Unieke lezing en masterclass met webpioniers

Op donderdag 15 juni organiseren het Benelux-kantoor van het World Wide Web Consortium en Internet Society Nederland op het CWI in Amsterdam een bijzonder evenement met Håkon Wium Lie en Bert Bos. Webpioniers Lie en Bos stonden samen begin jaren negentig aan de wieg van CSS, de vormgevingstaal van het moderne web.

Ze gaan in een interactieve, kleinschalige setting in op twee zeer actuele ontwikkelingen: Bos geeft een overzicht van de convergentie van webtoepassingen en software, en hoe die vergemakkelijkt wordt door de komst van de nieuwe standaard CSS Grid. Door niet voor ieder platform een eigen toepassing te maken, maar de alomtegenwoordige webinfrastructuur te gebruiken, worden kosten verlaagd en wordt de keuzeruimte van gebruikers significant verhoogd.

Lie (tot vorig jaar CTO van browsermaker Opera) geeft een eenmalige masterclass waarin duidelijk zal worden hoe webstandaarden hard op weg zijn om de uitgeefwereld te transformeren door universeel herbruikbare content mogelijk te maken. Content die niet alleen op het scherm werkt, maar die als het moet ook zo de professionele drukpers op gaat – waardoor het beheer eenvoudiger wordt, en er geen noodzaak is voor allerlei kostbare maatwerksoftware.

De masterclasses van W3C en ISOC.nl zijn uniek, omdat ze toegang geven tot de mensen achter de standaarden die onze wereld met technologie vormgeven. Naast inspirende verhalen over de aanstormende mogelijkheden van het web, kunnen de deelnemers ook doorvragen naar het waarom. Deze bijzondere middag vindt plaats op donderdag 15 juni van 14.00-17.00h op het Science Park in Amsterdam. Inschrijven kan via https://isoc.nl. Kosten bedragen 100 euro voor beide presentaties samen. Leden van ISOC.nl en W3C kunnen gratis naar binnen (word lid). Voertaal is Engels. Je kunt je eenvoudig online registreren.

Reserveer snel je ticket, want het aantal plaatsen is beperkt.

Register online

AIO, student of open source-ontwikkelaar?

We hebben een aantal gratis kaarten weg te geven voor studenten, promovendi en open source-ontwikkelaars. Stuur een mail naar het bureau van Internet Society Nederland (bureau at staff.isoc.nl).

Locatie

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
Science Park 123
1098 XG Amsterdam

Programma

Masterclass Dr. Håkon Wium Lie: ‘CSS in print’

Terwijl hoogwaardige schermtechnologie onverstoord blijft doorontwikkelen, convergeert ook de conventionele uitgeefwereld richting het web. Dat blijkt klip en klaar uit het gegeven dat in februari 2017 het World Wide Web Consortium (W3C) en het International Digital Publishing Forum (IDPF) fuseerden. Terwijl de verschillen tussen papieren boeken enerzijds en webpublicaties zoals digitale magazines, periodieken en zelfs webapps aan het verdwijnen zijn, nemen webtechnologieen steeds vaker de rol over van traditionale produktiemethoden voor print. Dankzij CSS is een consistente look & feel over de grenzen van verschillende media mogelijk zonder onnodig dubbel werk. Het feit dat veel moderne printoplossingen voldoen aan de beroemde “CSS Acid tests” ondersteept die stelling. Håkon Wium Lie bedacht samen met Bert Bos CSS, en formatteerde al meer dan een decennium geleden hun eerste boek met HTML en CSS. Als voormalige CTO van de Europese browser Opera en huidige directeur van YesLogic Pty Ltd, het bedrijf achter Prince XML, weet Lie waar hij het over heeft.

In zijn masterclass hoor je van de meester zelf wat de voordelen van HTML en CSS zijn voor uitgevers, en krijg je inzicht in een aantal van de ontwerpbeslissingen achter CSS.

Over Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie stelde als collega van Tim Berners-Lee bij CERN in 1994 Cascading Style Sheets (CSS) voor. Samen met Bert Bos, ontwikkelde hij een set ideeën voor web style sheets tot een implementeerbare webstandaard. Als CTO van Opera Software gaf hij leiding aan de innovaties bij de Europese browsermaker Opera – een van de laatst overgebleven onafhankelijke webbrowsers met nog steeds een behoorlijk marktaandeel in Azië. Lie bedacht ook de Acid2-test om ervoor te zorgen dat browsers zich aan de standaarden konden gaan houden. Hij is nu de voorzitter van de raad van bestuur van YesLogic, de makers van Prince XML waarmee webpagina’s omgezet kunnen worden in hoogwaardige PDFs. Hij studeerde af aan het MIT Media Lab, en promoveerde aan de Universiteit van Oslo.

Dr. Bert Bos: ‘A walk-through of CSS Grid’

De technologieën achter het World Wide Web worden allang niet alleen ingezet voor het presenteren van verhalen, video en beelden – door de universele beschikbaarheid is het web het ‘de facto’ software-platform geworden voor veel toepassingen. Terecht verwachten gebruikers dat ze deze toepassingen op allerlei soorten apparaten kunnen gebruiken – van presentatieschermen in de winkel tot en met mobiele telefoontjes. Software heeft zijn eigen complexe eisen op het gebied van user experience en interface-logica, en om de behoeften van gebruikers te kunnen bevredigen zijn er vele manieren uitgevonden om de kloof tussen de documentgeorienteerde aanpak van veel webtechnologie en software-ontwerp te slechten. En dan is er (sinds vorige maand!) ineens CSS Grid: een belangrijke nieuwe stap binnen W3C, een standaard die het mogelijk maakt om adaptieve layouts te ontwerpen. Daarmee zit je niet langer vastgeklonken aan complexe frameworks. CSS Grid biedt een gestandaardiseerde manier om gebruikersinterfaces te creeren.

Mede-uitvinder van CSS dr. Bert Bos (W3C) neemt ons mee door de werking van de technologie, en vertelt ons waarom je CSS grid zou moeten willen gebruiken om user interfaces te ontwerpen met webtechnologie.

Over Bert Bos

Bert Bos studeerde Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Groningen, en promoveerde daar ook op zijn onderzoek naar grafische gebruiksinterfaces. Samen met Håkon Wium Lie is hij de uitvinder van CSS (Cascading Style Sheets), en in 1995 trad hij in dienst van W3C om CSS verder te ontwikkelen en te standaardiseren. Hij zette de Internationaliseringsactiviteiten binnen W3C op en was betrokken bij de ontwikkeling van webtechnologieen zoals HTML, XML en MathML. Tot op de dag van vandaag is hij Activity Lead voor zowel de stijl- als wiskunde-activiteiten van W3C, en werkt daarnaast aan andere domeinen zoals webbeveiliging. Bert werkt vanuit het Europese hoofdkantoor van W3C in Sophia-Antipolis in Zuid-Frankrijk.

Inschrijven

English version

CSS pioneers Dr. Håkon Wium Lie from YesLogic and Dr. Bert Bos from the World Wide Web Consortium (W3C) will give a unique masterclass and lecture at CWI on Thursday 15 June 2017. Håkon Wium Lie will give a masterclass about ‘CSS in print’, the lecture by Bert Bos is called ‘A walk-through of CSS Grid’. Everybody interested in the current state and future of the CSS web standard for web design and print is cordially invited. Please save the date! Abstracts can be found below. The lecture and the masterclass will be given in English. This event is organized by W3C Benelux and ISOC.nl.

Date: Thursday 15 June, 14.00-17.00h.
Location: Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Science Park 123, 1098 XG Amsterdam.
Admission fee: 100 euro.
Admission fee for W3C Members (*), members of ISOC.nl: 1 euro.

(*) current W3C Member organizations: http://www.w3.org/Consortium/Member/List

As there is limited space available, get your tickets soon.

Register online

Free tickets

We have some free tickets to give away to students, PhD’s  and open source developers. Please send an mail to bureau@staff.isoc.nl to reserve your tickets.

Programme

Masterclass Dr. Håkon Wium Lie: ‘CSS in print’

As high density screen technology continues to advance, publishing and Web technologies have increasingly converged. A testimony to that effect is the fact that in February 2017 the World Wide Web Consortium (W3C) and the International Digital Publishing Forum (IDPF) merged. As the differences between paper books on the one hand and ebooks and web publications like digital magazines, journals and even web apps are rapidly disappearing, web technologies are quickly obsoleting some traditional pre-production solutions in print. Through CSS a consistent look and feel across media is possible without reduplication of effort across technologies. The fact that many print solutions these days are compliant with the famous CSS Acid tests is a testimony to that statement. CSS co-inventor Dr. Håkon Wium Lie formatted his first book with HTML and CSS over a decade ago. As former CTO of Opera and current Director of YesLogic Pty Ltd, the company that produced the pioneering Prince XML tool, Lie knows what he is talking about. During his masterclass you can expect to learn why HTML and CSS are ideal for publishers, and get insight into some of the design decisions behind CSS.

About Håkon Wium Lie
Håkon Wium Lie proposed Cascading Style Sheets (CSS) while working with Tim Berners-Lee at CERN in 1994. Along with Bert Bos, he developed a set of ideas for web style sheets into a implementeable W3C Recommendation. As CTO of Opera Software he shepherded Opera’s implementation, and he proposed the Acid2 test to ensure that all browsers complied. He is now the chairman of YesLogic, which makes the Prince CSS-to-PDF formatter. He holds a MS from the MIT Media Lab, and a PhD from the University of Oslo.

Lecture Dr. Bert Bos: ‘A walk-through of CSS Grid’

Bert Bos (W3C) The technologies powering the world wide web are not just about presenting stories, videos and images these days – because of its universal availability the web has become the ‘de facto’ software platform for many applications. At the same time, people expect to be able to use these applications across all kinds of devices – from point of sale screens in stores to mobile phones. Software has its own complex user interaction requirements and interface logic, and in order to meet the needs of users people have invented many ways to ‘fix’ the gap between the document oriented nature of many web technologies and software design. Enter CSS Grid: a major new step within W3C, a standard that allows adaptive layouts to be created. No longer are you stuck with having to trust complex third-party frameworks to do this task. CSS Grid natively offers solutions for creating user interfaces in a standardised way. CSS co-inventor Dr. Bert Bos (W3C) will explain how the technology works, and why you would want to use it to design user interfaces with web technologies that work.

About Bert Bos

Bert Bos studied Mathematics and Computer Science at the University of Groningen, The Netherlands, where he also got his PhD, on a thesis about Graphical User Interfaces. Together with Håkon Wium Lie he invented CSS (Cascading Style Sheets) and, in 1995, he joined W3C to further develop and standardize CSS. He created the Internationalization activity of W3C and was also involved in developing Web technologies such as HTML, XML and MathML. Today he is still Activity Lead for both the Style and Math Activities in W3C, but also works on other topics, such as, most recently, Web Security. Bert is based at ERCIM, the European host of W3C, in Sophia-Antipolis in the south of France.
Register online

The registration link is: https://onlinebetaalplatform.nl/nl/isoc-nl/kopen/pbn_472b8fb1cab4

See also: http://www.w3c.nl/News/2017/lectures-css-pioneers-bert-bos-and-haakon-wium-lie

Do you have any questions? Just email bureau (at) isoc.nl