Journal of Cyber Policy met input van ISOC: een openbaar en inzichtelijk resultaat

Journal of Cyber Policy by Chatham House

Onlangs kwam een speciale editie van de Journal of Cyber Policy uit, gecureerd in samenwerking met ISOC International, met als hoofdthema de Consolidatie van het Internet. De spilfunctie van ISOC bij het samenstellen en publiceren van deze editie komt voort uit het feit dat de aanleiding voor dit hoofdthema het 2019 Global Internet Report: Consolidation in the Internet Economy is. Zoals vermeld in de Editorial Introduction kwam vanuit dit rapport een oproep tot diepgaand onderzoek naar dit fenomeen, wat Chatham House graag oppikte in samenwerking met ISOC.

Sinds de publicatie van het ISOC Raport werkten de twee partijen aan deze veelzijdige uitgave, waarbij onderwerpen aan bod komen die variëren tussen ‘centralized vs. distributed internet services’, ‘consolidation in the DNS resolver market’, en ‘competititon in the internet’s infrastructure’, onder andere. De schrijvers leveren ook uit meerdere velden hun bijdrage. Zo is er Jari Arkko, voormalige Chair van de Internet Engineering Task Force; Chris Riley, Mozilla’s Director of Public Policy; en Eva Claessen vanuit Leuven’s Global Governance Studies, om een aantal te noemen. De onderwerpen en achtergronden van de schrijvers geven de wens weer om het hoofdthema van meerdere kanten te belichten.

‘For this special issue, we shared an open call with our community, which resulted in hundreds of abstracts from academics and researchers. The level of quality, creativity, and interest was truly outstanding – we have secured open access to this special issue and hope you will find it inspiring.’ Aldus Andrew Sullivan, President van the Internet Society.

Leave a Reply