Over Ons

ISOC Nederland
Bestuur
ISOC internationaal

ISOC NL: Internet voor iedereen
Internet Society Nederland is de Nederlandse afdeling (‘chapter’) van ISOC internationaal en als zodanig onderdeel van deze internationale niet-gouvernementele organisatie. ISOC streeft naar een open, neutraal, gedecentraliseerd en voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar internet. We stimuleren een brede maatschappelijke discussie over internetgerelateerde onderwerpen waarbij alle belanghebbenden evenredig vertegenwoordigd zijn.

Een stabiel internet
Een belangrijk deel van ISOC’s takenpakket bestaat uit het ontwikkelen en bevorderen van internetstandaarden en -protocollen ten behoeve van een stabiel internet. ISOC is de moederorganisatie voor een aantal internationale organen die zich bezig houden met onderzoek doen naar, het ontwikkelen van danwel het bevorderen van standaarden en protocollen: IETF (Internet Engineering Task Force), IAB (Internet Architecture Board), IESG (Internet Engineering Steering Group) en IRTF (Internet Research Task Force). Ook IANA, de Internet Assigned Numbers Authority, valt onder ISOC.

Kenniscentrum
Met internetprofessionals als leden heeft ISOC een erg brede bron aan kennis in huis. Door deze kennis zo efficient mogelijk te bundelen en uit te ruilen, onder andere in de vorm van de expertgroepen, is ISOC een kwalitatief hoogstaand en inhoudelijk neutraal discussieplatform voor beleidsmakers, experts en belanghebbenden. Voor deze partijen vervult ISOC bovendien een belangrijke kennismanagementfunctie.

Advies aan beleidsorganen
Op het gebied van de wet- en regelgeving omtrent internet moet nog veel onontgonnen terrein bedwongen worden. Daar waar nodig bundelt ISOC de kennis van leden, experts, beleidmakers en belanghebbenden doelbewust om beleidsorganen gevraagd en ongevraagd te adviseren wat betreft deze wet- en regelgeving. Een aantal belangrijke onderwerpen op beleidsniveau waar ISOC zich voortdurend mee bezig houdt zijn: censuur en vrijheid van meningsuiting, bescherming van privacy en (grensoverschrijdende) economische voorwaarden en drempels, en dat alles waar het raakvlakken heeft met het internet.

Onderwijs en Training
Door de jaarlijks terugkerende Internet Society Network Training Workshop for Countries worden internetprofessionals over de hele wereld, opgeleid in ontwerp, besturing, onderhoud en management van netwerken op internettechnologie. De inmiddels ruim 2.500 afgestudeerden van deze workshops, hebben samen een niet te onderschatten rol gespeeld in de aansluitingen van internet en verwante netwerken in vrijwel elk land dat zich in de afgelopen zeven jaar op internet aangesloten heeft. Ook in Nederland houdt ISOC trainingen, workshops en tutorials op het gebied van internettechnologie en webstandaarden.

Bestuur

Alexander Blom (voorzitter)

Alexander Blom (1956) is directeur en mede-eigenaar van Budget Phone Company, een onafhankelijke VOIP provider te Leiden. Met name de juridische en technische aspecten hebben hier zijn belangstelling. Bij Budget Phones’ software ontwikkeling treedt hij vaak op als projectmanager. Hij is als mentor verbonden aan Startupbootcamp Amsterdam.

Met steun van een investeerder richtte Blom in 1996 ‘Budget Phone Company’ op, dat twee jaar later werd overgenomen door het Engelse Esprit Telecom. In 2001 kocht hij samen met zakenpartner Line Kofoed Budget Phone weer terug via een management buyout. Vanaf 2004 richt Budget Phone zich vrijwel uitsluitend op VOIP, dat over the top, dus zonder internetverbinding, geleverd wordt aan kleinzakelijke klanten en particulieren.

Aan de ene kant is Budget Phone een volledig telecombedrijf met alle verplichtingen vandien, en aan de andere kant biedt het dienstverlening die zeer afhankelijk is van de openheid van internetverbindingen van Nederlandse internetproviders. Die dagelijkse praktijk bracht Blom de afgelopen jaren veel in contact met OPTA, met samenwerkingsorgaan COIN, met de CIOT, met vele telecompartijen en natuurlijk met KPN, waarmee Budget Phone in Q4 2011 een interconnectie is aangegaan.

Blom switchte na het behalen van een kandidaatsexamen natuurkunde in Groningen naar muziek. Hij studeerde saxofoon in de VS en aan het Kon. Conservatorium in Den Haag, waar hij in 1986 het diploma van uitvoerend musicus ontving. Sinds 2010 spijkert hij zijn informaticakennis bij aan de Open Universiteit.

Tussen 2012 en 2014 was hij penningmeester binnen het bestuur van Internet Society Nederland.

Paul Suijkerbuijk

Paul Suijkerbuijk is the driving force behind open data in the Netherlands. In this role, over the last few years he has managed to create an unprecedented momentum in the Dutch open data community, convincing governments to open up and share their data and optimizing the preconditions for open data to take off. Paul is the founder of data.overheid.nl the dutch open data portal which is launched in beta in 2010. Currently data.overheid.nl is giving access to more than 13.000 open data sets in the Netherlands and still counting.

Open data is about value, Paul is constantly challenging government, society and industry to work together to find this value. It can be social value, economical value or democratic value. However, the biggest value is on cooperation, finding new ways of working together to find innovative solutions.

Paul’s specific interest with ISOC is the role of internet in a quick changing society where data, democracy and transparency are interacting in fascinating ways. Paul has a technical background in physics. Former projects of Paul are in the area of developing business architectures for customer contact. In this role Paul has been working for large companies in the Netherlands and a large group of public bodies in the Netherlands.

Ruben Brave

Media professional and TMT-entrepreneur. Over 20 years of purebred networking experience. Since 2004 founder of business incubator Entelligence (www.entelligence.nl) for pre-seed funding, (valorisation)mentoring and coaching regarding start-ups that concern themselves with Online Media, ICT & automation, Health & Life Long Learning.

 

 

Lolke Boonstra (penningmeester)

Mijn naam is Lolke Boonstra. Sinds kort toegetreden tot het bestuur van ISOC NL als penningmeester. Ik ga al enkele jaren mee in de Nederlandse internet wereld. Was reeds aanwezig bij de oprichting van ISOC NL, komend jaar 25 jaar geleden. Sinds 2001 ben ik werkzaam bij de TU Delft eerst als Netwerk Specialist en nu als Research Expert bij de Innovatie afdeling van de directie ICT. Ik ben betrokken bij de toekomst van het internet via het 2STiC consortium en bij de 5G pilot op de campus van de TU Delft.

Als frequent bezoeker van ISOC NL’s activiteiten zoals de Nieuwjaars receptie en debatten leek het mij na het volgen van de Master Class tijd om zelf actief te worden voor ISOC NL. De vacature van penningmeester in het bestuur was een mooie aangelegenheid. Helaas zijn door COVID de mogelijkheden om iets te organiseren zeer beperkt. En heb ik alleen nog niet fysiek kunnen overleggen met mijn mede bestuursleden.

Als je meer wil weten over mij zie mijn website (www.lolke.nl) en ik zit op de verschillende sociale media. Mijn naam(voornaam + achternaam) is gelukkig uniek op het internet. Dus via Google ben ik zeer eenvoudig te vinden.

Linda van de Fliert

Linda van de Fliert werkt bij de Chief Technology Office van Gemeente Amsterdam, waar ze zich inzet voor eerlijke AI, inclusieve algoritmes, controleerbare camera’s en andere verantwoorde technologie binnen en buiten Amsterdam. Hiervoor werkte Linda bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan waarborgen voor vrijheid van meningsuiting en het tegengaan van desinformatie en filterbubbels en bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan informatiebeleid.

Linda gelooft met overtuiging dat de wereld er beter van wordt als technologie begrepen wordt en probeert zowel met haar werk bij de overheid als via Internet Society Nederland de black box te openen. Haar fascinatie voor het internet en liefde voor vrij verkeer van informatie begon al op jonge leeftijd in nieuwsgroepen en fora. Ze vindt dat de voordelen van technologie voor iedereen gelijk zouden moeten gelden en dat bij het maken van technologie de verantwoordelijkheid hoort om ook aan het publieke belang te denken.

ISOC Internationaal

Internet Society
Internet Society is de internationale organisatie voor globale samenwerking en coordinatie voor het internet en gerelateerde technologieen en toepassingen. Internet Society is een vereniging die in 170 landen vierenveertigduizend internetprofessionals samenbrengt, waaronder een belangrijk deel van diegenen die aan de basis stonden van het ontstaan van het internet. ISOC is in 1992 opgericht op instigatie van internetpioniers Vinton G. Cerf en (wijlen) Jon Postel.

Over de organisatie
Wereldwijd is ISOC toonaangevend op het gebied van de ontwikkeling en verspreiding van het internet. ISOC is de moederorganisatie achter internationale organen als IETF, IAB en IRTF. In Nederland brengt ISOC.nl zo’n 1000 individuele leden samen uit onder meer de internetsector, het bedrijfsleven, de overheid, consumentenorganisaties, de not-for-profit-sector, de techniek en het financiële, juridische en academische veld. Daarnaast wordt ISOC.nl financieel en inhoudelijk gesteund door een groot aantal Nederlandse bedrijven en instellingen.

De Internet Society werkt door middel van regionale en lokale afdelingen (‘chapters’), een internationale Raad van Toezicht, een aantal standaard- en administratieve onderdelen, commissies en een groot aantal vrijwilligers. Belangrijke activiteiten zijn de internationale Networking Conferences en Network Training Workshops.

Het internationale secretariaat wordt aangestuurd door de president/CEO van ISOC, ondersteund door een aantal kaderleden (officers). In Nederland staat het bureau onder leiding van de directeur van ISOC Nederland.

Chapters
ISOC is opgedeeld in afdelingen ofwel ‘chapters’. Via de afdelingen kun je persoonlijker betrokken raken bij de toekomst van internet in de eigen regio. De focus van een afdeling ligt sterker bij lokale en regionale onderwerpen, maar heeft door de bundeling van krachten en bepaalde interesses wel de mogelijkheid om effectiever onderwerpen aan te dragen bij de internationale ISOC-gemeenschap. Er zijn afdelingen van ISOC over de hele wereld.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (Board of Trustees) wordt geleid door een voorzitter, en bestaat uit een groep van eminente personen uit alle delen van de wereld – waarvan sommigen van fundamenteel belang waren bij het ontstaan en de ontwikkeling van verschillende componenten van het internet en de achterliggende technologiëen.

NGO
Internet Society (ISOC) is officieel erkend als Non-Gouvernementele Organisatie (NGO) in operationele relaties door UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization). Deze erkenning en contacten helpen ISOC om haar doelstellingen, te werken aan wereldwijde toegang tot informatie voor eenieder.

Deelorganisaties
Er zijn een aantal grensoverschrijdende expert- of werkgroepen. Enkele van de gebieden waar deze iSIGS (of international Special Interest Groups) zich mee bezig houden zijn internationale wet- en regelgeving, democratie op het internet en toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Daarnaast is ISOC de moederorganisatie achter een aantal internationale standaardorganen en beleidsorganen.

Contact
In Nederland opereert een zeer actieve afdeling van ISOC. We nodigen u uit contact op te nemen met het bureau van ISOC Nederland. Zij kunnen u verder helpen of in contact brengen met de juiste mensen, indien u vragen heeft of behoefte aan meer informatie over (bepaalde onderdelen van) ISOC.