Masterclass Netpolitiek 2020

Goed nieuws: ook dit jaar gaat de Masterclass Netpolitiek door. Deze editie wordt wel net iets anders door de online natuur ervan en de kleinere bezetting dan in voorgaande jaren.

Het programma van dit jaar bestaat uit thema’s ‘als bestuurlijke transparantie en e-democratie, privacy en data-issues, digitale sociale innovatie, internet governance en wetgeving (…). Grote vragen over vrijheid, bestuur, burgerschap, ethiek en macht in het digitale tijdperk komen via deze onderwerpen beter in zicht.’

Bovendien is de ‘Rode draad voor het programma van dit najaar (…) de ‘Public Stack’. De Public Stack is een methode die helpt om inzicht te krijgen in de wijze waarop technologie is bedacht, ontworpen en ontwikkeld.’

Ondanks het feit dat het een online event zal zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren, staan de workshops alsnog centraal: de interactie die op die manier tot stand komt vormt de fundering voor de Masterclass Netpolitiek.

ISOC NL Bestuurslid Paul Suijkerbuik is zoals ieder jaar betrokken bij de organisatie van de cursus en is blij dat het weer bijna tijd is om van start te gaan met een nieuw programma dat wederom volop inspeelt op de ethische kwesties die het internet raken.

Partners van de Masterclass zijn het Rathenau Instituut, Bits of Freedom, The Internet Society, Waag, en Netwerk Democratie – allen met een wezenlijke inbreng in het programma en een sleutelrol in het mogelijk maken van de cursus van dit jaar.

De Masterclass Netpolitiek 2019 was een succes volgens de deelnemers – het streven is uiteraard om de Masterclass van dit jaar net zo’n succes te maken!