Terugblik, Toekomstperspectief & Nieuwe Dynamiek in Open Bestuursvergaderingen van Internet Society Nederland

Internet Society Nederland (ISOC NL) betreedt een nieuw tijdperk van ledensamenwerking en transparantie met een vernieuwde aanpak van “open bestuursvergaderingen” die toegankelijk zijn voor leden. Op 24 oktober 2023 vond een mijlpaalvergadering plaats voor Internet Society Nederland (ISOC NL). Bestuursleden en werkgroepen, inclusief de ISOC NL Internet Transparency Werkgroep, Make Media Great Again (MMGA), Coalitie voor Eerlijk Digitaal Onderwijs (CEDO), Solid WG en Dutch Innovators Society (DISO), kwamen samen in een open en respectvolle ambiance in Lab42, waar een levendige dialoog over diverse internetgerelateerde thema’s werd gevoerd. Deze bijeenkomst markeert een nieuw hoofdstuk van fysieke interactie en lidbetrokkenheid binnen de organisatie.

De focus lag op het bouwen van bruggen tussen de leden en het versterken van de gemeenschappelijke visie voor een transparant internet. De aanwezigen waren Cees de Laat, Fred Hage, Geert-Jan Meewisse, Han Wammes, Hendrik Rood, Jean Wagemans, en de ISOC NL bestuursleden Lolke Boonstra, Paul Suijkerbuijk, Simon Besteman en Ruben Brave. Het evenement werd verrijkt door de aanwezigheid van Iffat Rose Gill van Code2Change, die niet alleen de meeting hostte maar ook haar ambitie bevestigde om de rol van secretaris voor de werkgroep DISO, gericht op innovatief ondernemerschap, op zich te nemen.

Op de ISOC NL bestuursvergadering van 24 oktober 2023 in de Ada Lovelace-zaal in Lab42 heeft voorzitter Ruben Brave tevens de visie van Internet Society Nederland (ISOC NL) uiteengezet, die zich richt op het versterken van de fundamenten van internet en het waarborgen van een inclusieve toekomst.

In zijn presentatie benadrukte Brave het belang van innovatie binnen de digitale samenleving en de rol van ISOC NL als katalysator voor verandering. Hij stelde een strategisch plan voor dat niet alleen reageert op de huidige uitdagingen waarmee het internet wordt geconfronteerd, maar ook proactief vorm geeft aan de toekomst van een open en veilig internet voor iedereen. De presentatie benadrukt ook de recente initiatieven zoals onze open brief aan de verkiezingsprogrammacommissies, die de leden worden aangemoedigd om te delen op sociale media. Zie hier de presentatie van Brave.

De strategie van ISOC NL draait om het herstellen van de oorspronkelijke functie van het bouwen van bruggen tussen infrastructuurpartijen en maatschappelijke stakeholders: het algemeen publiek, de overheid, de academische wereld en ondernemers. Dit wordt bereikt door kennisdeling via masterclasses, groei door werkgroepen en impact door ISOC NL ambassadeurs.

Maatschappelijke Agenda

ISOC NL fungeert zich als organisator voor brede technische multistakeholderdeelname en stimuleert kritische toepassingen van internet in (of als) internetprotocollen. Het agenda-punt “Meten is weten” staat centraal met wetenschappelijk en beleidsonderzoek, inclusief de impact van Big Tech, Rusland en China op de internetfundamenten. “Kennis is macht” weerspiegelt de noodzaak van verplichte training voor Nederlandse ministers en parlementsleden over internetbeheer en de gemaakte beleidskeuzes. “Overleg is het halve werk” benadrukt het belang van technische multistakeholderconsultatie en het bekendmaken van de keuzes en posities van diverse partijen. Ten slotte onderstreept “Wie betaalt bepaalt” de noodzaak van budgetten voor bijdragen aan internetprotocollen door de civiele maatschappij.

Masterclasses van Internet Society Nederland

De masterclasses richten zich kennisverspreiding onder alle relevante stakeholders op het gebied van netpolitiek, internetinfrastructuur en governance, het checken van argumenten, verspreiding van kritische interneteigenschappen en het creëren van een level playing field bij multistakeholderdeelname.

Werkgroepen van Internet Society Nederland

De werkgroepen van ISOC NL zijn gericht op ledenwerving, het “spiegelen” van de samenleving en bijdragen aan het jaarlijkse actieplan van ISOC NL.

Ambassadeurs van Internet Society Nederland

ISOC NL is afgelopen zomer gestart met het benoemen van haar eerste ISOC NL Jeugdambassadeur, met de intentie om meer ambassadeurs te werven tijdens het 25-jarig evenement van ISOC NL. De focus ligt op het vergroten van impact, diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord en het investeren in een nieuw echelon van internetgovernance.

Deze visie weerspiegelt een toekomstgerichte aanpak waarbij ISOC NL niet alleen de technische infrastructuur van het internet ondersteunt, maar ook bijdraagt aan een maatschappij die kritisch en weloverwogen gebruikmaakt van digitale middelen. De nadruk ligt op het versterken van de rol van Nederland in de wereldwijde internetgemeenschap en het verzekeren van een open en veilig internet voor iedereen.

Na de vergadering deelde professor Cees de Laat, voorzitter van de ISOC NL Internet Transparency Werkgroep en bekend om zijn inzet voor internettransparantie, de “Internet History Webinar – Privacy in the Internet Age” om het bewustzijn over privacy in het digitale tijdperk te vergroten. Dit onderstreept de inzet van ISOC NL voor educatie en bewustwording. Professor de Laat heeft te kennen gegeven op zoek te zijn naar een opvolger, wat een belangrijke kans biedt voor leden die zich willen inzetten voor de werkgroep en haar doelstellingen.

Deze geest van transparantie en voortdurende betrokkenheid wordt weerspiegeld in het besluit om bestuursvergaderingen open te stellen voor alle leden, wat een primeur is voor de organisatie. Het benadrukt de wens om de ISOC NL gemeenschap meer inspraak te geven en te betrekken bij de richting van de organisatie. Met de volgende open bestuursvergadering gepland als een online evenement op 16 januari 2023, en een fysieke vergadering op 21 november 2023 die openstaat voor alle ISOC-leden, wordt deze belofte van inclusiviteit en openheid in daden omgezet. Zie tevens de memo inzake “Nieuwe frequentie en opzet ISOC NL vergaderingen”.

Vooruitkijkend wordt van werkgroepen verwacht dat zij hun geplande activiteiten voor het einde van 2023 en het volgende jaar kenbaar maken, als onderdeel van het actieplan voor ISOC NL. Deze stap is essentieel om de organisatie te helpen haar doelstellingen te bereiken en de impact van haar werk te maximaliseren.

Het pad dat ISOC NL inslaat, is er een van vernieuwing en groeiende samenwerking, waarbij de nadruk ligt op actieve deelname en het delen van kennis. Betrokken internetters worden aangemoedigd zich te registreren als ISOC NL lid en via de diverse werkgroepen deel te nemen aan de ontwikkeling van een open, toegankelijk en veilig internet voor iedereen.

Leave a Reply