Oprichting nieuwe Werkgroep: Internet Society Netherlands Solid Working Group – ISOC NL Solid WG

Solid is een initiatief dat is gestart door Sir Tim Berners-Lee, de oprichter van het World Wide Web, met als doel een gezonder web te creëren. Het uiteindelijke doel van Solid is om gebruikers volledige controle te geven over hun eigen data, inclusief toegangscontrole en opslaglocatie. Met genoegen heeft het ISOC NL bestuur dan ook kennis genomen van het initiatief om de werkgroep ISOC NL Solid WG van Internet Society Netherlands op te richten!

Kijk naar deze video voor een (vereenvoudigde) uitleg over Solid.

Het doel van de werkgroep is om de adoptie van Solid te bevorderen en een paradigmaverschuiving voor een gezonder web te realiseren. De werkgroep valt in eerste instantie onder supervisie van ISOC NL bestuurslid Paul Suijkerbuijk.

De werkgroep richt zich op een opkomend ecosysteem van organisaties, academici, studenten en overheidsinstanties om meer te leren over Solid en het in de praktijk toe te passen. Daarnaast streeft de werkgroep ernaar de maatschappij te dienen door bewustwording te creëren en de waarde van Solid te demonstreren. Het gaat hierbij om een digitale transformatie op macroniveau die een volwassen markt en governance vereist. 

De werkgroep ISOC NL Solid WG heeft als scope een brede internationale deelname en bereik, maar start initieel in Nederland op basis van de Solid-filosofie. De belangrijkste prioriteiten voor het eerste jaar van de werkgroep omvatten het onderhouden van bestaande contacten en het leggen van nieuwe contacten in verschillende domeinen, het ontwikkelen van Proof of Concept (POC) voor inkomensuitkeringen en het ondersteunen van projecten in de gezondheidszorg. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan bewustwording, samenwerking, governance en beleid, monitoring en onderwijs. De oprichters van de werkgroep zijn Gijs van den Beucken en Han Wammes. Hun initiatief wordt ondersteund door diverse organisaties, waaronder Pondersource, Muze, Digita, Athumi (Flemish Data Utility Company), SolidLab Flanders, ICTU (innovatieorganisatie opgezet door de Nederlandse overheid) en gezondheidsorganisaties uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

De werkgroep zal communiceren, betrekken en interactie aangaan met de leden door middel van verschillende communicatiekanalen, zoals vergaderingen, workshops, evenementen, en via een website met blogs en informatie-updates. 

Internet Society Nederland ondersteunt en bevordert sinds 24 november 1997 de ontwikkeling van internet als een wereldwijde technische infrastructuur, een hulpmiddel om het leven van mensen te verrijken en een kracht ten goede in de samenleving. Conform onze missie heeft het bestuur daarom unaniem besloten om het verzoek voor de nieuwe Internet Society Nederland werkgroep te honoreren. 

Neem contact op met ISOC NL voor meer informatie over de ISOC NL Solid Werkgroep.

Leave a Reply