Welke EU-Kandidaten Staan Achter de Waarden van Internet Society Nederland?

De aankomende Europese verkiezingen zijn van cruciaal belang voor de toekomst van het internet in Nederland en Europa. Bij Internet Society Nederland (ISOC NL) streven we naar een internet dat open, veilig en toegankelijk is voor iedereen. In lijn met ons Actieplan 2024, onze eerdere aanbevelingen aan de verkiezingsprogrammacommissies, en onze reactie op het Hoofdlijnenakkoord, hebben we een eerste analyse uitgevoerd van de top EU-kandidaten die mogelijk aansluiten bij onze waarden en doelen.

Onze Missie

In ons Actieplan 2024, leggen we de nadruk op vijf kerngebieden:

 1. Publiek Debat en Kennisdeling: We organiseren gesprekken en bijeenkomsten om belangrijke internetthema’s zoals digitale veiligheid en netneutraliteit bespreekbaar te maken.
 2. Internetconnectiviteit en Veerkracht: We zetten ons in voor een betere internetverbinding in onderontwikkelde gebieden en vergroten het bewustzijn over de zeekabels die het internet vervoeren.
 3. Community Mobilisatie en Leiderschapsontwikkeling: We moedigen actieve betrokkenheid aan en richten ons op diversiteit en het ontwikkelen van een sterke ISOC NL identiteit.
 4. Technologie voor Goede Doelen: We eren innovatieve technologieprojecten en richten ons op de toepassingen van technologie voor maatschappelijke doeleinden.
 5. Organisatorische Structuur en Samenwerking: We versterken onze banden met partners en streven naar het behoud van de Gigabit status.

Daarnaast hebben we eerder dit jaar een open brief gestuurd aan de verkiezingsprogrammacommissies, waarin we pleiten voor:

 • Digitale Infrastructuur en Veiligheid: Noodzaak van een robuuste digitale infrastructuur en cybersecurity.
 • Ondersteuning van Innovatie: Investeringen in technologie en digitale transformatie.
 • Waarborging Digitale Toegang: Gelijke toegang tot digitale middelen en vermindering van de digitale kloof.
 • Open Internet and Digital Rights: Bescherming van internetopenheid, privacy en digitale rechten.

Reactie van Internet Society Nederland op het Nederlandse Hoofdlijnenakkoord

In onze reactie op het recente Hoofdlijnenakkoord, hebben we benadrukt dat een veilige, inclusieve en innovatieve digitale omgeving essentieel is voor de toekomst van Nederland. We hebben gepleit voor concrete maatregelen op het gebied van digitale veiligheid, privacybescherming, en het bevorderen van toegang tot digitale middelen voor alle burgers. Bovendien hebben we benadrukt het belang van internationaal talent en diverse perspectieven om innovatie en economische groei te bevorderen. Hierbij onze reactie op het recente Hoofdlijnenakkoord:

Relevant raamwerk: “UNESCO’s Internet Universality Indicators”

In onze reactie op het Hoofdlijnenakkoord hebben we ook het UNESCO-raamwerk UNESCO’s Internet Universality Indicators:” genoemd. Dit raamwerk biedt richtlijnen voor digitale inclusie en toegang tot informatie voor iedereen. Het benadrukt de noodzaak van:

 • Digitale geletterdheid: Het ontwikkelen van vaardigheden om effectief en veilig gebruik te maken van digitale technologieën.
 • Inclusieve toegang: Het waarborgen dat iedereen toegang heeft tot internet en digitale hulpmiddelen, ongeacht sociaaleconomische achtergrond.
 • Bescherming van digitale rechten: Het beschermen van privacy en het waarborgen van vrijheid van meningsuiting online.

Het UNESCO-raamwerk helpt regeringen en organisaties om beleid te ontwikkelen dat inclusiviteit en gelijkheid in de digitale wereld bevordert. Het is essentieel dat we deze principes integreren in ons beleid om een rechtvaardige en toegankelijke digitale toekomst te garanderen.

Eerste Evaluatie van de Top Kandidaten

Op basis van deze waarden hebben we een eerste evaluatie uitgevoerd van de topkandidaten die mogelijk aansluiten bij de kernwaarden van ISOC NL. Hieronder volgt de top 5 kandidaten die wij voorlopig het meest in lijn achten met onze doelen:

Sophia in ‘t Veld

 • Sophia staat bekend om haar sterke pleidooien voor digitale rechten, privacy en een open internet. Ze is een vocal advocate voor netneutraliteit en gelijke toegang tot digitale middelen.
  • Digital Infrastructure and Security: Pleit voor sterke digitale beleidsmaatregelen en cybersecurity.
  • Support for Innovation: Bevordert digitale transformatie en technologische innovatie.
  • Ensuring Digital Access: Sterke voorstander van het dichten van de digitale kloof.
  • Diversity and Inclusion: Actieve pleitbezorger voor diversiteit en inclusie.
  • Open Internet and Digital Rights: Actief in het promoten van open internet en privacyrechten.
  • Stemgerechtigheid: Sophia in ‘t Veld is momenteel lead-kandidaat voor Volt België voor de Europese verkiezingen in juni 2024. Ze heeft al lange tijd in België gewoond, waardoor ze als kandidaat verkiesbaar is.
  • Bronnen: Volt België, POLITICO, European Parliament.

Kim van Sparrentak

 • Kim zet zich in voor inclusieve technologie en netneutraliteit. Ze ondersteunt gelijke toegang tot digitale middelen en benadrukt het belang van diversiteit in de technologiesector.
  • Digital Infrastructure and Security: Pleit voor strenge regelgeving om de macht van Big Tech in te perken.
  • Support for Innovation: Zet zich in voor technologische innovatie en regulering van kunstmatige intelligentie.
  • Ensuring Digital Access: Bevordert gelijke toegang tot digitale middelen en het tegengaan van ‘addictive design’ in online diensten.
  • Diversity and Inclusion: Ondersteunt inclusiviteit en diversiteit in technologische ontwikkelingen.
  • Open Internet and Digital Rights: Voorstander van open internet en bescherming van digitale rechten.
  • Alignement: Zeer hoog
  • Bronnen: Waag, Waag, Amsterdam Smart City, European Parliament.

Bart Groothuis

 • Bart staat bekend om zijn focus op een open en interoperabel internet en het behouden van een multi-stakeholder model voor internetgovernance. Hij pleit sterk voor netwerkneutraliteit en de bescherming van digitale rechten.
  • Digital Infrastructure and Security: Benadrukt het belang van een open en interoperabel internet en het behoud van een multi-stakeholder model voor internetgovernance.
  • Support for Innovation: Pleit voor netwerkneutraliteit en bescherming van digitale rechten.
  • Ensuring Digital Access: Ondersteunt initiatieven voor digitale toegang.
  • Diversity and Inclusion: Pleit voor inclusieve beleidsmaatregelen.
  • Open Internet and Digital Rights: Actief in het promoten van open internet en privacyrechten.
  • Alignement: Zeer hoog
  • Bronnen: Renew Europe Position Paper: Governance of the Internet, European Parliament

Lara Wolters

 • Lara zet zich in voor sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit in digitale toegang. Ze ondersteunt investeringen in digitale innovatie en pleit voor het verminderen van de digitale kloof.
  • Digital Infrastructure and Security: Pleit voor veilige digitale infrastructuur en investeringen in digitale innovatie.
  • Support for Innovation: Ondersteunt gelijke toegang tot digitale middelen.
  • Ensuring Digital Access: Pleit voor het verminderen van de digitale kloof.
  • Diversity and Inclusion: Bevordert inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid.
  • Open Internet and Digital Rights: Voorstander van open internet en digitale rechten.
  • Alignement: Zeer hoog
  • Bronnen: PvdA, European Parliament

Mohammed Chahim

 • Mohammed zet zich in voor duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid, en pleit voor sterke cybersecurity en digitale infrastructuur. Hij ondersteunt gelijke toegang tot digitale middelen en het verminderen van de digitale kloof.
  • Digital Infrastructure and Security: Zet zich in voor sterke cybersecurity en digitale infrastructuur.
  • Support for Innovation: Ondersteunt duurzame digitale transformatie.
  • Ensuring Digital Access: Pleit voor gelijke toegang tot digitale middelen en het verminderen van de digitale kloof.
  • Diversity and Inclusion: Ondersteunt diversiteit en inclusiviteit.
  • Open Internet and Digital Rights: Pleit voor de bescherming van digitale rechten en open internet.
  • Alignement: Zeer hoog
  • Bronnen: PvdA, European Parliament

Oproep tot Actie

Dit is een eerste analyse en we nodigen alle leden van ISOC NL uit om feedback te geven en deze lijst aan te passen of aan te vullen. Jullie input is van groot belang om een nauwkeurige en representatieve lijst van kandidaten te maken die echt staan voor onze gezamenlijke waarden.

Let op: Aan deze eerste analyse kunnen geen rechten worden ontleend en dit vormt geen stemadvies. Het is bedoeld als uitgangspunt voor verdere discussie en verfijning.

Als we samenwerken met deze kandidaten en onze stem laten horen, kunnen we een positieve impact hebben op de toekomst van het internet in Nederland en Europa. We nodigen iedereen uit om betrokken te raken bij onze initiatieven en samen te werken aan een open, veilig en toegankelijk internet voor iedereen.

Photo by Christian Lue on Unsplash

Leave a Reply