Masterclass Netpolitiek 2017 van start gegaan

Internetpolitiek speelt een steeds grotere rol in sociaal-politieke beslissingen op alle beleidsterreinen. In januari zijn 30 enthousiaste deelnemers gestart met de Masterclass Netpolitiek, een stoomcursus over belangrijke onderwerpen op het grensvlak van internet en politiek: thema’s zoals Internet of Things, versleuteling, open data, e-Democratie, auteursrecht op internet, digitale sociale innovatie en internet governance. De Masterclass is georganiseerd door ISOC NL samen met andere organisaties.

Wat houdt de Masterclass in?
Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten in januari en februari 2017 waarin je een brede kennis ontwikkelt over de belangrijkste thema’s op het grensvlak van internet en politiek. Er is veel ruimte voor informele uitwisseling en reflectie. Daarnaast breng je het geleerde direct in de praktijk door te werken aan één of meer interventies. Er zijn zes masterclasses, gevolgd door een afsluitende bijeenkomst waar de eindopdrachten gepresenteerd worden. Moderator van de Masterclass is Tijmen Schep.
Bekijk het voorlopige programma.

Deelnemende organisaties
Zes toonaangevende maatschappelijke organisaties zullen elk een masterclass verzorgen: Bits of Freedom, Internet Society NL, Kennisland, Netwerk Democratie, Open State Foundation en Waag Society. In totaal zullen twaalf deskundige sprekers en oorspronkelijke denkers een visie presenteren over actuele thema’s op het gebied van internetpolitiek.

Data
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 22.30 uur op de volgende maandagavonden:
9, 16, 23 en 30 januari 2017
6, 13 en 27 februari 2017.

Locatie
En dit alles vindt ook nog eens plaats op een geweldige plek: het Theatrum Anatomicum, in De Waag in hartje Amsterdam.

Kosten
De deelnemersbijdrage voor de masterclass is 450 euro ex. btw. Er zijn beurzen beschikbaar, dan is de bijdrage 100 euro ex. btw. Geef bij het aanmeldformulier aan dat je in aanmerking wilt komen voor de beurs en geef je motivatie op.

Aanmelden
Er is plaats voor 30 gemotiveerde deelnemers.
Let op: de aanmeldingen zijn inmiddels gesloten.

Organisatie
De organisatie van de Masterclass Netpolitiek is in handen van Internet Society Nederland. Heb je vragen, stuur dan een mail aan annemarie at staff.isoc.nl.


Programma Masterclass Netpolitiek

9 januari 2017
Digitale Sociale Innovatie

Organisatie: Waag Society
Sprekers: Marleen Stikker en Frank Kresin

Over de masterclass:
Deze zal twee onderwerpen beslaan:
– Identiteit en moraliteit in tijden van Internet (Marleen Stikker)
– Digitale Sociale Innovatie (Frank Kresin)

Digitale Sociale Innovatie (DSI) wordt gedefinieerd als ‘sociale en collaboratieve innovatie waarin vernieuwers, gebruikers en communities samenwerken, gebruikmakend van digitale technieken, om kennis en oplossingen te cocreëren voor een breed spectrum van sociale noden, op een schaal die ongekend was voor de opkomst van het internet’ (Bria et al, 2014). De oplossingen lopen uiteen van sociale netwerken voor mensen met chronische ziekten, tot online platforms voor het verzamelen van gegevens over de leefomgeving, tot het gebruik van open data om de overheid te controleren. Op basis van een uitgebreid onderzoek naar DSI in Europa worden conclusies gedeeld over wat wel/niet werkt en hoe Nederland hiermee kom kan gaan.

Marleen Stikker

Marleen Stikker (1962) is directeur en oprichter van Waag Society. Als ‘burgemeester’ van De Digitale Stad ontwikkelde Marleen Stikker in 1994 de eerste gratis toegangspoort en virtuele gemeenschap op het internet. Datzelfde jaar startte zij Waag Society, een sociale onderneming die bestaat uit Waag Society, onderzoeksinstituut voor creatieve technologie en sociale innovatie en Waag Products, dat bedrijven lanceerde als 7scenes, een mobile learning en gaming platform, en Fairphone, de eerste eerlijke smartphone ter wereld. Waag Society gelooft dat de samenleving open technologieën nodig heeft om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Frank Kresin

Frank Kresin was tien jaar verbonden aan Waag Society, waarvan de laatste zeven jaar als research director bij Waag Society. Hij was verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma dat bestaat uit zes lijnen en richt zich op de zorg, het onderwijs, de culturele sector, de maatschappij, de overheid en het bedrijfsleven. Frank heeft een achtergrond als filmmaker, een master diploma Kunstmatige Intelligentie van de UvA en was vijf jaar programmamanager bij de Digitale Universiteit. Hij stond aan de wieg van een groot aantal projecten en programma’s is nauw betrokken bij de thema’s Digital Social Innovation, Citizen Science, Future Internet en Open Data. Vanaf januari 2017 geeft hij als managing director leiding aan het DesignLab van de Universiteit Twente.


16 januari 2017
Op naar 2020 – Kansen en obstakels voor open data

Organisatie: Open State Foundation
Sprekers: Arjan el Fassed en Brenno de Winter

Over de masterclass:
De afgelopen periode hebben we met de open data beweging veel bereikt. Een van de hoogtepunten was het aannemen van de Wet Open Overheid, waar een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en journalisten zich voor uitgesproken heeft. Maar er valt nog veel te doen. Cruciale datasets als de Kamer van Koophandel en nationale aanbestedingen zijn nog verre van open en de ontsluiting van open data laat nog veel te wensen over. Waar ziet Open State de komende tijd kansen? Welke obstakels moeten we daarvoor overbruggen? Arjan el Fassed, directeur van Open State Foundation zet deze tijdens de masterclass uiteen en legt casussen voor.

Arjan El Fassed

Arjan El Fassed is directeur van de Open State Foundation. Hij was lid van de Tweede Kamer voor Groenlinks. Hij werkte voor Oxfam Novib en was en interim-hoofd humanitaire campagnes voor Oxfam International. Daarvoor werkte hij voor diverse mensenrechtenorganisaties en de eerste ombudsman in het Midden-Oosten.

Brenno de Winter

Brenno de Winter is een Nederlandse onderzoeksjournalist met specialisatie in IT-beveiliging en privacy. Hij schrijft voor verschillende vaktijdschriften, nieuwswebsites, diverse e-zines en eigen uitgaven.


23 januari 2017
Hoe lobby je voor internetvrijheid?

Organisatie: Bits of Freedom
Sprekers: Hans de Zwart en Daphne van der Kroft

Over de masterclass:
We zullen laten zien op welke manier wij ervoor proberen te zorgen dat de overheid fatsoenlijk beleid maakt over internetvrijheid. We nemen daarbij een case uit het verleden en laten zien hoe dat gewerkt heeft, en we gaan dan samen met de deelnemers kijken naar één van onze huidige dossiers (waarschijnlijk massale surveillance).

Hans de Zwart

Bits of Freedom, Hans de Zwart
Amsterdam, 8/5/2015
Foto © Maarten Tromp

Hans de Zwart is directeur van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en komt op voor vrijheid van communicatie en privacy op het internet. In het verleden was hij Senior Innovation Adviser for Global HR and Learning Technologies bij Shell en daarvoor Moodle consultant bij Stoas Learning. Hij begon zijn carrière als docent bewegingsonderwijs op een middelbare school in Amsterdam Zuidoost.

Daphne van der Kroft

Daphne van der Kroft is de communicatiestrateeg bij Bits of Freedom. Eerder deed ze onder andere Public Affairs bij XS4ALL, de crowdfundingcampagne voor de journalistieke start-up De Correspondent, communicatiestrategie bij de start van de decentrale energieleverancier Vandebron en Public Policy bij de advocaten van bureau Brandeis. Zij was erbij toen Bits of Freedom haar grootste overwinning tot nu bereikte: Nederland werd het eerste land met netneutraliteit.


30 januari 2017
E-democratie

Organisatie: Netwerk Democratie
Sprekers: Josien Pieterse en Mieke van Heesewijk

Over de masterclass:
De opkomst van informatie- en communicatietechnologie in onze samenleving  beïnvloedt niet alleen onze persoonlijke levenssfeer, maar ook de verhouding tussen overheid en burgers. Transparante besluitvorming en (actieve) openbaarheid zijn noodzakelijk om nieuwe verbindingen te leggen tussen beide partijen. Burgers beschikken over meer instrumenten om zich tot de overheid te verhouden en om concrete ideeën aan te dragen over de manier waarop de samenleving kan worden ingericht. In Nederland zet Netwerk Democratie zich in voor een veerkrachtige democratie waarin betrokken burgers met behulp van technologie een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Tal van projecten zijn de afgelopen jaren ondernomen om burgers beter te informeren, meer te betrekken en meer zeggenschap te geven, zoals Voorjebuurt, Maakdewet, Publeaks, en recent Transparant Nederland. De rol van burgers in de samenleving verandert. Een deel van de burgers stelt zich ook anders op naar de overheid. Zij willen inzage in processen en databanken, meedenken en -beslissen over zaken waar eerder de overheid alleen de besluiten nam. Overheden spreken de intentie uit deze processen te ondersteunen, maar daar is nog een wereld te winnen.

Josien Pieterse

Josien Pieterse richtte in 2011 samen met Mieke van Heesewijk Netwerk Democratie op, platform voor democratische innovatie. In 2014 ontvingen zij van Vrij Nederland de oeurvre prijs ‘Radicale Vernieuwers’ voor hun werkzaamheden met Netwerk Democratie. In die hoedanigheid realiseerde zij onder meer de klokkenluiders website ‘PubLeaks’, het crowdfunding platform ‘Voor je Buurt’, het initatief ‘Volg de wet’ om het wetgevingsproces transparant te maken en de ‘Dag van de Democratie’, de conferentie ‘Borders to Cross – On democratic innovation and civic driven change’ en de ‘Klokkenluidersconferentie’ in Pakhuis de Zwijger.

Mieke van Heesewijk

Mieke van Heesewijk is programma manager van het SIDN fonds en zit in het bestuur van Publeaks, de klokkenluiderswebsite voor de Nederlandse Pers. Hiervoor was zij mededirecteur van de stichting Netwerk Democratie en werkte ze bij Communicatie Adviesbureau Schuttelaar & Partners als internetstrateeg. Ook heeft zij als beleidsadviseur eParticipatie gewerkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken waar zij verantwoordelijk was voor de realisatie van een groot aantal eParticipatieprojecten binnen het programma Burgerlink. Van 1997 tot 2008 was Mieke werkzaam als webdeveloper en hield zij zich bezig met Public Affairs bij internetprovider XS4ALL.


6 februari 2017
Fix Copyright, don’t break the internet!

Organisatie: Kennisland
Sprekers: Paul Keller en Lisette Kalshoven (Kennisland/COMMUNIA)

Over de masterclass:
Voor het eerst sinds 2001 is de Europese Unie bezig het auteursrecht aan te passen. De regels uit 2001 zijn op een aantal punten achterhaald en dienen dringend aan nieuwe technische ontwikkelingen, manieren van communiceren en verwachtingen van Consumenten te worden aangepast . Dit najaar zal de strijd om een modernisering van het auteursrecht een hete fase ingaan. Aan de ene kant staat een coalitie van civil society, publieke instellingen en technologiebedrijven die voor meer open auteursrechtelijke regels strijden. Aan de andere kant staat de Lobby van rechthebbenden die voor nog restrictievere auteursrechtelijke regels pleit. In deze sessie laten we zien waar de conflictlijnen lopen, welke belangen achter de verschillende posities staan en hoe jullie een bijdrage aan deze tijd kunnen leveren.

Paul Keller

Paul Keller is zakelijk directeur van Kennisland. Als senior adviseur auteursrecht ontwikkelt en initieert hij nieuwe projecten en adviseert hij overheden, culturele instellingen en andere organisaties over auteursrecht, open data en open innovatie. Daarnaast maakt hij zich in Den Haag en in Brussel, namens Kennisland en culturele erfgoedinstellingen, sterk voor een modern auteursrecht dat beter aansluit bij de digitale kennissamenleving. Paul is tevens public project lead van Creative Commons Nederland, lid van de board van Creative Commons International en de board van de Europeana Foundation.

Lisette Kalshoven

Lisette Kalshoven is adviseur bij Kennisland op het gebied van auteursrecht, erfgoed en open onderwijs. Ze combineert het schrijven van beleid met praktische interventies en trainingen voor professionals. Het creëren van toegang tot informatie is altijd het beginpunt in haar werk.


13 februari 2017
Internet Governance

Organisatie: Internet Society Nederland
Sprekers: Niels ten Oever en Stefania Milan.

Over de masterclass:
Een netwerk waarin binnen korte tijd over de hele wereld informatie kan worden gestuurd, je weet waar we het over hebben – de telegraaf. Sinds de tijden van de telegraaf is er veel veranderd. Het wereldwijde telegraafnetwerk werd gecoördineerd door de International Telecommunication Union, een van de oudste lichamen van de Verenigde Naties. Het Internet wordt bestuurd op een heel andere wijze, namelijk volgens het multistakeholder model. Dit is voor buitenstaanders volkomen ondoorzichtig. Hoe komen de technische gemeenschap, academici, bedrijven, NGO’s, overheden en individuele gebruikers tot beslissingen en in welke fora gebeurt dit precies?

Deze workshop introduceert je in de wereld van de IETF, ICANN, IEEE, ITU, en IGF en legt uit waarom de fora belangrijk zijn voor vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie en hoe jij deel kan uitmaken van de beslissingen die hier genomen worden.

Niels ten Oever

Niels ten Oever has designed and implemented freedom of expression projects in the Horn of Africa, the Middle East and Northern Africa, Brazil and Afghanistan and worked on global Internet governance issues in ICANN and the IETF. Niels started off working on radio when he got bitten by the Linux bug. After that he increasingly worked on websites, apps, internet governance, digital rights and digital security. Why? Because technology can support democratic processes by improving freedom of expression, access to information and organizing. Peer-to-peer is far more interesting than one-to-many. Niels is a free and open source software specialist who has trained journalists, activists and human rights defenders in reporting, activist engagement strategies in Internet governance fora, digital security, and media production. Niels holds a cum laude research MA in philosophy from the University of Amsterdam where he is currently also a PhD candidate. There he researches the topic of Data Activism.

Twitter: @conflictmedia
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nielstenoever
Websites: https://article19.org en http://nielstenoever.net

Stefania Milan

Stefania Milan is Assistant Professor of New Media and Digital Culture. Her research explores the interplay between technologies and participation, and activism and social movements in particular, cyberspace governance, and data epistemologies. She is the founder of the Data J Lab and the Principal Investigator of the DATACTIVE project, funded through a Starting Grant of the European Research Council.