Oproep voor oprichting ISOC NL expertgroep

Foto: Pexels.com.

De ISOC NL community is rijk aan leden met waardevolle expertise over netwerk-gerelateerde, infrastructurele thema’s waar de Nederlandse maatschappij veel aan heeft en waar het ISOC NL bestuur graag van tijd tot tijd beroep op zou willen doen.

Een van de manieren waarop het ISOC NL invloed kan uitoefenen op het publieke debat in Nederland omtrent deze zaken zijn internetconsultaties. In een internetconsultatie doet de overheid een open oproep voor suggesties voor verbetering van wet- en regelgeving die in voorbereiding is. Het ISOC NL bestuur houdt in de gaten of er internetconsultaties zijn die baat hebben bij een goed geïnformeerde, op expertise gebaseerde toelichting op ons terrein.

Het idee van de expertgroep is om te beginnen met het discussiëren over en adviezen uitbrengen rondom kwesties die worden uitgevraagd bij internetconsultaties, en de activiteiten van de expertgroep op den duur verder uit te breiden naar andere soort input voor ISOC NL initiatieven. Een voorbeeld hiervan is het meediscussiëren over het al dan niet verlenen van steun aan bepaalde acties, projecten en organisaties – zowel in Nederland als internationaal.

Graag horen we wie van de leden interesse heeft om deel te nemen aan de expertgroep. Reageren kan door middel van een reactie onder dit bericht of door te mailen naar communitymanager@staff.isoc.nl.

Leave a Reply