Ledenvergadering 2019 op 17 januari

Beste leden,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit om tijdens de nieuwjaarsborrel op 17 januari van 19:30 uur tot 19:40 uur de ledenvergadering van de Nederlandse Internet Society bij te wonen.

Dit is de voorgestelde agenda:

  1. Welkom en vaststelling agenda
  2. Goedkeuring notulen vorige ledenvergadering.
  3. Presentatie en goedkeuring jaarrekening 2018
  4. Voordracht nieuwe bestuursleden
  5. Terugblik 2018
  6. Vooruitblik 2019
  7. Rondvraag en sluiting

De bijbehorende stukken vind je vanaf 11 januari hieronder.

OPROEP: wie wil onze jaarrekening controleren door kortstondig plaats te nemen in de kascommissie? Stuur een mail naar voorzitter@isoc.nl.

De stukken:

het verslag van de vorige ledenvergadering

Winst en verlies over 2018

Slides

Notulen ALV 17 januari 2019