Meer GDP, meer innovatie en een ondergeschikte overheid: de EU over de effecten van open source software

Foto credit: pexels.com

Alexander Blom, voorzitter van ISOC NL, biedt zijn perspectief op de onlangs gepubliceerde studie van de Europese Commissies naar de impact van Open Source op de Europese economie.

Een positief oordeel over open source software, dat vat “The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy”, een rapport van de EU wel samen.

Het heeft een significant positief effect op het GDP, het biedt kansen aan kleine en micro-ondernemingen en versnelt innovatie bij wie meedoet. Het positieve effect op de GDP komt overigens vooral voort uit besparingen op bijvoorbeeld personeelskosten, en niet zozeer uit directe groei.

Een kanttekening bij al dit goede nieuws: overheidsbeleid op het gebied van open source is zelden succesvol, ook wanneer het gebeurt in de vorm van aanbestedingen. Dit komt ook doordat economische voordelen hier nu eenmaal een kleinere rol spelen dan bij het bedrijfsleven. Europa loopt dan ook achter bij landen als China en Zuid-Korea, waar open source al tijden een onderdeel is van het economisch beleid van de overheid.

Het rapport biedt verder een staalkaart aan inzichten op het gebied van open source. Verschillende businessmodellen komen aan bod, vormen van open source governance, en bijvoorbeeld ook de economische drivers voor bedrijven om bij te dragen aan open source. Dat maakt het rapport ook interessant voor wie in andere aspecten van open source geïnteresseerd is.

Een vraag die m.i. wel overbleef was tot wat voor verschuivingen open source verder nog gaat leiden. Indien vooral nieuwkomers de kansen van open source grijpen, tot wat voor bedrijven leidt dat straks dan, als ze al niet in een vroeg stadium worden opgeslokt door Facebook een aanverwanten? Want de nieuwkomers van 15, 20 jaar geleden hebben zich voor een deel ontwikkeld tot de Google’s en Ubers van nu, en daar willen we misschien niet direct een nieuwe golf van. Anders gezegd, is de vraag naar “technological independence, competitiveness and innovation” eigenlijk niet wat al te economisch, en zelfs ouderwets door het ontbreken van nieuwsgierigheid naar de socio-economische effecten?

Tenslotte, wat heeft dit alles met ISOCNL te maken? Ik laat de schrijvers graag aan het woord.

“Finally, current events provide a window of opportunity for EU leadership and commitment to yield disproportionate results. OSS foundations and standards developers have relocated to the EU as a result of recent trade conflicts. The history of neutrality represented by non- governmental entities headquartered in the EU therefore provides an appealing solution to a problem that is likely to persist regardless of policy changes elsewhere.”

“Non- governmental entities headquartered in the EU” die redding moeten brengen, daar kan natuurlijk maar één organisatie mee bedoeld worden:-)

2 Responses to “Meer GDP, meer innovatie en een ondergeschikte overheid: de EU over de effecten van open source software”

 1. Fred Hage schreef:

  Dank voor deze beknopte samenvatting met helder perspectief van dit best wel uitgebreide EU-rapport, Alexander. De koppeling met de macht van de big tech bedrijven die onze wereldeconomie domineren, en allemaal mede dankzij OSS zo groot zijn kunnen worden, kun je ook omkeren. Bijvoorbeeld met de vraag of Open Source en de daar gehanteerde governance modellen erachter (en de lessons learned daarmee intussen) een blauwdruk kunnen leveren voor een andere maatschappelijke indeling waar het woord economisch niet eens meer in voor komt.

  Dus in plaats van “socio-ecomische effecten” spreken over de “inclusieve en circulaire effecten” van Open Source. Of in plaats van vooral de effecten op het GDP, zo’n studie over de effecten van OS uit zien richten op alle 17 SDG’s van de Verenigde Naties (waarvan er 2-3 redelijk “economisch” zijn)? Nu zegt het rapport er alleen op pagina 324 iets over als “The study by Wright et al. (2020) even shows that OSS-based start-ups are often “mission-driven” engaged in socially-impactful activities addressing different SDGs.” en op de volgende pagina wordt naar die door jou al genoemde NGO’s verwezen, die hun toevlucht in de EU zoeken. Op pagina 330 van de studie wordt er wel een voorzichtige aanzet toe gegeven: “The study by Wright et al. (2020) even shows that OSS-based start-ups are often
  “mission-driven” engaged in socially-impactful activities addressing different SDGs.. Maar ook dit is nog puur correlatief en geen als oorzaak-gevolg analyse. Gebruiken deze mission driven start-ups vooral OSS net zoals de huidige big tech dat deed omdat het snellere groei, flexibiliteit en schaalbaarheid oplevert, of zijn ze geïnspireerd door “de meer op ecosystemen, transparantie en inclusiviteit gerichte werkwijze in de Open Sourcve communities, die zo een blauwdruk levert voor een verbeterde maatschappelijke ordening?

 2. Alexander Blom schreef:

  Dank voor je commentaar, Fred en interessant idee van die omkering! De EU deed inderdaad met dit rapport de naam van “Eonomische Gemeenschap” weer eens eer aan, en meer onderzoek is nodig om vast te stellen hoe mission driven al die mission driven startups nu werkelijk zijn.

  Van Google/Alphabet weten we in ieder geval dat het rond 2000 alle idealen bewust uit zijn bylaws verwijderd heeft, en the rest is history.

Leave a Reply