Save the Date: ALV ISOC NL op 30 juli 2024 – Jouw aanwezigheid en bijdrage zijn belangrijk!

Met enthousiasme nodigen wij alle ISOC NL leden uit om deel te nemen aan de aanstaande Algemene Ledenvergadering (ALV) van ISOC NL, gepland op 30 juli 2024. Dit is een uitstekende gelegenheid om meer betrokken te raken bij de koers van onze organisatie en om jouw stem te laten horen in het kader van ons Actieplan voor 2024: Samen Sterker en conform de planning van onze vernieuwde aanpak van “open bestuursvergaderingen”.

Details van de vergadering:

 • Datum: 30 juli 2024
 • Tijd: 20:00 – 21:00 CET
 • Locatie: Online (de link naar de vergadering zal dichter bij de datum via e-mail worden verstuurd)
 • Agenda:
 • Goedkeuring van de jaarrekening
 • Discussie over toekomstige projecten en initiatieven
 • Effectuering nieuwe bestuursleden
 • Rondvraag

Deze vergadering is jouw kans om direct invloed uit te oefenen op het beleid en de initiatieven van ISOC NL. Jouw inbreng is van onschatbare waarde en helpt ons om de richting van ISOC NL af te stemmen op de behoeften en wensen van onze gemeenschap.

Speciale oproepen:

 • Kascommissie: Wij zoeken twee leden die bereid zijn om zitting te nemen in de kascommissie. Jullie taak zal zijn om samen met de penningmeester door de inkomsten en uitgaven van de vereniging te gaan en te checken dat alles in orde is en goed gedocumenteerd. Het zal niet meer dan een paar uur in beslag nemen, maar het helpt ISOC enorm! Je hoeft geen uitgebreide kennis van accountancy te hebben, een balans kunnen lezen is wel handig. Belangstelling? Meld je dan aan per mail naar bestuur@isoc.nl.
 • Vacature penningmeester: Daarnaast zijn we voor het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. Naast de bestuursvergaderingen zorgt de penningmeester voor het bijhouden van de administratie. We maken gebruik van een boekhoudprogramma. Via dit programma wordt ook de BTW afhandeling gedaan. Per kwartaal is dit 1 dag werk. Aanmelden kan per mail naar bestuur@isoc.nl.

Uw voorbereiding:

 • Neem vooraf de documenten die worden besproken door, welke we voorafgaand aan de vergadering zullen delen.
 • Bedenk alvast eventuele vragen of voorstellen die je wilt inbrengen tijdens de rondvraag.

We moedigen alle leden aan om deel te nemen en samen met ons te bouwen aan een sterker en meer verbonden ISOC NL. Jouw actieve deelname is cruciaal voor ons succes en we zien ernaar uit om samen met jou onze missie verder te versterken.

Markeer 30 juli 2024 in jouw agenda en blijf betrokken. Meer informatie volgt spoedig. We kijken uit naar jouw deelname!

copyright photo by Alexandre Debiève on Unsplash

Leave a Reply