Oud-ISOC.nl-voorzitter Koos Andriessen overleden

Op 22 januari 2019 is Dr. Koos Andriessen op 90-jarige leeftijd overleden. Hij promoveerde als econoom aan de Erasmus-universiteit en was minister van Economische Zaken van 1963 tot 1965 namens het CHU, als jongste lid van het kabinet-Marijnen. Hij was destijds als bewindsman verantwoordelijk voor de oprichting van de Gasunie en de aanleg van het aardgasnet. Vijfentwintig jaar later, van 1989 tot 1994, kreeg hij onder premier Ruud Lubbers een tweede ministerschap. Onder hem werd onder andere een nieuwe elektriciteitswet van kracht.

Bij de oprichting van Internet Society Nederland in 1997 werd Andriessen de eerste voorzitter van de nieuwe vereniging. Andriessen was als econoom direct overtuigd van het grote belang van internet, en van een goede en hoogwaardige nationale infrastructuur. “Onder zijn leiding groeide de vereniging uit tot een van de grootste chapters van Internet Society in de wereld”, zo vertelt Michiel Leenaars, die in 2002 directeur werd van de vereniging onder Adriessen. “Koos Andriessen was een self-made man met een enorm netwerk, die door zijn werkethos meer een halve eeuw op allerlei manieren een sleutelrol speelde in de Nederlandse economie en samenleving”. In 2001 publiceerde ISOC.nl de invloedrijke studie “Slim Graafwerk” van de naar hem genoemde expertcommissie, over de noodzaak en mogelijkheden van aanleg van nationale glasvezelinfrastructuur – dit onder het motto: “van gas toen naar gas nu”

Eind 2003 droeg de toen 75-jarige Andriessen de voorzittershamer over aan ondernemer en oud-D66-partijvoorzitter Tom Kok, maar bleef nog als lid betrokken bij de vereniging. In 2006 was hij voor het laatst officieel actief, als voorzitter van de jury van de ISOC Awards van dat jaar. De laatste jaren leefde hij een meer teruggetrokken leven.