Sander Ruys in verhelderend “AI-Gesprek” met ISOC NL voorzitter op geslaagd GAU x Elspeet event

Op 7 september 2023 vond de “GAU x Elspeet borrel: Innovatie & AI” plaats, een cruciale bijeenkomst voor het boekenvak, waarbij de focus lag op de verstrengeling van innovatie en kunstmatige intelligentie met het uitgeven van boeken. Ruben Brave, voorzitter van Internet Society Nederland en initiator van de “ISOC NL Must-read, Watch & Listen Library“, werd door de Groep Algemene Uitgevers (GAU) uitgenodigd om het interview te leiden met Sander Ruys van Maven Publishing over hun primeur van “AI-boeken”; Hun AI-boeken zijn geen boeken over AI maar (inhoud van) boeken die via een interactieve dialoog met kunstmatige intelligentie toegankelijk zijn, je kunt dus “praten” met hun boeken.

Tijdens het evenement dat plaatsvond in café Blooker in Amsterdam, ontpopte het interview zich tot een diepgaande conversatie over de nieuwe AI-boeken van Maven Publishing. Sander Ruys, wiens uitgeverij, Maven Publishing, bekend staat om het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis, lichtte op heldere wijze toe hoe lezers via WhatsApp interactie kunnen hebben met hun AI-boek, een innovatieve stap in het boekenvak.

Brave, met zijn achtergrond in technologie en media, had de AI-boeken grondig getest en het ebook gelezen, waarbij hij zich verdiepte in de technische, organisatorische en juridische aspecten. De bevindingen van het testen en de discussies tijdens het evenement benadrukten de complexiteit van AI-gebruik in de literaire wereld, variërend van auteursrechtelijke vraagstukken tot de milieueffecten van AI-technologieën.

Brave links in beeld en rechts Sander Ruys (copyright Groep Algemene Uitgevers (GAU) via Linkedin)

Brave vroeg bijvoorbeeld naar de totstandkoming van samenwerkingen, zoals met TypeTone.ai, en waarom er specifiek voor deze partner was gekozen. Verder informeerde hij naar de gebruikerservaring en hoe het AI-systeem getest was, wat een inzicht gaf in de technische en inclusie aspecten achter de AI-boeken (een topic waar Sennay Ghebreab al eerder op ISOC NL over publiceerde in “Een oproep tot ethische ontwikkeling van AI” en zie ook zijn video”Humane Conversations #4 – Understanding and mitigating bias in AI automated systems“). Ook kwamen juridische kwesties aan bod, waarbij Brave de complexiteit van auteursrechten binnen de AI-context aankaartte, een punt dat zeker relevant is gezien de lopende rechtszaken in de Verenigde Staten en de mogelijke implicaties daarvan voor de toekomst van AI-gegenereerde inhoud (zie “Generative AI is a minefield for copyright law” en “Generative AI meets copyright“).

Tijdens de “GAU x Elspeet borrel: Innovatie & AI” kwamen er naast de diepgaande discussie tussen Sander Ruys en Ruben Brave ook tal van prikkelende vragen vanuit het publiek. Vertegenwoordigers van uitgeverijen zoals Atlas Contact en experts van CB Logistics droegen bij aan het gesprek door vragen te stellen over de praktische implementatie van AI in het uitgeefproces en de logistieke keten. Deze interacties onderstreepten het belang van een multidisciplinaire benadering bij het bespreken van innovatie en AI in het boekenvak, en hoe essentieel het is om een breed scala aan perspectieven te betrekken bij het vormgeven van de toekomst van deze technologieën.

Deze bijeenkomst diende als een platform voor kritisch denken over de rol van AI in het boekenvak en de impact ervan op de toekomst van lezen en content-creatie. Het gesprek tussen Brave en Ruys markeerde een belangrijke stap in de dialoog over hoe boeken en AI samen een nieuwe leeservaring kunnen creëren. Het evenement werd afgesloten met positieve feedback van Sanne Walraven, de Coördinator bij de Groep Algemene Uitgevers. Zij gaf aan dat de middag door velen zeer gewaardeerd werd en dat er veel positieve reacties waren van de aanwezigen. De waardering voor het inhoudelijk diepgaande interview en de levendige discussie met het publiek onderstreepte het succes van het evenement.

copyright cover foto: Bianca Pilet, Volkskrant Magazine

Leave a Reply