Gezocht: een penningmeester/bestuurslid voor ISOCNL

Wat bieden we:
als vrijwilliger deel uitmaken van het bestuur van een interessante vereniging waar de discussie niet geschuwd wordt en internet bovenaan de agenda staat. Je bent voortaan op de hoogte van de laatste technische en internet-politieke ontwikkelingen en je doet ervaring op met een verenigingsboekhouding en het doen van projectaanvragen.

Wat vragen we:
je bent iemand met een meer dan gemiddelde belangstelling voor internet en wat daarmee samenhangt. Je bent bereid met wat aanwijzingen een eenvoudige verenigings-boekhouding bij te houden gedurende 2 uur per maand. Daarnaast ben je zoveel mogelijk aanwezig bij de maandelijkse online of offline vergaderingen, en zet je je wellicht ook nog in voor de andere projecten die we ondernemen. Boekhoud/penningmeester-ervaring is handig maar niet noodzakelijk.

ISOC NL: Internet voor iedereen
Internet Society Nederland is de Nederlandse afdeling (‘chapter’) van ISOC.org en als zodanig onderdeel van deze internationale niet-gouvernementele organisatie. ISOC streeft naar een open, neutraal, gedecentraliseerd en voor iedereen toegankelijk en betrouwbaar internet. Daarbij kijken we naar politieke besluitvorming, organiseren debatsessies en ondernemen acties. Op deze website vind je allerlei voorbeelden van wat dat in de praktijk betekent.

Zie voor meer informatie over isoc ook isoc.org

Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar voorzitter@isoc.nl.