Verdieping in Digitale Soevereiniteit: Reflectie SIDN, Cloud services en Toekomstige Stappen

In een tijd waarin de keuze voor cloudservices en de borging van digitale soevereiniteit belangrijker zijn dan ooit, heeft ISOC NL op 21 februari 2024 een belangrijke dialoog gevoerd met de directie van SIDN. Dit gesprek, gedreven door zorgen en vragen uit onze gemeenschap (met name de mede-ondertekenaars van onze open brief), werpt licht op de cruciale afwegingen rondom cloudinfrastructuurkeuzes en benadrukt het belang van een toekomst met sterke Europese digitale autonomie.

Door de antwoorden van de SIDN directie te analyseren, krijgen we inzicht in hun besluitvormingsproces en de uitdagingen die spelen bij het kiezen van cloudproviders. De keuze voor een Amerikaanse cloudprovider door SIDN roept vragen op over digitale autonomie en soevereiniteit, die wij binnen de ISOC NL gemeenschap ernstig nemen.

Daarnaast willen we verwijzen naar recente ontwikkelingen rondom SIDN, zoals besproken in een artikel door Dutch Cloud Community, getiteld “SIDN: Een maand later, hoe ver zijn we?” Dit artikel biedt een blik op de voortgang sinds de initiële discussies. We onderstrepen de relevantie hiervan in onze voortdurende dialoog en inspanningen om digitale soevereiniteit te waarborgen. Verder belichten we in onze case study genaamd “ISOC NL Case Study “Digitale Soevereiniteit Beleidsmakers 2024” de actuele status van de digitale aanwezigheid van de BoerBurgerBeweging (BBB), als een illustratie van de uitdagingen en mogelijkheden op het gebied van digitale soevereiniteit.

Parallel aan deze dialoog zetten we stappen vooruit door samenwerkingen aan te gaan en discussies te initiëren met vooraanstaande instituten zoals de Koninklijke Bibliotheek en het Clingendael Instituut. Deze samenwerkingen weerspiegelen de bredere impact van onze zorgen en de noodzaak om de discussie over digitale soevereiniteit te verbreden naar andere sectoren en beleidsdomeinen.

Dit moment onderstreept onze inzet voor het bevorderen van een open, veilig, en inclusief internet, waarbij de bescherming van digitale soevereiniteit centraal staat. De concept case study van Internet Society Nederland over digitale soevereiniteit onder ministeries en politieke partijen dient als een concreet voorbeeld van onze activiteiten en ambities in deze ruimte.

In onze voortdurende dialoog over digitale soevereiniteit benadrukken we de noodzaak van een multistakeholder benadering. We erkennen dat samenwerking tussen verschillende partijen essentieel is om tot evenwichtige en duurzame oplossingen te komen. Momenteel zijn we bezig met het plannen van een debat over SIDN bij de Koninklijke Bibliotheek en voeren we gesprekken met het Clingendael Instituut voor een breder debat over digitale soevereiniteit. Afhankelijk van hoe deze gesprekken vorderen, overwegen we de mogelijkheid om deze twee debatten samen te voegen. We houden onze leden en lezers graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij nodigen onze gemeenschap uit om de volledige dialoog en de antwoorden van SIDN op onze website te lezen. Laat je stem horen via bestuur@isoc.nl of onder aan deze blogpost en draag bij aan onze voortdurende missie om het internet te verbeteren voor iedereen. Samen kunnen we werken aan een digitale toekomst die onze autonomie waarborgt en onze waarden reflecteert.

Antwoorden SIDN directie (Roelof Meijer, CEO en Loek Bakker, CTO) d.d. 05/03/2024 op vragen mede-ondertekenaars Open Brief ISOC NL

ISOC NL Case Study “Digitale Soevereiniteit Beleidsmakers 2024” inclusief test casus BBB

photo header credits by Unsplash

Leave a Reply