Terugblik op eerste ISOC NL expertgroep sessie

Op 11 januari 2021 heeft de eerste sessie plaatsgevonden van de onlangs opgerichte ISOC NL expertgroep.

De aanleiding voor de eerste sessie was een project van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken (MBZ) genaamd ‘Multilateralisme & Internet Governance’. Daarbij was de concrete vraag:

Moeten vragen over de inrichting van het internet (public core, privacy etc) worden gekoppeld aan die over de rechtsstatelijkheid van de content? Heeft BZ hier een rol te spelen?

Op 12 januari organiseerde het Ministerie voor Buitenlandse Zaken hierover een besloten webinar waar Ruben Brave, bestuurslid ISOC NL, aan deel heeft genomen. Aan de hand van de input van de aanwezige ISOC NL expertgroep leden en bestuursleden heeft hij uiteindelijk tijdens de webinar deze speech voorgedragen.

Ter voorbereiding op de ISOC NL expertgroep sessie werd de aangemelde leden gevraagd om het Policy Idea Paper van MZB, voorafgaand aan de webinar gedeeld met de deelnemers, door te nemen en reacties op te formuleren die tijdens de expertgroep sessie besproken konden worden.

Tijdens de sessie is er specifieker ingegaan op hoe de beleidsopties van het Policy Idea Paper verder verbreed en verdiept kunnen worden. Daarnaast werden waar nodig blinde vlekken of problemen geadresseerd.

De expertgroep sessie werd geleid door Ruben Brave. Iedereen kwam voorbereid, de discussie kon direct van start gaan. In een uur tijd kon daardoor veel besproken worden, wat het een erg effectieve en inspirerende sessie maakte.

Screenshot van de eerste, virtuele ISOC NL expertgroep sessie.

De levendige discussie onder de expertgroep leden en bestuursleden toonde de toegevoegde waarde van het ‘live’ met elkaar spreken, het elkaar leren kennen, en over concrete onderwerpen discussiĆ«ren. Verschillende perspectieven kwamen aan bod, complexe thema’s werden uitgelicht en uitgediept aan de hand van elkaars input. Voor de inhoud van de sessie, zie de speech van Ruben [link artikel].

De expertgroep sessie was een mooie gelegenheid om weer met elkaar in contact te komen, ook in deze digitale tijden. Dat is uiteindelijk de kracht van ISOC NL! Al die kennis onder de gelederen. Dient gedeeld te worden en cross pollination voor te komen!

Nog veel dank aan de leden, en nogmaals een oproep voor meer leden om zich aan te sluiten aan deze expertgroep en deel te nemen aan toekomstige sessies! Aanmelden kan via [link artikel: https://isoc.nl/nieuws/oproep-voor-oprichting-isoc-nl-expertgroep/], reactie onder dit artikel, of mailen naar communitymanager@staff.isoc.nl.

Leave a Reply