Geef de nieuwsberichten weer voor:

Berichten met label ‘privacywet’

Versterkt de AVG jouw privacy?

www.privacywet.nl

Persoonsgegevens alleen rechtmatig, transparant, doelgebonden, goed beveiligd en niet langer dan nodig verwerken en bewaren. Volgens deze en andere beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen bedrijven en overheden vanaf 25 mei met persoonsgegevens om te gaan, op straffe van fikse boetes. Hoe organisaties de AVG interpreteren en implementeren loopt echter uiteen, laat onderzoek van…

Lees meer