Niemand is tevreden over de nieuwe copyright-richtlijn: discussie wordt in 2019 voortgezet

Maarten Zeinstra, jurist en techniekfilosoof, schreef in een opinieartikel op de website van ISOC.nl over de nieuwe richtlijn inzake auteursrechten van de EU. “Basisvrijheden in Europa lijken de laatste maanden vanuit Brussel onder vuur te liggen als je deze uitspraken moet geloven.” aldus Zeinstra.

Of Zeinstra’s artikel nou wel of niet gelezen is, het blijkt dat het overleg tussen de drie instituties van de EU (EP, EC en de Raad) over de tekst van de richtlijn niet goed is afgelopen. Volgens PiratenPartij MEP Reda (link naar Twitter), is er geen compromis gesloten tijdens de laatste onderhandelronde afgelopen week. Het resultaat is dat de onderhandelingen in de derde week van januari weer zullen worden hervat.

Destructief voor de onderhandelingen was ook dat TV-, film- en sportorganisaties aan het begin van de week een brief publiceerden waarin ze aangaven dat zij het voorstel niet meer zouden steunen als het omstreden artikel 13 een ‘basic safe harbor’ clausule bevat, waardoor de aansprakelijkheid wordt ingeperkt. Daaroverheen kwamen muziekproducten met een brief enkele uren voordat de onderhandelingen begonnen, waarin ze – grofweg – hetzelfde zeiden. Een uitgebreide analyse van de politeke gebeurtenissen kunt u lezen in dit artikel van de Electronic Frontier Foundation.

Wat er nu gebeurd is onzeker. Zeker is wel dat de onderhandelingen en lobby (achter gesloten deuren) zal doorgaan tijdens de feestdagen. Wat wel jammer is, is dat we over deze recente ontwikkeling niets lezen in traditionele nationale media.