ISOC’s reactie op Internetconsultatie Wdo

13 mei 2020 was de deadline voor het indienen van een reactie op de Internetconsultatie Wdo, het ‘Besluit identificatiemiddelen voor burgers’.

Internet Society Nederland heeft haar stem laten horen aan de hand van de volgende tekst, voorgedragen door Alexander Blom, voorzitter:

Geachte Minister,

Er komt een man bij de slijter. Hij wil een fles wijn kopen. Dan wil ik eerst graag een bewijs zien dat je boven de 18 bent, zegt de slijter. De Nederlandse Internet Society zou graag willen dat er dan het volgende gebeurt:

  • De klant beschikt over een digitaal identificatiemiddel, waarmee hij kan bewijzen dat hij boven de 18 is. 
  • Om dit bewijs te leveren hoeft hij daarbij geen andere gegevens over zichzelf prijs te geven: dataminimalisatie, er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk voor het doel.
  • Hij is voor zijn bewijs niet afhankelijk van onnodige kwetsbare centrale gegevenopslag: privacy by design
  • Hij kan per transactie zelf kiezen welke gegevens hij wil prijsgeven, en de slijter kan op zijn beurt aantonen dat hij bevoegd is om een bewijs van leeftijd te vragen: self sovereign identity, hij heeft zelf zeggenschap zijn gegevens.
  • De slijter kan zijn leeftijdsbewijs op echtheid ter plekke controleren: een verifiable credential of attribuut wordt cryptografisch geverifieerd, en niet aan de hand van een externe database.
  • Slijter en klant kunnen de broncode van elkaars software inzien en daarmee controleren: open source, de software is vrij toegankelijk.

De toelichting op de wet spreekt over een resultaat en het bieden van waarborgen en wij onderschrijven dat. Nu er meerdere standaarden zijn (Sovrin, IRMA) die het bovenstaande kunnen waarborgen, is er geen reden om met minder resultaat genoegen te nemen.

Met vriendelijke groet,

Alexander Blom

Voorzitter Nederlandse Internet Society

Leave a Reply