (isoc.org) veel opzien door aan te kondigen de beheersorganisatie van het .org domein te verkopen aan het speciaal hiervoor opgerichte bedrijf Ethos. Voor Internet Society Nederland (isoc.nl) was dit om meerdere redenen onacceptabel. Isoc.nl heeft deze verkoop van het begin af aan ter discussie gesteld. Het bestuur van isoc.nl verwelkomt het besluit van ICANN dan ook ten zeerste.

De voorgenomen verkoop leidde tot wereldwijde discussie, petities die door tienduizenden organisaties en individuen werden getekend en zelfs tot de oprichting van alternatieve organisaties die het beheer wel wilden overnemen. Door de verkoop aan Ethos Capital zou PIR worden omgezet naar een onderneming die primair vanuit financieel oogmerk gedreven is, met niet alleen prijsstijgingen als mogelijk gevolg maar ook veiligheids- en privacy-gevolgen voor gebruikers. Met de geplande verkoop was een bedrag van ruim 1.135 miljard dollar gemoeid.

“Het is een moedig maar juist besluit”, stelt voorzitter Alexander Blom van vereniging Internet Society Nederland. “Het veiligstellen van het beheer van .org is een kroonjuweel van Internet Society, een privilege en geen bezit. Die rol is gegund met de belofte te handelen vanuit het publiek belang.” De vereniging is blij met het besluit van het bestuur van ICANN, dat sinds september vorig jaar geleid wordt door de Nederlander Maarten Botterman.

De goedkeuring door ICANN was een randvoorwaarde voor de verkoop van PIR aan Ethos. Diverse organisaties, politici en autoriteiten zoals de Californische Attorney General Xavier Becerra zetten vervolgens druk op ICANN. ICANN heeft zijn hoofdkwartier in die Amerikaanse staat. Vanuit het oogpunt van internet governance zijn er wel zorgen over deze nationale inmenging in een internationale organisatie, ook in toekomstige situaties.

Meer informatie: https://www.icann.org/news/blog/icann-board-withholds-consent-for-a-change-of-control-of-the-public-interest-registry-pir

Over Internet Society Nederland

Internet Society Nederland (ISOC.nl) is een vereniging van internetprofessionals die zich sinds 1997 bezighoudt met het veilig stellen van een open en betrouwbaar internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het internet raken. Internet Society Nederland is een chapter van Internet Society, een onafhankelijke organisatie van internetprofessionals, met meer dan zestigduizend leden in honderdzeventig landen.