Update over Wet Digitale Overheid

Door Marco Zondervan

Hallo collega netpolitici,

Allemaal het debat over de Wet Digitale Overheid gevolgd? Bij de eerste termijn op 30-01 was ik in de 2e Kamer in Den Haag. Opvallend veel kinderen op de tribune, goed bestede ‘vrije dag’ i.v.m. de lerarenstaking. De tweede termijn bleek in de loop van de dag van de agenda gehaald te zijn. Die heeft gisteren alsnog plaatsgevonden, ik heb het online gevolgd.

Buiten uitstapjes als staatsrechtelijke vragen bij de huidige positie van Ollongren en Knops en discussie over betalen voor het doen van aangifte om belasting te betalen ging het uiteindelijk vooral over digitale identiteit en de inlogmiddelen en -diensten die daarvoor nodig zijn. En wat blijkt: Knops is zelf campagnevoerder voor #goedID 😉

Twee takeaways:

1.    AMvB’s en voorhang

De WDO is opgesteld als kaderwet. Binnen dat kader moet veel nader worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld m.b.t. accreditatie van en toezicht op private aanbieders van inlogmiddelen en diensten. Die uitwerking onder de wet zal zijn via Algemene Maatregelen van Bestuur. Middendorp heeft een amendement ingediend dat hier betrekking op heeft, Knops heeft in antwoord ‘oordeel kamer’ gegeven. Geen idee wanneer dat in stemming wordt gebracht. Uit het verslag: “Dat amendement ziet erop dat er een uitbreiding van voorhangprocedures tot AMvB’s mogelijk wordt gemaakt. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. De Wdo bevat al voor meerdere AMvB’s een voorhangprocedure; dat is dus een procedure waarbij de Kamer in de uitwerking ervan op een vroegtijdig moment betrokken wordt om de uitvoeringsregelgeving vast te stellen.”

2.    Internetconsultatie eisen aan aanbieders inlogmiddelen

Uit het verslag: “Aanbieders van inlogmiddelen kunnen zich voorafgaand hieraan al voorbereiden op de eisen. Die eisen worden immers dit voorjaar in concept in internetconsultatie gegeven.”

Ad1: Vanuit de #goedID campagne is er dus ruimte om dit te volgen en invloed uit te oefenen op die detailuitwerkingen.

Ad2: Dit is misschien een mooie kapstok voor een tweede terugkomavond (na de laatste Masterclass Netpolitiek bijeenkomst) in het teken van de #goedID campagne: als de consultatie publiek staat gezamenlijk een reactie formuleren en indienen.

Voor wie iets van het debat wil terugkijken of lezen hier de Linkjes:

Eerste termijn:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wet-digitale-overheid
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=30-01-2020#2019A03950

Tweede termijn:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wet-digitale-overheid-0
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=05-02-2020#2020A00460

Marco Zondervan is Senior Consultant IT bij Rijkswaterstaat en al meer dan 20 jaar actief in de IT-sector, specifiek bij de overheid. Na jaren bezig te zijn geweest met de werking van de technologie zelf is hij zich de laatste paar jaar met groeiende fascinatie steeds meer gaan afvragen over de uitwerking van technologie in brede zin en in het bijzonder ook van het internet. Hoe verhoudt technologie zich tot onze menselijkheid en andersom. Om antwoorden te zoeken bij zijn vragen daarover is hij opleidingen gaan volgen zoals masterclasses Technofilosofie bij Fontys (technofilosofie.com) en de Masterclass Netpolitiek bij (o.a.) ISOC. In dit artikel worden de persoonlijke perspectieven van Marco Zondervan gedeeld en niet die van zijn werkgever de Rijksoverheid.