Thesis van ISOC NL lid over human rights advocacy bij de Internet Engineering Task Force

Foto credit: pexels.com

Corinne Cath-Speth, ISOC NL lid sinds enkele maanden, heeft onlangs haar PhD thesis bij Oxford gepubliceerd over een onderwerp dat ieder Internet Society lid wereldwijd zal aanspreken.

De titel van de thesis luidt als volgt: Changing minds and machines: a case study of human rights advocacy in the Internet Engineering Task Force (IETF) en is hier te vinden.

Cath-Speth was zo vriendelijk om een introductie voor haar thesis te schrijven voor alle mede-ISOC NL leden:

Verstopt onder de meest zichtbare aspecten van sociale media en andere internet apps gaat een enorme infrastructuur schuil, waar technische organisaties aanzienlijke macht uitoefenen over het internet.

Deze PhD dissertatie is een antropologische studie over hoe de cultuur van één zo’n belangrijke organisatie, de Internet Engineering Task Force (IETF), invloed uitoefent op de politieke beslissingen over internet infrastructuur en zo de ontwikkeling van technologie op het hele internet vormgeeft.

In het bijzonder laat dit onderzoek zien hoe de politieke verhoudingen en werkcultuur in Internet governance organisaties, zoals de IETF, een negatieve invloed kunnen hebben op het vermogen van het maatschappelijk middenveld om mensenrechtennormen, en andere progressieve waarden, toe te passen op de ontwikkeling van digitale technologie.

Deze etnografische inzichten staan haaks op het vaak verkondigde open en toegankelijke karakter van Internet Governance en roepen nieuwe vragen op over hoe het Internet ontwikkeld wordt, en wiens waarden daarin wel en niet vertaald worden.

We horen graag de reacties van andere ISOC NL leden in reacties onder dit artikel of in een mail aan communitymanager@staff.isoc.nl!

Leave a Reply