Exclusieve ISOC NL Leden-sessie met Arda Gerkens van Expertisebureau Online Kindermisbruik

Exclusief voor leden van Internet Society Nederland gaf Arda Gerkens, directeur Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM, voorheen Meldpunt Kinderporno), in een online sessie uitleg over het gevaar van het afzwakken van End-To-End-Encryptie (E2EE) ten behoeve van bestrijding online kinderporno. Lees voor meer achtergrondinformatie over E2EE het artikel “Internet Society Netherlands Joins Global Encryption Coalition” en het recente artikel op NU.nl “Wetsvoorstel tegen online kindermisbruik levert stevige discussie op“.

Naast haar werk bij het EOKM was Arda sinds 2013 senator namens c.q. lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal voor de Socialistische Partij (SP). Bovendien iswasze voorzitter van de geopolitieke 12+-groep van De Inter-Parlementaire Unie (IPU), gevestigd in Genève en tevens de oudste internationale samenwerkingsorganisatie van parlementen. Van 2002 tot 2010 was Arda voor de SP lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarbij zij voorzitter was van twee parlementaire werkgroepen: een over de auteursrecht en over de ICT-verspilling. Daarna was zij van 2011 tot 2014 directeur van de Hobby Computer Club.

Voor de leden-sessie spreekt Arda nadrukkelijk vanuit haar hoedanigheid als directeur van EOKM. Met Arda werd weer een interactieve en leerzame sessie voor leden verwacht net zoals mr. Christiaan Alberdingk Thijm van Brandeis dat eerder heeft gedaan over de rechtszaak die loopt tegen Oracle en Salesforce.

Panel-sessie met Olaf Kolkman & The Goodcloud

Bij de sessie van Arda Gerkens waren naast leden van de Internet Society Nederland Expert-Groep tevens Internet pionier en Principal Internet Society International (ISOC.org), Olaf Kolkman alsmede Kay Eeftink, directeur van The Good Cloud, geschoven voor een panel-sessie.

Agenda en video-verslag

De agenda was als volgt:

1. Welkom, inloop, akkoord opname en eventuele aanpassing agenda: 20.00u – 20.05u
2. Presentatie Arda Gerkens: 20.05u – 20.20u.
3. Korte pauze (desgewenst): 20.20 – 20.25u
3. Panelsessie met Arda, Internet pionier & Principal Internet Society International (ISOC.org), Olaf Kolkman, en Kay Eeftink, directeur The Good Cloud: 20.25u – 20.40u
6. Live vragen uit het publiek & vooruitblik End-To-End-Encryptie (E2EE) in Nederland en Europa: 20.40u – 20.55u
7. Conclusies en sluiting: 20.55u – 21.00u

De sessie was bij te wonen, tevens via de agenda-invite voor de sessie met Arda. :

https://meet.waag.org/ISOC_Bestuursvergadering

Deel 1

Deel 2

Presentatie Arda Gerkens

Tevens deelde Arda met de aanwezigen een presentatie die je hieronder kunt vinden:

Eventuele belangstellenden konden ook meedoen. Mail voor vragen over de sessie werden verstuurd naar voorzitter@isoc.nl, Ruben Brave. Ook kon je alvast je vragen voor Arda mailen naar het bestuur, dat werd dan verwerkt in het online programma.

Leave a Reply