Meer GDP, meer innovatie en een ondergeschikte overheid: de EU over de effecten van open source software

Foto credit: pexels.com

Alexander Blom, voorzitter van ISOC NL, biedt zijn perspectief op de onlangs gepubliceerde studie van de Europese Commissies naar de impact van Open Source op de Europese economie.

Een positief oordeel over open source software, dat vat “The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy”, een rapport van de EU wel samen.

Het heeft een significant positief effect op het GDP, het biedt kansen aan kleine en micro-ondernemingen en versnelt innovatie bij wie meedoet. Het positieve effect op de GDP komt overigens vooral voort uit besparingen op bijvoorbeeld personeelskosten, en niet zozeer uit directe groei.

Een kanttekening bij al dit goede nieuws: overheidsbeleid op het gebied van open source is zelden succesvol, ook wanneer het gebeurt in de vorm van aanbestedingen. Dit komt ook doordat economische voordelen hier nu eenmaal een kleinere rol spelen dan bij het bedrijfsleven. Europa loopt dan ook achter bij landen als China en Zuid-Korea, waar open source al tijden een onderdeel is van het economisch beleid van de overheid.

Het rapport biedt verder een staalkaart aan inzichten op het gebied van open source. Verschillende businessmodellen komen aan bod, vormen van open source governance, en bijvoorbeeld ook de economische drivers voor bedrijven om bij te dragen aan open source. Dat maakt het rapport ook interessant voor wie in andere aspecten van open source geïnteresseerd is.

Een vraag die m.i. wel overbleef was tot wat voor verschuivingen open source verder nog gaat leiden. Indien vooral nieuwkomers de kansen van open source grijpen, tot wat voor bedrijven leidt dat straks dan, als ze al niet in een vroeg stadium worden opgeslokt door Facebook een aanverwanten? Want de nieuwkomers van 15, 20 jaar geleden hebben zich voor een deel ontwikkeld tot de Google’s en Ubers van nu, en daar willen we misschien niet direct een nieuwe golf van. Anders gezegd, is de vraag naar “technological independence, competitiveness and innovation” eigenlijk niet wat al te economisch, en zelfs ouderwets door het ontbreken van nieuwsgierigheid naar de socio-economische effecten?

Tenslotte, wat heeft dit alles met ISOCNL te maken? Ik laat de schrijvers graag aan het woord.

“Finally, current events provide a window of opportunity for EU leadership and commitment to yield disproportionate results. OSS foundations and standards developers have relocated to the EU as a result of recent trade conflicts. The history of neutrality represented by non- governmental entities headquartered in the EU therefore provides an appealing solution to a problem that is likely to persist regardless of policy changes elsewhere.”

“Non- governmental entities headquartered in the EU” die redding moeten brengen, daar kan natuurlijk maar één organisatie mee bedoeld worden:-)

Leave a Reply